סיכום: אפלטון – פוליטיאה ו' – משל הקו המחולק והאונייה

סיכום: אפלטון – פוליטיאה ו' – משל הקו המחולק והאונייה

סיכום זה הוא חלק מאסופת הסיכומים בקורס תולדות המחשבה המדינית, תת נושא הפילוסופיה של אפלטון. הסיכומים הם חלק ממאגר הסיכומים והמשאבים בנושא פילוסופיה באתר.

בפוליטיאה ו' של אפלטון מועלית טענה שהעיסוק בפילוסופיה הופך את האנשים למקולקלים ובכך הפילוסופים נעשים חסרי תועלת למדינותיהם. לכן, האם המודל שמציג אפלטון לפיו הפילוסופים צריכים לשלוט במדינה, הוא מודל נכון? אפלטון משיב ע"י משל האונייה. ישנה אונייה. בעל האונייה גדול יותר בגופו מכל שאר יורדי האונייה אך ראייתו, שמיעתו ובקיאותו בענייני הים פגומות. ישנם מלחים רבים וכל אחד רוצה לתפוס את ההגה מבלי שלמד בכלל כיצד להשיט את האונייה. הם טוענים שהדבר אינו ניתן ללימוד ומפצירים בבעל האונייה שימסור בידיהם את ההגה. לעיתים הם אף הורגים אחד את השני ומשכרים ומסממים את בעל האונייה ומכניעים אותו. כך הם משתלטים על האונייה. הם משבחים כל איש שיעזור להם להשתלט על האונייה ולתחבל את בעל האונייה ומגנים את כל מי שלא. הם לא מבינים שקברניט אמיתי צריך לדעת לקרוא את הכוכבים, לדעת את הדרך, להבדיל בין ימות השנה ושעות היום וכו'. הנמשל: בעל האונייה הוא העם. הקברניט – פילוסוף. המלחים – פוליטיקאים. אפלטון רוצה לומר כאן שהפילוסופים לא מוערכים. לכן, לא צריך להאשים את הפילוסופיה בחוסר תועלת אלא את אלו שלא משתמשים בה.

בהמשך מביא אפלטון את משל הקו המחולק. ישנו קו המחולק לשני קטעים לא שווים: המין הנראה והמין המושכל. כל קטע כזה מחולק גם הוא לשני קטעים לא שווים: הקטע הנראה מחולק לצללים, בבואות וכו' ולמקור הבבואות – חיות, עצים, עצמים וכו'. כמו שהצללים נופלים מהעצמים האמיתיים, כך נופל כל תחום שהסברה שולטת בו מתחום שהמחשבה שולטת בו. הקטע המושכל מחולק לתחום שבו הנשמה מבקשת השכלה לפי העצמים עצמם שהיא רואה, ולתחום שני שבו היא רוכשת השכלה לא לפי עצמים. מה ההבדל? ההשכלה בקטע הראשון היא יותר השכלה מדעית. היא "מחשבה" והיא נמצאת בין "סברה" לבין "שכל". השכלה מהקטע השני היא בגדר "שכל", היא חוכמה דיאלקטית. היא הרמה הכי גבוהה של חוכמה. כנגד 4 הקטעים הללו של הקו המחולק, אפלטון מציב 4 מצבים המתהווים בנשמה:

1)      "הכרה שכלית" – היא העליונה.

2)      "מחשבה" – שנייה במעלה.

3)      "אמונה" – שלישית במעלה.

4)      "דימוי" – רביעי במעלה.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: