סיכום קורס: אסתטיקה-מבוא פילוסופי

 

סיכומים של כל המאמרים בקורס "אסתטיקה מבוא פילוסופי" של האוניברסיטה הפתוחה הדן בפילוסופיה של האתסטיקה. כאן תמצאו הן סיכומים מקוצרים והן סיכומים מפורטים של כל החומר של "אסתטיקה מבוא פילוסופי" החל מבעיית ההגדרה של יצירות אמנות, דיון בנושא של תכונות אסתטיות, האונטולוגיה של האמנות (מהי מעמדה של האמנות בעולם החומרי), החוויה האסתטית (כלומר, מה והאם יש שהוא מיוחד בצריכה של אמנות), הקשר בין אמנות רגש והבעה ובין אמת וייצוג באמנות. כמו כן כוללים הסיכומים באסתטיקה גם דיונים בהערכת האמנות ושאלות של ביקורת ופרשנות. שני החלקים האחרונים של הקורס "אסתטיקה מבוא פילוסופי" ושל הסיכומים באסתטיקה מוקדשים לזרמי הסטרוקטורליזם והפוסט-סטרוקטורליזם במאה העשרים וכן לתיאוריות האתסטיות של המרקסיזם. לנוחיותכם מחולקים הסיכומים באסתטיקה למאמרים שונים המכסים כל נושא של הקורס, וכאמור בכל נושא תוכלו למצוא סיכומים תמציתיים וכן גם סיכומים מפורטים יותר (ברשימה נפרדת להלן, אחרי הסיכומים המקוצרים).

סיכומים מקוצרים

בעיית ההגדרה

תכונות אסתטיות

האונטולוגיה של האמנות

החוויה האסתטית

אמנות, רגש והבעה

אמת וייצוג

אמנות, חברה ומוסר

הערכת האמנות

ביקורת ופרשנות

סטרוקטורליזם ופוסט-סטרוקטורליזם

מרקסיזם ואסתטיקה

סיכומים מפורטים

אסתטיקה: פרק א' – בעיית ההגדרה

אסתטיקה: סיכום פרק ב' – תכונות אסתטיות

אסתטיקה: סיכום מאמר ג' – האונטולוגיה של האמנות

אסתטיקה: סיכום פרק ד' – החוויה האסתטית

אסתטיקה: סיכום מאמר ה' – אמנות, רגש והבעה

אסתטיקה: סיכום פרק ו' – אמת וייצוג

אסתטיקה: סיכום פרק ז' – אמנות, חברה ומוסר

אסתטיקה: סיכום פרק ח' – הערכת האמנות

אסתטיקה: סיכום פרק ט' – ביקורת ופרשנות

אסתטיקה: סיכום פרק י' – סטרוקטורליזם ופוסט-סטרוקטורליזם

מרקסיזם ואסתטיקה

כאן תוכלו למצוא סיכומים אקדמיים נוספים. מי שמתעניין בקורס "אסתטיקה מבוא פילוסופי" אולי יוכל להפיק תועלת גם מהקורס תולדות האמנות: מבוא כללי. בסיכומים של הקורס באסתטיקה הושקעו מאמצים רבים בכדי לאפשר למידה נוחה ופורה, אך כמובן שכמו תמיד סיכומים אינם תחליך ללימוד החומר המקורי ואין להסתמך עליהם כתחליף ללמידה אמיתית. השימוש בסיכומים של הקורס "אסתטיקה מבוא פילוסופי" הוא על אחריות הלומד בלבד. כאן תוכלו למצוא עוד סיכומים של האוניברסיטה הפתוחה

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: