שיטות מחקר: ניתוח תוכן

מהו ניתוח תוכן

שיטה למחקר שעוסקת בטקסטים ולא באנשים. למעשה שואלים שאלות את הטקסט.

כמו שיטות אחרות לאיסוף מידע, גם כאן יש צורך לנסח השערה שנובעת מהחומר התיאורטי.

הגדרת יחידת הניתוח.

צעדים לניתוח תוכן

n      על סמך הרקע התיאורטי מנסחים השערה ומגדירים נומינאלית ואופרציונאלית את המשתנים

התלויים והבלתי תלויים.

n      דוגמים את הטקסטים הרלוונטיים.

n      מכינים דף קידוד, שהוא בעצם שאלון ששואלים את הטקסט. דף הקידוד הוא כלי להפוך את

המידע בטקסט לערכים של המשתנים הרלוונטיים. דף קידוד- לשאול את כל השאלות שאני רוצה לשאול את הטקסט- מה יש בטקסט, התרגום של ההשערה וההגדרות שלי. אני עונה עליהם באמצעות הטקסט, ולא לפי מה שאני חושבת/ מרגישה.

n      כדי לבחון את המהימנות של דף הקידוד, ניתוח התוכן נערך על-ידי מספר שופטים (2 ומעלה). כל

שופט בודק את התכנים באופן עצמאי ולאחר מכן בודקים את המתאם ביניהם. (מהימנות בין שופטים).

מאפיינים של ניתוח תוכן

אובייקטיביות: הנתונים אינם קשורים לעמדות החוקר

שיטתיות: בחירה של טקסטים באופן שיטתי, לא מגמתי. שיטת הניתוח גלויה- אנו אומרים מה אנחנו עושים- איך דגמנו ואיך עשינו (זה לא נשמר בסוד), ניתנת לשחזור. בד"כ אני אקח את הכתבות בתקופה רגילה שאין בה אירועים מיוחדים.

כמותיות: הפיכת הטקסט למספרים.

טקסטים גלויים: בחינה של המסר הגלוי ולא הכוונות הסמויות.

שיטות מחקר – סיכומים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: