שיטות מחקר – סיכומים

שיטות מחקר – סיכומים:

להלן תמצאו סיכומים של שיטות מחקר. הסיכומים מבוססים על הקורס שיטות מחקר א' והם מחלקים את הנושאים של שיטות מחקר לסיכומים קצרים ונוחים ללימוד. הסיכומים בשיטות מחקר כוללים מבוא המפרט את התפיסה הבסיסית של הנושא של שיטות מחקר וכן מפרט כמה מושגי יסוד של שיטות מחקר. לאחר מכן תמצאו סיכומים של המשגה ומדידה במסגרת שיטות מחקר ונושאים של בניית מחקר כמו השערות ובניית מערכי מחקר ומערכי מחקר מתאמיים. לבסוף תמצאו סיכומים אודות שיטות מחקר שונות כמו דרכי איסוף מידע כמו תצפית, סקרים או ניתוח תוכן עם התמקדות מיוחדת על שיטת המחקר של סקרים, סוגי הסקרים, ההטיות והבעיות שיש בהם, סוגי השאלות שהם מכילים וסוגי התשובות שניתן לקבל על ידי סקרים ובעצם סוג המידע שניתן להפיק בעזרתם.

שיטות מחקר – סיכומים:

מבוא

המשגה

מדידה

השערות

דגימה

מערכי מחקר

מערכי מחקר מתאמיים

שיטות לאיסוף מידע:

תצפיות

סקרים

הטיות בשאלון

הטיות בסקרים

סולם ליקרט

סוגי שאלות בסקרים

ניתוח תוכן

שיטות מחקר נלמד על פי רוב כקורס חובה בלימודי החברה במרבית המחלקות האקדמאיות, בייחוד בהן יש אפשרות להתקדם למחקר אקדמי. הקורס בדרך כלל לא קורס פופולארי במיוחד בקרב סטודנטים אך אין ספק כי גם מי שלא ממשיך לתארים מתקדמים טוב יהיה אם יכיר שיטות מחקר ואת הדרך שבה מתנהלים מחקרים בתחום שהוא לומד, שכן לימוד של שיטות אלו מעניק הבנה טובה ומעמיקה יותר על המסקנות של מחקרים שונים שנעשו בעזרתן.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: