שיטות מחקר – סיכומים: תצפיות

תצפיות

n      תצפיות מתאימות לאיסוף מידע על התנהגות, על שפת גוף, על אינטראקציה בין בני אדם, במיוחד

במקרים בהם הנחקר לא יכול לדווח (לא תמיד אנחנו מודעים לשפת הגוף שלנו). לדוגמה, חוקר רצה לבדוק את האינטראקציה בין בני משפחה כאשר צופים בחדשות. לפי ההשערה שלו, כאשר צופים בחדשות חוץ הגברים נוטים לדבר תוך כדי החדשות יותר מהנשים ולעומת זאת, כאשר מדובר בחדשות רכות, נשים נוטות לדבר יותר מגברים. אין טעם לשאול על כך בשאלון כי אנשים לא תמיד מודעים להתנהגותם.

n      כדי לבחון את ההשערה, החוקר צריך לצפות בבני המשפחה בעת צפייה בחדשות. לצורך זה הוא

חייב לנסח הנחיות לשופטים או במילים אחרות הוא חייב להדריך אותם על מה להסתכל וכיצד למדוד. לדוגמה, צריך למדוד את הזמן שכל אחד מבני המשפחה מדבר.

n      במצבים כאלה, עדיף שיהיו לפחות שני שופטים, כדי לבחון את המהימנות של הכלי. כדי שזה יהיה

יותר אובייקטיבי.

תצפית: יתרונות

n      שיטה ישירה, המאפשרת למידה על התנהגות האדם בשעת התרחשותה.

n      תיאור התופעות כפי שהן מתרחשות בסביבתן ה"טבעית". לאחר כמה דקות אנשים מפסיקים לחשוב על זה שמתצפתים עליהם ומתנהגים באופן טבעי יותר.

n      מאפשרת לחקור נבדקים שאינם מסוגלים למסור דיווח מילולי. כמו ילדים, תינוקות וכו'.

n      מאפשרת להתייחס לנושאים שלא ניתן להסתמך לגביהם על עדות מילולית. כמו שפת גוף או התנהגות.

n      תצפית מאפשרת לתקף נתונים שנאספו בצורה מילולית.

תצפית:חסרונות

n      לא ניתן לצפות בכל סוגי ההתנהגויות.

n      התצפית הנה במידה מסוימת מוגבלת: אינה מאפשרת לאסוף נתונים לגבי נושאים שלא ניתנים

לביטוי בהתנהגות.

n      התצפית כרוכה במשאבים ובמאמץ.

n      יש ממד של מלאכותיות כאשר החוקר נמצא יחד עם הנחקרים. אם הזמן הם פחות שמים לב

לחוקר אבל עדיין יש מלאכותיות.

n      החוקר חייב לדגום את פרק הזמן שהוא יצפה בנחקרים. במילים אחרות, הוא צריך להחליט מתי

וכמה זמן הוא צופה בהם. כלומר, אני מסתכל על רגע מסוים ואי אפשר להגיד שההתנהגות שראיתי היא קבועה.

n      התצפית היא צפייה בהתנהגות, והתנהגות הנה בעלת משמעויות רבות. התצפית קשה להבניה,

קידוד הנתונים בה הנו מעורפל, לא מוגדר ונתון לפרשנויות שונות. יש גורמים תרבותיים למשל שיכולים להיות מקובלים בחברה מסוימת ומקומות אחרים לא לכן צריך להכיר את הקבוצה שאני חוקרת לעומק.

n      חייבים לבחון את המהימנות של הצפייה, משום שלעתים יש תופעות של פרשנויות אישיות של

החוקר (למשל, האם טון דיבור מסוים הוא אגרסיבי או לא), או תופעות של הסחת הדעת והחוקר "מפספס" חלק מהתצפית. לא ניתן לשחזר את התצפית, אלא אם כן היא מצולמת.

שיטות מחקר – סיכומים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: