משל המערה של אפלטון

משל המערה של אפלטון הוא אחד מהמשלים המפורסמים בתולדות הפילוסופיה המערבית (הטקסט המקורי המלא ב-"פוליטיאה"). המשל הוא המחשה הן לתפיסות המטאפיזיות של אפלטון כפי שנוסחו במסגרת של תורת האידיאות שלו והן של תפיסותיו בנוגע לתורת המדינה כפי שהן באות לידי ביטוי בטקסט של דיאלוג.

המשל של סוקראטס

סוקראטס מספר את משל המערה לסופיסט גלאוקון כמשל לחינוך ולדרך לחנך אנשים . במשל , כפי שמספר אותו סוקראטס, כבולים אנשים אל מקומם בתוך מערה.  מאחוריהם בוערת אש ואנשים הולכים עם צלמים כך שכל מה שהאנשים רואים הוא צללים על הקיר שלפניהם. הצללים נדמים בעיני יושבי המערה בתור הממשות, שכן זוהי הממשות היחידה שהם מכירים. משל ונמשל אלו ממחישים את תפיסתו של אפלטון לגבי מקור וההעתק. זהו ביטוי ליחס בין האידיאות המופשטות והעולם החומרי הנגלה לנגד עינינו. הכבלים הכובלים את האנשים במשל  של אפלטון הם כבלי החושים המגבילים אותם לעולם התופעות בלבד.

במהלך הסיפור משתחרר אחד הכבולים ויוצא החוצה, שם הוא מגלה את האור והאמת. הוא חוזר פנימה בכדי לספר לאסורים כי הם חיים בעולם של אשליה. אך יושבי המערה אינם מאמינים לו ואף רוצים להרגו אותו (רמז לסוקראטס). באור היום מגלה האדם שהשתחרר מהמערה את השמש, המשולה אצל אפלטון לאידיאת הטוב המאפשרת את הכרתם של כל הדברים האחרים.

משמעות משל המערה

בעזרת המשל של המערה אפלטון ממחיש את ה-"היררכיה של ממשויות" שלו. תורה זו קובעת סדר בין עולם התופעות שמתאפיין בשינוי בלתי פוסק, עולם האידיאות שהוא נצחי וקבוע אך האידיאות בו אינן עומדות בפני עצמן ולבסוף האידיאה של האידיאות שהיא "הטוב" והיא סיבת כל הדברים (ובמסגרת משל המערה של אפלטון היא משולה לשמש שבעזרתה ניתן להכיר את העולם). הפילוסוף של אפלטון הוא זה שמסוגל בסופו של דבר להיישיר מבט אל השמש.

המערה של אפלטון היא גם תיאור מטאפיזי של המציאות. היא גם התמודדות עם טענותיהם של הסופיסטים בדבר היחסיות של האמת, הצדק והחוק ולבסוף זהו הבסיס להצדקת הטענה שלו בדבר הצורך ב"מלך הפילוסוף" שרק הוא יודע את הטוב ורק הוא כשיר לשלוט בשאר האנשים.

סיכום והשפעתו של משל המערה

משל המערה של אפלטון השפיע על דורות של מחשבה מדינית ועד היום ניתן לטעון כי אנחנו מחזיקים בנו תפיסות שמקורן מגיע מהפוליטיאה של האפלטון. במשך הדורות ספג המשל של אפלטון גם ביקורת חריפה עליה ניתן לקרוא במאמר אודות הביקורת על המשל של אפלטון.

קישורים נוספים:

הפוליטיאה של אפלטון

מבוא לפילוסופיה של אפלטון מתוך סדרת "הפילוסופים הגדולים"

סיכום מבוא לפילוסופיה פוליטית

לחשוב מחוץ למערה:

אלו הם מים: לגלות את האקווריום שבתוכו אנחנו חיים

מרתה נוסבאום על מהו חינוך טוב באמת

12 החוקים שמנהלים את העולם (שקיקרו לא כתב, אבל אולי בכל זאת יש בהם משהו)

עוד דברים מעניינים: