פסיכולוגיה – מאגר משאבים וסיכומים בפסיכולוגיה

לימודי פסיכולוגיה הם בין תחומי הלימוד הרווחים ביותר במוסדות האקדמיים בארץ. תחום הפסיכולוגיה מאגד בתחומי תחומי ידע שונים כאשר המשותף להם הוא כמובן העיסוק בנפש האדם, מרכיביה, מאפייניה והדרכים שבהן היא פועלת.

כאן באתר תוכלו למצוא מאגר הולך וגדל של משאבים וסיכומים לרשות לומדי הפסיכולוגיה בשפה העברית באשר הם. הסיכומים בפסיכולוגיה מכסים את התחומים השונים הנלמדים במסגרת לימודי פסיכולוגיה במוסדות האקדמיים השונים במדינת ישראל והם מבוססים על קורסים שונים הנלמדים בהם. כל מאגר סיכומים מוקדש לתחום אחר של פסיכולוגיה (חברתית, התנהגותית, פסיכופתולוגיה ועוד). בתוך כל סיכום תמצאו רשימה מסודרת של נושאים בהם עוסק התחום הספציפי של הפסיכולוגיה וכן מערכת של קישורים פנימיים בין חומרי הקורס ולמאמרים הנועדים להעשרה. כמו כן תוכלו למצוא כאן מאגר סיכומי מאמרים בפסיכולוגיה וכן מאגר מושגים בתחומי הפסיכולוגיה. סיכומים נוספים יעלו בעתיד!

הקורס מבוא לפסיכולוגיה כשמו כן הוא קורס מבואי הסוקר את תחום הפסיכולוגיה מיסודותיו ואת הענפים השונים של הפסיכולוגיה בת זממנו כמו גם ההיסטוריה שלה מעת הקדומה, דרך זיגמונד פרויד והפסיכולוגיה המודרנית.

הנושא של פסיכולוגיה חברתית מוקדש לבחינת היבטים שונים של נפש ותודעת האדם בהקשרים חברתיים ומערכות בינאישיות. הפסיכולוגיה החברתית היא למעשה השקה של הפסיכולוגיה עם הסוציולוגיה. הסיכומים בפסיכולוגיה חברתית כאן באתר מחולקים לקורסים פסיכולוגיה חברתית א ופסיכולוגיה חברתית ב. תחום נוסף הקשור בזה של הפסיכולוגיה החברתית הוא הפסיכולוגיה של ההמון שקשור בתחומי התקשרות בעיקר.

התחום של פסיכולוגיה קוגניטיבית עוסק בתהליכים מנטליים והאופן שבו הם מתרחשים, כמו למשל תפיסה, עיבוד מידע וזיכרון.

פסיכולוגיה התפתחותית היא תחום בפסיכולוגיה העוסק בתהליכי התפתחות של האדם, בעיקר בשלבים המוקדמים של הילדות. הפסיכולוגיה ההתפתחותית שואפת לתאר את התהליכים הפסיכולוגיים המעצבים את אישיות האדם מראשית חייו.

אישיות: תיאוריה ומחקר הוא קורס הסוקר את היסודות והגישות השונות של תיאורית האישיות.

התחום של פסיכולוגיה פיזיולוגית עוסק בקשרים שבין גוף ונפש והוא נקודת המפגש של הפסיכולוגיה עם הביולוגיה. פסיכולוגיה פיזיולוגית מתארת את האופן שבו תהליכים מנטליים מתרחשים מבחינה ביולוגית-פיזיולוגית.

פסיכופתולוגיה הוא תחום חקר הפרעות ומחלות הנפש, האבחון שלהן והטיפול בהן.

פסיכולוגיה של התפיסה היא תחום של פסיכולוגיה קוגניטיבית המבקש לתאר את הדרכים בהן התודעה קולטת, משמר ומעבדת מידע.

תחום הפסיכולוגיה של החשיבה הוא תחום שבוחן כיצד מתבצעים בתודעה תהליכי חשיבה כגון הסקת מסקנות, זיכרון ועוד.

הפסיכולוגיה של השואה הוא קורס של האוניברסיטה הפתוחה העוסק בהיבטים השונים של שואת יהודי אירופה.

יסודות מדעי ההתנהגות הוא קורס המשתייך למנהל עסקים אך מבוסס על תיאוריות פסיכולוגיות בהקשר ארגוני.

פסיכולוגיה ניסויית – שיטות מחקר בפסיכולוגיה.

פסיכולוגיה בחינוך – בחינת ההיבטים הפסיכולוגיים של חינוך ושל מערכת בית הספר.

לבסוף, כחלק ממאגר המשאבים שלנו תוכלו למצוא כאן באתר גם סיכומים לבגרות בפסיכולוגיה בעבור תלמידי התיכון שבנינו העוסקים בפסיכולוגיה. מי שמתעניין בלימודים של פסיכולוגיה מוזמן לעיין במאמר שלנו אודות לימודי פסיכולוגיה הסוקר את התחום.

עוד דברים מעניינים:

9 עובדות בפסיכולוגיה שלא ידעתם על עצמכם

12 ציטוטים משוגעים ושפויים על שפיות ושגעון

פרויד ופשר החלומות

קרב התסכול הגדול: מי שאני vs. מי שאני רוצה להיות

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: