שיטות מחקר: המשגה

המשגה ותהליך המחקר

 1. המשגה – הגדרה של המושגים מתוך ובעזרת הספרות (ממצאים וספרות תיאורטית). מושגים הם

מילים שמתארות חפצים או תופעות.

 1. משתנה נגזר ממושג אך הוא מושג שמקבל ערכים.  למשל, תקשורת הוא מושג אך טיב התקשורת

הוא משתנה; תדמית הוא מושג, אך סוג התדמית הוא משתנה.

משתנה – מושג שיכול לקבל ערכים שונים. אם אבדוק את ההבדל בין דימוי האישה לדימוי הגבר      בפרסומות – המגדר הוא משתנה שיכול לקבל שני ערכים (אישה או גבר). אם אבדוק רק את דימוי      האישה בפרסומות, למגדר יש ערך אחד ולכן הוא קבוע !

 1. מעבר מהתיאורטי לאמפירי.

מעבר מהתיאורטי לאמפירי – לשם מה?

רבים מהמונחים במדעי החברה הם כלליים ומעורפלים: תקשורת,תדמית… ומכונים מונחים תיאורטיים, משום שאינם ניתנים לצפייה ישירה על ידי  החושים. כדי לבחון בחינה אמפירית מונחים אלו, יש להגדירם הגדרה מדויקת וחד משמעית. למשל,

 • חוקר רוצה לבדוק כיצד מיוצגים מיעוטים בכלי תקשורת? מה זה ייצוג?
 • חוקר רוצה לבדוק כיצד נתפס דימוי המועמד לנשיאות בעימות הטלוויזיוני?. מה זה דימוי?

לדוגמא: גיל – 20, 22, 35 וכו', סוג התואר – ראשון, שני, שלישי, סוג המחלקה – תקשורת, קולנוע, משאבי אנוש וכו'.

בן ובת זה לא משתנה. אנחנו מודדים מגדר, שהוא המשתנה ובן ובת הם הערכים שהוא יכול לקבל.

מתאם חיובי – ככל שערך אחד עולה גם השני עולה +

מתאם שלילי – ככל שערך אחד עולה, ערך שני יורד –

משתנה אימפרי משתנים שלרוב אין קושי להבחין בניהם. לדוגמא: אם אני בן או בת, צבע עיניים, גיל.

משתנה תיאורטי משתנה שקשה להגדיר אותו. לדוגמא: דעות פוליטיות, תחושות, רגשות, עמדות, התנהגויות מסוימות, עוני

אם אני בודקת את הקשר בין אלימות (משתנה תיאורטי- כל אחד מגדיר ורואה אלימות בצורה אחרת) למקום מגורים (משתנה אימפרי).

משתנה תלוי – המשתנה שהשינויים בו תלויים במשתנה הבלתי תלוי.

משתנה בלתי תלוי – המשתנה שגורם לשינויים במשתנה התלוי.

 • השינוי ב__________ נגרם בגלל ___________. אם אנחנו נשים את המשתנים והמשפט ישמע הגיוני, הראשון יהיה תלוי והשני בלתי תלוי.

מעבר מהתיאורטי לאמפירי – כיצד?

1. הגדרה נומינלית \ תיאורטית: הגדרה נומינלית היא זו שמגדירה משתנה בעזרת מושגים אחרים –  הגדרה תיאורטית. בדומה לשימוש בהגדרה מילונית (נקרא גם: הגדרה שמית או הגדרה תיאורטית).  נועדה כדי לאפשר תקשורת נוחה בין חוקרים.

למשל, תפיסת דימוי מועמד = האופן בו נראה ומיוצג אדם הרוצה להיבחר לתפקיד פוליטי על ידי אנשים אחרים, עימות טלביזיוני = שידור חי הכולל שאלות ותשובות של אנשים בעלי דעות שונות.

לשם מה? לספק הגדרה מדויקת וחד משמעית שתאפשר אחידות בין חוקרים.

איך כותבים הגדרה נומינלית?

 • מאפיינת את המושג
 • מצביעה על תכונות האובייקט המוצג
 • חד משמעית.
 • ללא טאוטולוגיה!!! לא ניתן להגדיר מושג באמצעות המושג.
 • מוציאה (מבחינה) וממצה – כוללת את כל מה שרלבנטי לאובייקט המוצג, ולא כוללת את מה שלא

רלבנטי.כלומר, ההגדרה מצליחה להבדיל את המושג ממושגים קרובים וכוללת את כל המקרים של התופעה.

גם ההגדרה הנומינלית, אינה מתגברת על הערפול שבמושג. כדי שמושג יהיה חד משמעי חייב להיות ברור לגבי כל נתון, אם הוא שייך או לא שייך למושג. רק הגדרה חד משמעית תאפשר מעבר מהרמה התיאורטית, אל הרמה התצפיתית.  ההגדרה האופרציונלית של מונח תיאורטי נועדה לגשר על פער זה. הגדרה כזו מאפשרת לקבוע חד משמעית אם נתון מסוים משתייך או לא משתייך למונח.

2. הגדרה אופרציונאלית \ תצפיתית: הגדרה תצפיתית היא זו שמגדירה משתנה בעזרת פירוט הפעולות שנדרשות בכדי למדוד את המשתנה.

למשל, תפיסת דימויי מועמד – בדיקת התפיסה של הצופים בעימות למשל, על ידי בקשה לתאר את המועמד וגם ידי שאלות: עד כמה המועמד נראה לך שאפתן? עד כמה המועמד נראה לך נמרץ…

3. מדידה: הצגת תכונות בעזרת מספרים.  ייצוג מערכת אמפירית  על ידי מערכת מספרית.

תפיסת דימוי המועמד:1. נמרץ, 2. שאפתן, 3. בריא

או: עד כמה המועמד נראה לך נמרץ? 1.במידה רבה 2. במידה בינונית 3. במידה מועטה 4. בכלל לא

 • שימו לב לפער בין המושג, להגדרה הנומינלית, להגדרה האופציונאלית למדידה עצמה…

סיכום תהליך ההמשגה:  ממושג להגדרה תצפיתית

שיטות מחקר – סיכומים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: