המודל הטופוגרפי של זיגמונד פרויד

רמות תודעה- Levels of consciousness-המודל הטופוגרפי של פרויד

זיגמונד פרויד סבר כי הנפש האנושית בנויה מחלקים שונים המייצגים רמות שונות של הנפש האנושית: חלק מודע בתודעה וחלק שאינו מודע (תת מודע, סמוך למודע). חלוקה זו ידועה בתור המודל הטופוגרפי של פרויד והיא מהווה את אחת מאבחנות היסוד של שיטתו הפסיכואנליטית.

סמוך למודע: מידע שלא זמין לנו כרגע מסוים, אך ניתן לשלוף אותו בכל רגע נתון (מידע חושי, זכרונות, אנשים מהעבר וכו')

מודע: דברים שבמודעות שלנו ברגע נתון.

תת מודע : על פי פרויד התת המודע הוא בעל הנפח הגדול ביותר ובו מתקיימים כל חיי הנפש. כוונתו של פרויד היא שתת המודע הוא כמו כלי קיבול מנטאלי של רעיונות, ממנו אין האינדיבידואל מסוגל לעלות דברים בכוח רצונו. רעיונות אלו שאיננו מודעים אליהם משפיעים על חיינו כמו הרעיונות להם אנו מודעים.

תת המודע הוא שמאפשר על פי פרויד למטופל להימנע ממגע ישיר עם כאב. המטופל "שוכח" באופן אקטיבי את הנושא הכואב שמודחק אל תוך התת-מודע. פרויד האמין שעניינים "נשכחים" כאלו אינם עוזבים את הדעת או את הנפש. תחת זאת הם מועברים לתת מודע והופכים ל-מודחקים– תהליך ההדחקה מתרחש על מנת לאפשר לאדם לחוש בנוח, אך מידע זה בא לידי ביטוי בדרכים שונות- מהן, חסך גופני כלשהו (התסמינים הנוירולוגים שהוזכרו מקודם למשל) שנגרם ע"י קונפליקט מנטאלי לא פתור. את הבעיות הפיזיות האלו כינה פרויד המרת היסטריה(Conversion hysteria symptoms) והן גם הגורם לדעתו לתופעות נוירוזה( פוביות, אובססיות, קומפולסיות וחרדות מסוגים שונים).

בתרגום המודל הטופוגרפי שלו לפרקטיקה פרויד פיתח תהליך לחשיפת תת המודע, כך שהמטופל יוכל לבוא במגע ולהבין את הקונפליקטים ואת חשיבותם. בתחילה עשה זאת פרויד דרך היפנוזה אך הפסיק לעשות כן ועבר לתהליך שנקרא אסוציאציות חופשיות:

 אסוציאציות חופשיות-( free association) תיאור תוך כדי רגיעה של שטף מחשבות לא ערוכות. לשיטתו של פרויד על המטפל לתת קווים מנחים, דרך רמזים וסמלים, של בעיות חבויות. דחף התקווה המודחק רוצה לעלות אל פני השטח וזו ההזדמנות שלו. המטפל יחשוף את האלמנטים  המשמעותיים האמיתיים בהתפתחותו הקודמת של האינדיבידואל.

פירוש חלומות– (Dream interpretation) פרויד אומר שהחלומות הם חלון אל תת המודע. ע"פ הסכמה של פרויד החלומות הם תוצרים של הניסיון לפתור בעיות תוך כדי שינה. מטפל מנוסה יצליח במהלך הטיפול לחשוף את הקונפליקטים הבלתי מודעים של החולם.

שיטות פירוש החלומות והאסוציאציות החופשיות של פרויד החלו כדרך טיפול והופכות לדרך חקירה שבעזרתה הוא בנה את מודל ההתפתחות שלו. פרויד בילה שעות רבות בהאזנה לזיכרונות ילדות נוירוטיים  של מבוגרים שנחשפו בטכניקה של אסוציאציות חופשיות או דרך פירוש חלומות וכך הוא בנה את מודל ההתפתחות הפסיכוסקסואלית.

מדוע בכה יעקב כשנשק לרחל?

וישק יעקב לרחל וישא את־קלו ויבך: מדוע בוכה יעקב כאשר הוא נושק לרחל? איך זה קשור לכל אירועי הנשיקה והבכי האחרים שלו והאם הבאר היא בעצם לב?

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: