מושגים בסוציולוגיה: תפקיד

תפקיד- תפקיד הוא תיאור התנהגות הצפויה מבעל סטטוס מסוים. בעלי הסטטוס אמורים לפעול בצורה מסוימת בהתאם למצופה מהם בעקבות שיוכם לסטטוס מסוים. כאשר אדם נמצא בסטטוס של "פקח מוניות", החברה מצפה מימנו שימלא את התפקיד ויתנהג בהתאם לאופן שבו נהגי מונית "אמורים" להתנהג (פיקוח על נהגי מוניות).

שותפי תפקיד- בעלי סטטוסים החופפים לסטטוס של בעל התפקיד ומסייעים לו למלא את תפקידו באותו סטטוס. לדוגמה: מזכירה במשרד, שותפיה לתפקיד הם הנהלת המשרד והקהל שפוקד אותו. באמצעותם היא ממלאת את התפקיד שנדרש מימנה בסטטוס מזכירה.

קונפליקט תפקידי- קונפליקט שנוצר בין תחומי הפעילות של בעל התפקיד. אדם שנמצא בסטטוס מסוים- בתפקיד מסוים שעוסק במספר תחומים, עלול למצוא את עצמו בקונפליקט תפקידי כאשר מילוי תפקיד בתחום אחד יפגע בתחום אחר שאחריותו.

חיבוק תפקיד- רצון להישאר בתפקיד מסיבות רבות כאשר יש רצון ויכולת למלא את התפקיד לאורך זמן בצורה הטובה ביותר. אנשים נוטים לחבק תפקיד שנראה בעל מקור ליציבות וכוח ומתאים לניהול אורח חיים אידיאלי מבחינתם. מישל פוקו חיבק את תפקיד העבד לתאוות המין שלו, הגדרת התפקיד הייתה להעניק לעצמו חיי מין מלאים, מגוונים ומספקים. למרות שהתפקיד נחשב לבעייתי עבור תדמיתו המוסרית של פוקו ופעילותו הציבורית והאקדמית, הוא חיבק את התפקיד ומילא אותו על הצד הטוב ביותר מבחינתו- גם במחיר סיכון חייו על- מנת לחוות את מה שסיפק אותו יותר מכול.

מרחק תפקידי- מילוי תפקיד ללא רצון לשמש בו ולהתמחות בו. מילוי תפקיד זה לבעל התפקיד הוא בגדר "ברירת מחדל". בעל התפקיד לא נוטש את התפקיד לגמרי כי הוא מכיר בחשיבותו אך מעדיף לעסוק בתפקיד אחר ולכן הוא ימלא את התפקיד שלא בצורה הטובה ביותר. ישנו רושם שלמישל פוקו היה מרחק תפקידי מהתקן של מרצה לפילוספיה. פוקו היה מרצה לפילוסופיה בכמה אוניברסיטאות בצרפת ובעולם, אולם הוא לא השתקע באף אחת מהן  ונדמה שלא ראה במילוי תפקיד קבוע לאורך זמן את ייעודו האמיתי ונהג להחליף מקומות מסיבות אישיות וחברתיות.

 

חזרה אל: מילון מושגים ומונחים בסוציולוגיה

עוד דברים מעניינים:

מה ההבדל בין סימפתיה ואמפתיה?

האם זו "אמפתיה" או "סימפתיה" שאתם מביעים? בעוד שרוב האנשים נוטים להחליף ולבלבל במשמעות המילים, ההבדל במנגנון הרגשי שלהן חשוב. אמפתיה, היכולת להרגיש בפועל את מה שאדם אחר מרגיש, שונה