תיאורית האישיות הפסיכואנליטית של פרויד – סיכום

סיכום "אישיות: תיאוריה ומחקר": יחידה 2 – תיאוריות דינמיות: תיאורית האישיות הפסיכואנליטית של פרויד

סיכום זה הינו חלק מאוסף סיכומי הקורס "אישיות: תיאוריה ומחקר". לקריאה מורחבת אודות הפסיכואנליזה פנו לסדרת המאמרים מבוא לפסיכואנליזה

התיאוריה הפסיכואנליטית – לפי פרויד

במאה ה- 19 רווחו שתי תפיסות מנוגדות על נפש האדם:

התפיסה המכניסטית – האדם אינו אלא מכונה מורכבת והנפש והמחשבה הן תנועות של החומר, (פסיכולוגיה ניסויית).

התפיסה הוויטליסטית – תנועות החומר אינן מסבירות את כח הנשמה המניעה את האדם (ולכן הגישה הניסויית אינה מתאימה לחקר האדם).

זיגמונד פרויד קיבל את התפיסה המכניסטית על פיה ישנה חוקיות בחיי הנפש כמו בחוקיות הביולוגית, והאמין בקשר שבין חיי הנפש והגוף. פרויד טען בהמשך כי יצרים וכוחות חייתיים הם המניעים את האדם ולא נפש נעלה. מהפכתו שלפרויד היתה בתפיסה כי המחלה אינה אורגנית אלא פסיכולוגית ביסודה. המקור טמון בלא מודע והעלאתו למודע משחררת את החולה מהסימפטומים הגופניים.

פסיכואנליזה – תיאוריה של נפש האדם. הנפש בנויה ממבנים ספציפיים והם זהים בכל בני האדם (בריאים וחולים) תפקודיהם הנפשיים נעים על פני רצף אחד. האמונה היא כי לכל אדם מנגנון נפשי המובחן מהמנגנון הפיסיולוגי שלו, אך נובע ממנו, ויש קשרי גומלין בין השניים.

  1. דטרמיניזם פסיכי – כל חוויה/רגש/התנהגות הם בעלי סיבה/משמעות. כלומר, אין התנהגות מקרית או סתמית.
  2. הומוסטזיס – נפש האדם חותרת ליציבות ולאיזון פנימי בין לחצים חיצוניים ופנימיים ומשיגה זאת ע"י הסתגלות ופתירת הקונפליקט.

תיאוריות אישיות של פרויד

פרויד הציע לעולם של תיאוריות האישיות ארבע מודלים שונים:

המודל הטופוגרפי – המורכב מהמודע, סמוך למודע ולא-מודע.

המודל הסטרוקטורלי של פרויד – המורכב מהאיד, אגו וסופר אגו.

המודל הדינמי של פרויד – מתאר את מערכת היחסים בין מרכיבי האישיות.

מודל ההתפתחות הפסיכוסקסואלית של פרויד – מתאר את השלבים של התפתחות הילד ע"פ תנועת האנרגיה המינית

כמו כן, פרויד תיאר במסגרת התיאוריה שלו את האופנים בהם נוצרת פתולוגיה (מחלה) וכן בנה גישה של טיפול פסיכולוגי על פי המודלים שלו. לבסוף, התיאוריה של פרויד עמדה בפני ביקורת ומחקר אמפירי שחלקו עליה.

סיכומים נוספים תוכלו למצוא באוסף הסיכומים בפסיכולוגיה באתר וכן מאגר הסיכומים של האוניברסיטה הפתוחה.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: