חברה פוליטיקה ותרבות בעידן החדש -סיכומים

להלן תמצאו אסופת סיכומים בקורס "חברה, פוליטיקה ותרבות בעידן החדש". הסיכומים ערוכים בעמודים שונים על פי הנושאים השונים של הקורס עם קישורים פנימיים וחיצוניים לנושאים רלוונטים על מנת לאפשר למידה נוחה ואפקטיבית.

מבוא לעת החדשה – על התהליכים שעיצבו את העת החדשה באירופה וההשפעה של אירופה על העולם עד ימינו

תרבות הרנסנס, מאפייניה והשפעתה – תקופת הרנסנס סימנה מפנה בתולדות אירופה עם חזרה של ערכים הומניסטיים קלאסיים וניתוק תרבותי ואמנותי מהתפיסות התיאולוגיות של ימי הביניים.

עלייתה של המדינה המודרנית החל מתקופת הרנסנס – ראשית התפתחותה של המדינה המודרנית בתקופת הרנסנס על רקע הפיאודליזם, פיחות בכוחה של הכנסייה וראשית התפיסה הליברלית.

הרפורמציה הפרוטסטנטית בנצרות – תהליך פיצול הכנסייה הקתולים ועליית התנועה הפרוטסטנטית בהובלת מרתין לותר.

המהפכה המדעית של המאה ה – 17  – התהליכים התיאולוגיים והפילוסופים שאפיינו את המאה ה-17 והובילו להולדת המדע המודרני.

אבסולוטיזם ופרלמנטריזם  – שינויים בתחום ההגות והפרקטיקה המדינית ושלטונים בעת החדשה עם מעבר משלטון אבסולוטי לשלטון פרלמנטרי.

עידן האורות– השלמת התהליך שהחל עם הרנסנס וביטוי פוליטי, חברתי ואמנותי של ערכי ההשכלה והנאורות, הצבת האדם במרכז וחילון.

עידן המהפכות – תקופה של הפיכות פוליטיות שהביאו לידי ביטוי את רוח ההשכלה ועידן האורות – המהפכה האמריקנית והמהפכה הצרפתית. נתייחס כאן לדעות של פילוסופים אודות המהפכה הצרפתית וכן נסקור בקצרה את תוצאות המהפכה הצרפתית.

המהפכה התעשייתית הראשונה – המעבר של אירופה לחברה מתועשת ותמורות חברתיות ואידיאולוגיות שהתלוו לשינויים שמערכי הייצור האנושיים

המהפכה התעשייתית השנייה – התפתחות התעשייה עם המצאת החשמל והתייעלות בייצור הברזל שהובילו לתמורות חברתיות, כלכליות ואמנותיות נוספות של המהפכה התעשייתית.

האימפריאליזם והקולוניאליזם האירופי – תהליכי ההשתלטות והניצול של העולם המערבי את העולם השלישי – אפריקה, אסיה ודרום אמריקה.

סיכום מאמר: יהושע אריאלי – המהפכה האמריקנית והמהפכה הצרפתית בראייה הדדית – מאמר העוסק בהשוואה בין המהפכה האמריקאית והמהפכה הצרפתית על בסיס הוגים שונים שהתייחסו אליהן.

סיכום ספר: סמואל הנטיגנטון – התנגשות הציבליזציות – התזה של הנטיגנטון לפיה העימות הנוכחי בעולם הוא ביסודו עימות בין ציבליזציות שונות: סיכום פרק ב: ציביליזציות בהיסטוריה ובימינו    ופרק ג: ציביליזציה אוניברסלית? מודרניות והתמערבות

סיכום מאמר: סטיוארט כהן- הסטוריה דיפלומטית של המאה ה-20 – המהלכים העיקריים שהובילו לפרוץ מלחמת העולם השנייה – האנשלוס והסכן מינכן.

סיכום מאמר: התנגשות בתוך האיסלאם-עמנואל סיוון – מגמות סותרות בעולם הערבי בין ליברליזציה, מודרניזציה ודמוקרטיזציה מוגבלת וסותרת.

הויכוח אודות הגלובליזציה – הגישות השונות לגבי הגלובליזציה בתחומי השלטון, הכלכלה, התרבות והסדר העולמי

מה ההבדל בין סימפתיה ואמפתיה?

האם זו "אמפתיה" או "סימפתיה" שאתם מביעים? בעוד שרוב האנשים נוטים להחליף ולבלבל במשמעות המילים, ההבדל במנגנון הרגשי שלהן חשוב. אמפתיה, היכולת להרגיש בפועל את

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: