סיכום: אפלטון – פוליטיאה ה' – מקומן של הנשים במדינה

סיכום: אפלטון – פוליטיאה ה' – מקומן של הנשים במדינה

סיכום זה הוא חלק מאסופת הסיכומים בקורס תולדות המחשבה המדינית, תת נושא הפילוסופיה של אפלטון. הסיכומים הם חלק ממאגר הסיכומים והמשאבים בנושא פילוסופיה באתר.

אפלטון דן בפוליטיאה ה' בסוגיית הנשים בהמשך לדיון במדינה האידיאלית שלו בפוליטיאה ג' ופוליטיאה ד'. נשות השומרים – האם עליהן לעשות את אותה העבודה כמו השומרים עצמם או שמא עליהן לשבת בבית, להביא ילדים וכו'? אם רוצים שהעבודה תיעשה במשותף, צריך להקנות לנשים את אותו החינוך כמו לגברים. אך כאן מתעוררת בעיה כי לא ניתן להעביר לנשים את אותו החינוך (למשל: גימנאסטיקה). האישה שונה מהגבר לפי טבעה. לכן, כמו שכל אדם ששייך לקבוצה שונה צריך לעשות את שלו במדינה, כך גם יש לעשות הבחנה בין 2 המינים. טבע שונה חייב לעסוק בעניין שונה, וטבע האישה שונה מטבע הגבר. אך אפלטון אומר שלא כך הדבר. לרופא ולנגר למשל יש טבע שונה. אך לרופא ולמי שיש לו תכונה מולדת להיות רופא – יש טבע זהה. כך גם עם הדבר והאישה. אישה שמסוגלת לעסוק באותם עיסוקים כמו של גבר – טבעם זהה. מכאן שהשומרים ונשיהם צריכים לעסוק באותו עיסוק (במילים פשוטות אפלטון דוגל כאן בשוויון לנשים). כמו שיש גברים שמוכשרים להיות שומרים ויש כאלו שלא – כך הדבר לגבי הנשים. יש לבחור את הנשים המוכשרות לשמירה ולשים אותן יחד עם הגברים המוכשרים לכך, כי לטבעים זהים יש לקבוע עיסוקים זהים.

אפלטון אומר שצריך לשמור על טוהר גזע השומרים. כלומר, ששומרים יזדווגו עם נשים עם טבע זהה וילדיהם צריכים להילקח מהם ולעבור חינוך של שומרים. כמו כן, האישה תתחיל ללדת למדינה מגיל 20 עד 40. הגבר יחכה תחילה עד שתעבור להיטותו ואז יתחיל עד גיל 55. כל זה בגלל שבגילאים אלו הנשים והגברים נמצאים במרום הכוח של גופם ורוחם. כשהם ייצאו מגיל זה של הקמת זרע, רשאים הגברים וגם הנשים לבוא אל כל אישה או גבר שיחפצו בהם. השומרים גם צריכים לבצע שותפות בנשים ובילדים. מדוע? אם כאשר כולם יאמרו "שלי" ויתכוונו לאותו הדבר אז כולם ירגישו את אותו הכאב ואותה ההנאה.

ראה גם: ההבדל בין ידיעה, סברה ואי ידיעה בפוליטיאה ה' של אפלטון

עוד דברים מעניינים: