מונחים בסוציולוגיה: טקס – הגדרה

טקס הוא אירוע חברתי פומבי שמשתתפים בו שני אנשים או יותר, והוא בעל משמעויות תרבותיות רבות.

לטקס מספר תכונות מאפיינות: חזרה ומחזוריות, אירוע עם כללים, קיומם של הממונים על ביצוע הריטואל הטקסי (בעלי תפקידים), סגנון רגשי-אפקטיבי, היבטים פיסיולוגיים, מסירת מידע על סדרי עולם, הנחיה לפעולות או למניעת פעולות והבעת משמעויות באמצעות סמלים.

תפקידי הטקס: שמירה על הסדר החברתי, מתן לגיטימציה לסטטוסים ולתפקידים, הגברת הלכידות החברתית, חיזוק הערכים המרכזיים בחברה, הפגת רגשות והעברת התרבות לדור הבא.

טקס מעבר – טקס המסמל מעבר מסטטוס אחד לסטטוס אחר.

 

חזרה אל: מילון מושגים ומונחים בסוציולוגיה

מדוע בכה יעקב כשנשק לרחל?

וישק יעקב לרחל וישא את־קלו ויבך: מדוע בוכה יעקב כאשר הוא נושק לרחל? איך זה קשור לכל אירועי הנשיקה והבכי האחרים שלו והאם הבאר היא בעצם לב?

עוד דברים מעניינים:

מה ההבדל בין סימפתיה ואמפתיה?

האם זו "אמפתיה" או "סימפתיה" שאתם מביעים? בעוד שרוב האנשים נוטים להחליף ולבלבל במשמעות המילים, ההבדל במנגנון הרגשי שלהן חשוב. אמפתיה, היכולת להרגיש בפועל את מה שאדם אחר מרגיש, שונה