חברה ומגדר – סיכומים

מגדר הוא אחד מקטגוריות הזהות הראשוניות והחשובות ביותר שקובעות את מקומו של אדם במבנה מערכות היחסים החברתיות. ראשית העיסוק בנושא של מגדר הוא עם עליית תנועת הפמיניזם וההבחנה בין מין ביולוגי ומגדר חברתי. מין ביולוגי הוא עובדה נתונה (על פי רוב, יש גם יוצאים מן הכלל) אך הטענה של לימודי המגדר והפמיניזם היא כי התפקידים, המעמד, הקונוטציות ושלל הפונקציות החברתיות של גברים ונשים הן תוצאה של דינמיקה חברתית שאינה "טבעית" אלה מובנית על ידי אורחותיה של החברה. מכאן יוצא כי מערכות היחסים בין גברים ונשים והסדר החברתי שמציב באופן מסורתי את האישה בעמדה נחותה אף הוא אינה "טבעי" או הכרחי והוא ניתן לשינוי.

הקורס "חברה ומגדר" בוחן את מערכת היחסים הסבוכה שבין מיניות, זהות מגדרית והחברה והוא מציג עמדות פמיניסטיות שונות המערערות על הסדר הפטריארכאלי המסורתי שמכפיף נשים למרותם של גברים ובוחן את מערכת היחסים השונה שהולכת ונוצרת בעת המודרנית.

 

פמיניזם – תנועה החושפת את מנגנוני הדיכוי של נשים ע"י מערכות גבריות קיימות ואת הדרתן השיטתית ממרכזי הכוח והשליטה. הפמיניזם פועל לשם העמקת המודעות למצוקתן של הנשים ולקידום מעמדן.

סמכות הגבר נבעה משלושה מקורות עיקריים:

  1. הפילוסופיה היוונית – השפיעה רבות על התרבות האירופאית. אריסטו היה הראשון להצדיק מבחינה פילוסופית את סמכות הגבר במשפחה. הנשים ביוון היו נחותות ושייכות לגבר לו נישאו. את מעמדו העליון של הגבר ניתן להסביר ע"י חוקי הטבע.
  2. דת – הפילוסופיה היוונית חלחלה לדת הנוצרית. הברית החדשה היא מקור היסטורי חשוב לדיכוי הנשים ושלטון הגבר. מכיוון שהאישה יצאה מתוך הגבר, הוא נולד ראשון, הוא נולד לשלוט. הנשים צריכות להיכנע לגבר כפי שהן נכנעו לישו. הגבר זוכה בנצרות לעליונות טבעית. בסיפור גן העדן של אדם וחווה הגבר ימשול באישה כעונש על כך שפיתתה אותו לאכול את פרי עץ הדעת. האישה נתפסת כקלת דעת, מתפתה בקלות ומהווה הסחה לגבר הרציונאלי.
  3. האבסולוטיזם המדיני – המשפחה משמשת למטאפורה בימי שלטון המלך על מנת לדמות את הארגון המדינתי. המלך דואג לנתיניו כפי שהאב דואג לילדיו. לאב יש זכות טבעית ואלוהית לשלוט במשפחה כפי שלמלך יש את הזכות לשלוט במדינה. הזכות ניתנה מכוח האלוהים.

סיכומים ב"חברה ומגדר":

הפמיניזם הליברלי – ראשית החשיבה הפמיניסטית שהחלה בעת המודרנית והטענה כי נשים הן יצורים אוטונומיים בעלי יכולת וזכות לשאוף להגשים את עצמם כמו גברים.

סיכום מאמר: "המין השני: עובדות ומיתוסים" – סימון דה בובואר – מאמר קלאסי של הפמיניזם הליברלי שעיקרו "האישה אינה נולדת אישה, היא הופכת לאישה".

פמיניזם מרקסיסטי – התפיסה הפמיניסטית של הזרם המרקסיסטי שמסבירה את הכפפת הנשים על רקע יחסי מעמדות ואינטרסים כלכליים.

האם אישה לגבר היא כטבע לתרבות – שרי אורטנר מאמר קלאסי בפמיניזם המשווה את מערכת היחסים בין גבר ואישה למערכת היחיסם בין תרבות וטבע.

סיכום מאמר: המשפחה כמקום המגדר, מעמד והמאבק הפוליטי- הדוגמא של עבודות הבית -היידי הרטמן – מאמר קלאסי מגישת הפמיניזם המרקסיסטי

פמיניזם רדיקלי – זרם פמיניסטי קיצוני שחותר לביטול ההבחנות בין גברים ונשים וקושר את הניצול הגברי בעוולות חברתיות אחרות כמו למשל אפליה גזעית.

סיכום מאמר: מיניות, מונוגרפיה ושיטה – הנאה תחת פטריארכיה : קתרין מקנון – על תפיקדם של המין והפורנוגרפיה ביחסים בין גסרים ונשים מנקודת המבט של הפמיניזם הרדיקלי

פמיניזם מהותני – אסנצאליסטי – פמיניזם הטוען כי ישנה מהות נשית מובחנת מהמהות הנשית (ואף עדיפה עליה)

פמיניזם פוסטמודרני – פמיניזם שנובע מתוך הפוסטמודרניזם ושואף לחתור תחת קטגוריות יציבות של זהות מגדרית.

פמיניזם פוסט קולוניאלי– פמיניזם העוסק בגורלן של נשים "אחרות" כמו נשים שחורות ומזרחיות.

סיכום מאמר: פמיניזם מזרחי – בין מזרח ומערב: הנרייט דהאן כלב  –  על מאבקן של נשים מזרחיות בישראל מול הממסד הגברי והאשכנזי

תיאוריות מגדריות של גבריות – תיאוריות הבוחנות את המרכיבים של הגבריות כזהות מגדרית.

סיכום מאמר: נשף המסכות הקולוניאלי – דניאל בויארין – מאמר שעוסק בעיצוב הזהות הציונות כזהות גברית אל מול הדימוי ה"נשי" שדבק ביהדות בגולה.

מגדר וצבא – הצבא ממלא מקום חשוב בהבניית זהויות מגדריות והפרדה בין גברים ונשים.

סיכום מאמר: מגדור בשירות הצבאי בצה"ל – דפנה יזרעאלי – מאמר הדן בנושא המגדר בהקשר של צה"ל והדרך בה הוא מפריד בין גברים ונשים

סיכום: חתרנות בתוך דיכוי : כינון זהויות מגדריות של חיילות בתפקידים גבריים – אורנה ששון לוי – מאמר העוסק בזהותן של חיילות בתפקידים קרביים בצה"ל.

זהויות במדים – אורנה ששון לוי – מאמר נוסף של אורנה ששון לוי העוסק בזהויות מגדריות בצבא.

מגדר ושוק העבודה – מדוע נשים מרוויחות פחות על אותה עבודה ומהן הסיבות לאי שוויון מגדרי בשוק העבודה?

סיכום מאמר: מגדור בשוק העבודה – דפנה יזרעאלי -מאמר אודות מערכות היחסים המגדריות בשוק העבודה

סיכום מאמר: על עקרת הבית והחשבונאות הלאומית – ניצה ברקוביץ' – על עבודת הבית בתור קטגוריות תעסוקה מגדרית.

סיכום מאמר: מי מרוויח ממדינת הרווחה – אסתר הרצוג – על מנגוגני הרווחה הבירוקרטים והקשר שלהם למצבן של נשים בשוק העבודה.

סיכום מאמר: "אחראית", מחויבת" "ונבונה", כינון נשיות ישראלית בוועדות להפסקת הריון – דלילה אמיר

זנות וסחר בנשים – על מקרותיו והשלכותיו של העיסוק בזנות ותמונת מצב של סחר הנשים בישראל

סיכום מאמר: בניגוד לרצוננו על גברים נשים ואונס – סוזן בראונמילר – על הקשר בין אונס ופורנוגרפיה

מגדר ומשפחה – מערכת היחסים המגדרית בתוך מוסד המשפחה.

סיכום מאמר: אזרחות ואמהות: מעמדן של הנשים בישראל – ניצה ברקוביץ' – מאמר הסוקר את מעמד האישה בישראל נוכח דפוסי הלאומיות במדינה

5 הוגות פמיניסטיות חשובות שצריך להכיר

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: