בגרות באזרחות – סיכומים

להלן תמצאו רשימת מאמרים וסיכומים הנוגעים לבחינת הבגרות באזרחות ומספקים מידע וחומר לימודי ללומדים לקראת הבחינה. כהכנה לקראת הבגרות באזרחות תמצאו רשימה של נושאים המכסים את כל החומר לקראת הבחינה באופן תמציתי כולל שאלות הרחבה והכנה וכן קישורים לעמודי סיכום נוספים שיעזרו לכם להתכונן טוב יותר לקראת בחינת הבגרות באזרחות.

הסיכומים לבגרות באזרחות הם חלק ממאגר הסיכומים לבגרות באזרחות כאן באתר וחלק ממערך הסיכומים לתיכון ולבגרות שלנו. כמו כן תוכלו למצוא מאגר ממוקד של סיכומים באזרחות המפרט אודות כל הסיכומים באזרחות שניתן למצוא באתר. כאן תוכלו למצוא מאגר של שאלות ותשובות באזרחות כהכנה לקראת בחינת הבגרות.

המאמרים שלהלן עוסקים בנושאים שונים הנכללים בבחינת הבגרות באזרחות והם כוללים הסברים, דיונים והגדרות קצרים של הנושא ולאחר מכן שאלות ותשובות מתוך חומרי הלימוד ובחינות הבגרות.

הכרזת העצמאות ומגילת העצמאות – תוכן הכרזת העצמאות של מדינת ישראל, רקע ושאלות לבגרות.

מהי דמוקרטיה – יסודות הדמוקרטיה ומאפייני המשטר הדמוקרטי.

עקרון שלטון נבחר – על האופנים בהם נבחר השלטון במשטר דמוקרטי

 עקרונות הפלורליזם, הסכמיות וסובלנות – כעקרונות יסודיים בדמוקרטיה.

הכרעת הרוב – כאחד העקרונות המרכזיים של הדמוקרטיה

הזכות לשוויון והעדפה מתקנת – על המתח בין שוויון מהותי ופורמלי בדמוקרטיה

הזכות לחירות ונגזרותיה – האופנים בהם באה לידי ביטוי הזכות לחירות בדמוקרטיה

זכויות חברתיות במדינה דמוקרטית – זכויות הניתנות לאזרח במדינה דמוקרטית.

זכויות קבוצתיות וזכויות מיעוטים – אילו סוגים של זכויות מקבלות קבוצות מיעוט במדינה דמוקרטית.

זכויות האדם והאזרח – פירוט ואפיון של כלל זכויות האדם והאזרח במדינה דמוקרטית

עקרון הגבלת השלטון והפרדת רשויות – הדרכים בהם מגבילים את עוצמתו של השלטון והרעיון של הפרדת רשויות.

חוקה – מהי חוקה, מה חשיבותה וכיצד היא באה לידי ביטוי במדינה דמוקרטית.

בחירות דמוקרטיות ובחירות בישראל – חשיבותן של בחירות לשיטה הדמוקרטית והאופן שבו הם מתבצעות בעיקרון ובפועל בישראל

שלטון החוק – מאפייניו של עקרון שלטון החוק, חשיבותו וסוגי עבריינות.

חשוב לציין כי שימוש בסיכומים ומשאבי רשת לשם למידה לקראת הבגרות באזרחות או כל בחינת בגרות אחרת אינו יכול להיות תחליף ללמידה מלאה של חומר הלימוד אלא לשמש אך ורק לשם חזרה לקראת בחינת הבגרות. האחריות על שימוש בסיכומים חלה על הלומד בלבד.

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

עצות לפרודוקטיביות מאריך פרום

האם להיות עסוק זה להיות פרודוקטיבי? לפי אריך פרום, פוריות אמיתית היא לא לעשות הרבה אלא לממש את מי שאנחנו דרך מה שאנחנו עושים

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: