שלטון החוק – הגדרה, שאלות ותשובות (אזרחות)

בגרות באזרחות: שלטון החוק – הגדרה, שאלות ותשובות

מאמר זה הוא חלק ממאגר הסיכומים והמשאבים בנושא בגרות באזרחות כאן באתר. 

מהו בעצם שלטון החוק?

הגדרה: עקרון שלטון החוק – החוק במדינה דמוקרטית נחקק ע"י נציגי העם, בתהליך דמוקרטי. הוא חייב להיות חוק ראוי שישף את הערכים הדמוקרטים. חוק שיגן על זכויות האדם והאזרח. החוק חל על כולם, הן על האדם הפשוט והן על ראשי המדינה. כולם חייבים לציית לחוק, כולם שווים בפני החוק: באכיפה ובתוכן.

הבדל בין שלטון החוק במדינה דמוקרטית לבין מדינה לא דמוקרטית

 מדינה דמוקרטיתמדינה שהשלטון בה אינו דמוקרטי
תוכןהתכנים של החוק אמורים לשקף את העקרונות והערכים של הדקמורטיההחוק אינו מחויב לעקרונות וערכים דמוקרטיים
מי מחוקק?הרשות המחוקקת שנבחרה ע"י העם, כלומר: מקור החוק בעם באמצעות נציגיוהשליט/המלך/השך/המפלגה וקבוצה של גנרלים
על מי חל החוק?הן על רשויות השלטון והן על האזרחיםרשויות השלטון נמצאות מעל החוק
מדוע מצייתים?האמנה החברתית – הסכמה כללית  של כל האזרחים. מצייתים לחוק במסגרת כללי המשחק הדמוקרטיים.פחד – הציות לחוק מבוסס בעיקר על אכיפת החוק בדרכים של חינוך לציות עיוור באמצעים אלימים
שיוויוןכל האזרחים שווים בפני החוקלא כל האזרחים שווים בפני החוק
   

ראו: גבולות הציות לחוק

סוגי עבריינות

  1. 1.      שלטונית – הפרת חוק של אדם שממלא תפקיד ציבורי/שלטוני ומנצל את מעמדו כדי לשרת ציבור מסוים או כדי לפעול לטובת המדינה (לא טובת הנאה אישית)
  2. 2.      אידיאולוגית – הפרת חוק מטעמים של השקפת עולם. מטעמים מוסריים/פוליטיים/אידיאולוגים.
  3. 3.      פלילית רגילה – הפרת חוק מטעמים מטעמים של טובת הנאה עצמית – תועלת אישית.
  4. 4.      עבריינות מצפונית – אי ציות לחוק מטעמי מצפון – אדם שמפר את החוק מכיון שהוא רואה בציות לחוק פגיעה במצפונו. הסרבן המצפוני מעמיד את השקפתו המוסרית מעל החוק. (בעיקר פצפיסטיים שמתנגדים להתגייס לצבא).

חוק – מה זה חוק? הוראה שקובעת הרשות המחוקקת במדינה, או מנהג שנעשה במשך השנים לנורמה מחייבת. איך מנהג יכול להפוך לחוק?

עבריין מצפוניעברין פוליטי
הגדרהרואה בציות לחוק פגיעה במצפונו. דוגמא: מתנגד לפעול באלימות, ולכן מתנגד לשרת בצבא.אי הציות לחוק מכוון בדרך כלל כלפי השלטונות. דוגמא: מסרב לשלם מיסים כדי לא לעזור לממשלה לבצע מדיניות שגויה.
הבדלאינו מנסה לשנות מציאות מדינית פוליטית(פסיבי).פועל כדי לשנות את מדיניות הממשלה ופעולותיה (בדרך כלל אקטיבי).
דומהמוכן לעמוד לדין ולשאת בעונש.מוכן לעמוד לדין ולשאת בעונש.

שאלה מבגרות: מהו שלטון החוק הפורמלי? מדוע הוא אינו תנאי מספיק לקיומו של שלטון חוק ראוי במדינה דמוקרטית?

(חוק ראוי – חוק נכון גם מבחינה פורמלית וגם מבחינה מהותית!)

תשובה: שלטון חוק מבחינה פורמלית, הכוונה: לכללים שעל פיהם נחקק החוק ועל הפיהם הוא נאכף, כלומר שהחוק נחקק ע"י בית המחוקקים, קובע מה מותר ומה אסור וגלוי וידוע ברבים. החוק חל על כולם במידה שווה.

לגבי החלק השני של השאלה: התהליך הפורמלי אינו מחייב התייחסות לתוכן החוק ולהתאמתו לערכי הדמוקרטיה. כדי שחוק יהיה חוק ראוי, חשוב שהוא יגן על זכויות אדם, אזרח ומיעוט, שהחוק ימנע את עריצות השלטון ושלא יהיה בניגוד לעקרונות הדמוקרטיה. יות אדם, אזרח ומיעוט, שהחוק ימנע את עריצות השלטון ושלא יהיה בניגוד לעקרונות הדמוקרטיה. יות אדם, אזרח ומיעוט, שהחוק ימנע את עריצות השלטון ושלא יהיה בניגוד לעקרונות הדמוקרטיה.

 

 

שאלה נוספת: במעמדה של משרד הבריאות נערכים ניסויים בבעלי חיים, שעלויים לסכן את חייהן. הניסויים נועדו לפיתוח תרופות חדשות בני האדם. עובדת במשרד הבריאות שיחררה את חיות המעבדה מכלוביהן לפני שבוצעו בהן הניסויים. מהו סוג העבריינות שבאה לידי ביטוי במעשה של העובדת?

תשובה: עבריינות אידיאולוגית – ציין: הפרת חוק או עבירה על החוק מטעמים של השקפת עולם מוסריים, פוליטיים, אידיאולוגיים. ביסוס: עוברת משרד הבריאות עברה על החוק כששחררה מכלוביהם את חיות המעבדה, שהן רכוש משרד הבריאות. העובדת ידעה שהחיות הנ"ל, יבוצעו בהן ניסויים כדי לפתח תרופות לבני אדם. העובדת פעלה מטעמים של השקפת עולם, מוסריים ואידאולוגיים, מכיוון שהיא מתנגדת לפגיעה בבעלי חיים ע"י ניסויים. כלומר: זוהי עבריינות אידאולוגית.

פקודה בלתי חוקית בעליל (יש בבגרות חורף) – פקודה בלתי מוסרית לחלוטין. דגל שחור מונף מעליה. כל אדם מבין שפקודה בלתי מוסרית זאת זו פקודה ש"דוקרת את העין, ומקוממת את הלב, אם העין אינה עיוורת והלב אינו אטום". אסור לציית לפקודה זו, ומי שמציית לה – מועמד לדין.

פקודה חוקיתפקודה בלתי חוקיתפקודה בלתי חוקית בעליל
החייל חייב לצייתהחייל חייב לצייתאסור לחייל לציית, ואם יציית – ייענש.
המפקד לא עבר עבירההמפקד עבר עבירה והוא ייענשהמפקד עבר עבירה והוא ייענש

שאלה מבגרות: הסבר הבדל אחד בין פקודה בלתי חוקית לפקודה בלתי חוקית בעליל.

פקודה בלתי חוקית היא פקודה לבצע מעשה בלתי חוקי אך לא בלתי מוסרי. ואילו פקודה בלתי חוקית בעליל היא פקודה שמילויה נוגד את ערכי המוסר המקבולים/דגל שחור מתנוסס מעליה הבדל נוסף: חובה לציית לפקודה בלתי חוקית כדי לשמור על המשמעת, אך אסור לציית לפקודה בלתי חוקית בעליל כי היא אינה מוסרית/נוגדת את מצפונו של כל אדם רגיל "מתנוסס מעליה דגל שחור". עוד הבדל: מי שלא יציית לפקודה בלתי חוקית – ייענש. משום שחובה לציית לה לפי החוק, אך מי שיסרב לציית לפקודה בלתי חוקית בעליל לא ייענש משום שאסור לו לציית לפקודה מסוג כזה.

שוטר בלבוש אזרחי עצר נהגת לבדיקת רשיונות. היא ביקשה ממנו להציג את תעודת השוטר שלו. השוטר סירב לדרישה זו, ובתגובה זו חיפש במכוניתה ורשם לה דו"ח על פגמים מכניים. הנהנגת הגישה תלונה. כאשר הגיע העניין לדיון, השופט קבע כי המעשה של השוטר לא היה מוצדק, וכי בוצע מתוך רצון לנקמה בנהגת. הוא לא היה צריך לעשות זאת, ורשם לה דו"ח על משהו אחר לגמרי. איזה סוג עבריינות זו?

תשובה: הוא עשה את זה מיצר נקמנות כי הנהגת התחכמה איתו. צריך לבדוק לא רק מי עשה, אלא גם למה עשה. הוא לא עושה את זה למען קבוצה מסוימת, הוא עושה את זה לטובתו האישית בלבד. מתוך יצר נקמנות בנהגת ועשיית "דווקא". פה האיש הוא איש שלטון עושה עבירה פלילית רגילה. אומנם זה לא רצח או אונס, אבל מדובר פה במעשה נקמה. תמיד צריך לבדוק מי עושה ולמה עושה.

שאלה נוספת: מועצת עירייה מסוימת אישרה תקציב לבניית מתקני ספורט בעיר. כעבור שנה ראש העירייה ע"י המשטרה בחשד שהעביר כסף מתקציב זה שלא כדין לעמותה חברתית שבראשה עמד. בחקריתו במשטרה הדגיש שלא לקח את הכסף לעצמו. אלא העביר אותו לעמותה שמטרתה לסייע לקשישים ולחלק מזון ובגדים לנזקקים. לדבריו, הוא עשה זאת כדי שהעמותה תוכל להמשיך לפעול לרווחת הקשישים והנזקקים. ציין והסבר את סוג העבריינות הפלילית שראש העיר נחשד בה. (פלילית רגילה, פלילית אידיאולוגית, פלילית רגילה). נמק את תשובתך ע"פ הקטע. תמיד לעשות את כלל הזהב: לזהות לבסס ולהסביר.

תשובה – ציון: עבריינות שלטונית.

הסבר: הפרת חוק ע"י אדם הממלא תפקיד ציבורי תוך כדי ניצול מעמדו וסמכותו (בעת מילוי תפקידו).

המניע אינו אישי, אלא נובע מהרצון לפעול לטובת המדינה או לטובת ציבור מסוים.

נימוק: ראש העירייה העביר לעמותה שעמד בראשה את הכספים שיועדו לבניית מתקני ספורט כדי לסייע לנזקקים. מכאן שהוא ניצל את מעמדו והפר את החוק לטובת ציבור מסוים, ולא לתועלת אישית.

שיעורי בית : להביא את החוברת החדשה ביום שני.

כיצד  אפשר למנוע עבריינות שלטונית?

שאלה מבגרות :מהי עבריינות שלטונית ? מדוע היא מסוכנת לחברה ? ציין שתי דרכים היכולות לסייע למדינה להתמודד עם עבריינות שלטונית .

תשובה :עבריינות שלטונית היא הפרת חוק על ידי אדם שממלא תפקיד ציבורי ומנצל את מעמדו כדי לשרת לא לטובת הנאה אישית .

היא מסוכנת לחברה מכיוון שהאדם מכהן בשלטון או מתפקד תפקיד ציבורי חייב לשמש דוגמא לציבור וכאשר הוא מפר את החוק הוא נותן דוגמא שלילית לאזרחים גורם לזלזול של האזרחים בחוק ומערער את האמון של העם בשלטון .

ניצול המעמד השלטוני כדי להפר את חוק עשוי לפגוע בחירויות האזרח ,לגרום לעריצות השלטון ולרודנות ולערער את יסודות הדמוקרטיה .

דרכים היכולות לסייע למדינה להתמודד עם עבריינות שלטונית .

א.תקשורת ובכלל אמצעים בלתי פורמאלית כמו הפגנות ועצומות .

ב.אופוזיציה יעילה בכנסת .

ג.מבקר המדינה .

ד.בתי המשפט ובעיקר בג"צ.

חשוב לדעת שלטון החוק:

שלטון החוק במדינה דמוקרטית מבטל את האמנה החברתית הקיימת בכול האזרחים במדינה מכיוון שהחוק הוא ביטוי להסכמה על כללי המשחק בין האזרחים ובין השלטון .

מקור החוק הוא העם והחוק נחקק על ידי נציגי העם ומוסדות השלטון הנבחרים .

במדינה דמוקרטית החוק הוא העליון ,רשויות השלטון כמו שאר האזרחים שוות בפני החוק כפופות לחוק ומחויבות לציית לחוק .

במשטר דמוקרטי התכנים של החוקים אמורים לשקף את העקרונות והערכים הדמוקרטים .

חשוב להבין את הקשר בן שלטון החוק ועקרונות דמוקרטיים אחרים כמו הסכמיות ,שלטון העם ,פלורליזם ,זכות לשוויון עקרון הכרעת הרוב ועקרון הגבלת השלטון .

ראו גם: עקרון שלטון החוק מול הכרעת הרוב

שלטון החוק: מהר סיני עד המהפכה האמריקאית

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

מבוא קצר למחשבה של חנה ארנדט

מבוא קצר להגותה של חנה ארנדט עם ביוגרפיה, קישורים למאמרים, ציטוטים וסקירה של ספרי חנה ארנדט כמו "יסודות הטוטליטריות" ו"אייכמן בירושלים"

מדוע בכה יעקב כשנשק לרחל?

וישק יעקב לרחל וישא את־קלו ויבך: מדוע בוכה יעקב כאשר הוא נושק לרחל? איך זה קשור לכל אירועי הנשיקה והבכי האחרים שלו והאם הבאר היא בעצם לב?

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: