תרבות ארגונית – סיכומים

לפניכם אסופת סיכומים של הקורס "תרבות ארגונית" של האוניברסיטה הפתוחה (קורס 10566). הסיכומים מכסים את יחידות הלימוד השונות על פי ספר הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה. הסיכומים מתאימים, בשינויים קלים, גם ללמידה של קורסים אחרים בנושא תרבות ארגונית במוסדות אקדמיים אחרים המסתמכים על חומרי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה. הסיכומים של הקורס "תרבות ארגונית" הם חלק ממאגר הסיכומים שלנו הן בתחום הסוציולוגיה והן הסיכומים במנהל עסקים, כמו כן הם חלק ממאגר הסיכומים של האוניברסיטה הפתוחה כאן באתר. בנוסף תוכלו בוודאי למצוא עניין העשרה והשלמה בתכני הקורס התנהגות ארגונית הקרובים מבחינת התכנים שלהם לקורס זה.

הקורס "תרבות ארגונית" עוסק בניתוח סוציולוגיה של נורמות וערכים בארגונים שונים. הוא מציג סוגיות שונות הנוגעות לתרבות ארגונית כמו ניהול משאבי אנוש, ניהול איכות, שינוי תרבותי ועוד והוא עושה זאת דרך גישה השוואתית בין תרבות ארגונית בארצות הברית, יפן וישראל. כמו כן כולל הקורס מתודולוגיות שונות לניתוח תרבות ארגונית בפועל. הסיכומים מחולקים על פי יחידות הלימוד השונות של המקראה.

סיכומים:

יחידה 1: מהי תרבות ארגונית – תיאוריות ומודלים (ראה גם מאמר אודות הגדרות של תרבות ארגונית)

יחידה 2: תרבות ארגונית כפרקטיקה ניהולית: אפקטיביות ארגונית, ניהול משאבי אנוש ושיתוף עובדים

המודל של שיין
שינוי תרבותי בארגון – המודל של קורט לוין
תרבויות בארגון – המודל של מרטין
מודל שלושת המעגלים של אביעד רז
תרבות ארגונית וניהול משאבי אנוש
מיון כדרך לשימור תרבות
תרבות ארגונית ומכוני מיון
תרבות ארגונית ושיתוף עובדים

יחידה 3: תרבות ארגונית בארצות הברית ויפן

גישת שוקי העבודה הפנימיים
גישת הייחודיות התרבותית \ ייחוד תרבותי

יחידה 4: השתלה ושינוי תרבותי

שינוי תרבות ארגונית בעקבות מיזוגים ורכישות

יחידה 5: ניהול רגשות בארגוני שירותים

יחידה 6: מגדר ותרבות ארגונית

יחידה 7: תרבות ארגונית בישראל

נקודות לסיכום הקורס:

w       המושג תרבות ארגונית היה למושג חשוב ומשפיע בשנות ה-80. במהלך השנים קנה לו המושג חסידים ומתנגדים מתחומים שונים:

יועצים ארגוניים הציגו את התרבות הארגונית ככלי ניהולי.

סוציולוגים ניתחו אותה כבסיס סימבולי ללכידות חברתית בארגון, מצד אחד, וכאמצעי לשליטה נורמטיבית, מצד שני.

פסיכולוגים נעזרו בה בעת שדנו במבנה העומק של ערכי הארגון והלא מודע הארגוני.

מנהלים ועובדים למדו אותה והנחילו אותה כחלק מהסוציאליזציה שלהם בארגון.

w       את המחקרים על התרבות הארגונית אפשר למיין לפי הגישות המאפיינות אותם. גישות אשר משרתות מטרות וצרכים שונים:

מחקר שמטרתו לייעל את הארגון להגדיל את האינטגרציה שלו ולשפר את האפקטיביות שלו באמצעות התרבות הארגונית, ייעזר במודלים של הגישה הניהולית-פונקציונליסטית.

לעומת זאת, מחקר המבקש לייצג את קולם של העובדים ולהצביע על ניצול וניכור בארגון, ייעזר בגישת הקונפליקט החברתי.

חוקרים שכל רצונם לתאר את התרבות הארגונית מנקודת מבטם של המשתתפים, יעשו שימוש בגישת האינטראקציה הסימבולית.

-הגישה המוסדית, תחקור את גילוייה המוצהרים של התרבות הארגונית במטרה לחשוף את האשליה שהתמסדה ולהראות כיצד הטקסים וערכי התרבות הם בגדר "בגדי המלך החדשים".

w       אחד הלקחים החשובים שאפשר היה לראות בקורס הראה כי, גם כאשר ישנה "ליבה משותפת" של ערכים ושל מכנה תרבותי אינטגרטיבי לצורכי ניהול, הרי שברובם המכריע של המקרים, התרבות הארגונית איננה אחת ואחידה, אלא מכילה קבוצות שונות המייצגות נקודות מבט שונות.

w       חשיבותה של התרבות בכלל, ושל התרבות הארגונית בפרט, היא בעובדה שערכיה מכוונים התנהגות ונותנים לה משמעות מכוונת מטרה. התרבות הארגונית אינה רק פתרון המייצג הסתגלות פונקציונליסטית למציאות הארגון, אלא היא זו המכוננת את המציאות בארגון.

w       נקודה מרכזית נוספת בקורס העלתה כי תרבות ארגונית אינה מצליחה תמיד לממש את כוונותיה, והאופן שבו היא מציגה את עצמה אינו מעיד, בהכרח על מהותה; הערכים שההנהלה מצהירה עליהם אינם נמצאים תמיד בהלימה עם המתרחש בארגון ואינם מוסכמים, בהכרח, על הכל.

 

תרבות ארגונית בחלוף העיתים

w       קרנה של התרבות הארגונית, כשיטה ניהולית, ירדה בשנים האחרונות והיא איבדה מן המעמד שהיה לה בשנות ה-80 וה-90 של המאה הקודמת. את מקומה תפסו אופנות ניהול חדשות.

w       אך יש להפריד בין האלמנט הזמני והאופנתי של תרבות ארגונית כשיטה ניהולית לבין האלמנט המהותי והעל-זמני של תרבות ארגונית כתופעה חברתית וסוציולוגית.

w       הממד הערכי, הסימבולי והחברתי של חיי האנשים בארגון ממשיך להתקיים ללא קשר לרטוריקה השלטת. העיסוק בתרבות הארגונית, תחת שם זה או אחר של שיטות לניהול ימשיך, אם כן  להיות רלוואנטי כל עוד יהיו אנשים שינהלו ארגונים ואנשים שיעבדו בהם.

w       הקורס ביקש להראות כי תרבות ארגונית מזמנת אפשרות לחיבור ולדיאלוג בין תחומים שונים ושיטת מחקר שונות.

w       תרבות ארגונית היא מקום מפגש של רבים ושונים, צומת המחבר בין ערכים להתנהגות, בין מבנים חברתיים לבני אדם.

w       תרבות ארגונית מתקיימת בממשק שבין התרבות, החברה והפסיכולוגיה של היחיד, ולכן נחוץ ידע בסוציולוגיה, באנתרופולוגיה ובפסיכולוגיה (מבלי לשכוח ניהול ולימודי עבודה) כדי לנסות ולהקיף את הנושא מכל צדדיו.

w       הקורס ניסה להציג מודלים ומושגים מתחומים שונים אלה כדי לקבל תמונה רחבת היקף.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: