ה-"פוליטיאה" של אפלטון – סיכום

הספר "פוליטיאה" (המדינה) של אפלטון הוא חיבור פילוסופי החורג מתחומי העניין המטפיזיים של אפלטון ועוסק באופן שיטתי בנושאי חברה ואדם תוך כדי התפלמסות עם העמדה הסופיסטית בזמנו של אפלטון שהייתה הבסיס לדמוקרטיה האתונאית. פוליטיאה מחולק לעשרה ספרים כאשר במרכזה של הפוליטיאה מוצבות שאלות הנוגעות לטיבו של הצדק, ומהו משטר נכון וצודק?

עמדת הסופיסטים ב"פוליטיאה" של אפלטון

תורת האידיאות של אפלטון

היחס בין המטאפיזיקה של אפלטון לתורת המדינה שלו בפוליטיאה

החברה המעמדית של אפלטון

המלך הפילוסוף של אפלטון

משל המערה של אפלטון

הביקורת על תורת המדינה של אפלטון

אפלטון – פוליטיאה א-ב

פוליטיאה ד'

ההבדל בין ידיעה, סברה ואי ידיעה בפוליטיאה ה' של אפלטון

המדינה האפלטונית – פוליטיאה ג' ו-ד'

משל האונייה \ קברניט של אפלטון בפוליטיאה ו'

משל המערה של אפלטון

פוליטיאה א' – סיכום

פוליטיאה ב' – סיכום

פוליטיאה ג' – סיכום

פוליטיאה ד' – סיכום

פוליטיאה ה' – סיכום

פוליטיאה ו' – סיכום

פוליטיאה ז' – סיכום –

עוד דברים מעניינים: