סיכום: עריצות הרוב

עריצות הרוב – הגדרה: מצב בו עקרון הכרעת הרוב במשטר דמוקרטי מוביל לדיכוי של קבוצת מיעוט על ידי קבוצת רוב, זאת דרך ניצול לרעה של המנגנון הדמוקרטי. מצב עריצות של הרוב יכול להוביל לריכוז גדול מידי וסטטי מידי של כוח בידי קבוצה אחת, ובכך לבטל למעשה את הדמוקרטיה.

הדרכים להתמודדות עם הסכנה של עריצות הרוב הן שמירה על זכויות מיעוטים, הכרה בזכויות אדם, הפרדת רשויות וחוקה.

מקורות הרעיון

עריצות הרוב היא מונח בהגות הדמוקרטית של ג'ון סטיוארט מיל המבטא סכנה הגלומה במימוש קיצוני של עקרון הכרעת הרוב בדמוקרטיה, בה קבוצת הרוב תעשה שימוש בכוח הרב שמוקנה לה מתוקף הדמוקרטיה בכדי לדכא מיעוט ולפגוע בזכויותיו. במובן מסוים טוען מונח זה כי דמוקרטיה קיצונית כלל איננה דמוקרטיה, או עומדת בסכנה של אובדן מהותה הדמוקרטית, משום שאין בה לא חירות, לא שוויון ולא יכולת השפעה בעבור קבוצות מיעוט. במצב בו אין שמים סייגים לכוח שהוא פועל יוצא מהכרעת הרוב עלול להיווצר מצב בו מיעוט מחד אינו יכול להביא את רצונותיו לידי ביטוי ומאידך נמצא בסכנה של כפייה ושלילה של זכויות שונות ממנו. בכדי להתמודד עם סכנת פגיעה במיעוטים על ידי הרוב נדרשים משטרים דמוקרטים לאמצעים כמו הפרדת רשויות, חוקה, פלורליזם שלטוני ופוליטי, שיטת ייצוג יחסי וכיו"ב.

גם ההוגה הדמוקרטי החשוב אלכסיס דה-טוקוויל הזהיר מפני הסכנה של עריצות הרוב. הוא לפיכך דוגל בחשיבותה של הפרדת רשויות ובמחויבות של הדמוקרטיה להגן גם על מי שאינו אוחז במוסדות השלטון. (כאן תוכלו לקרוא עוד על דעתו של טוקוויל בנושא).

 

חשיבות ההגנה מפני עריצות הרוב

מניעת מצב של עריצות הרוב היא אינטרס ראשון במעלה של דמוקרטיה מתפקדת, גם מנקודת מבט של הרוב. הידיעה כי גם מקרה של הפסד דמוקרטי לא יוביל לפגיעה ושלילת זכויות היא הבסיס לאמון בין הצדדים המהווים את המפה הפוליטית. גם מי שנמצא בשלטון יודע כי עשוי לבוא יום והוא יאבד אותו, ואז לא היה רוצה שיפגעו בזכויותיו כמיעוט.

 

ראו גם:

מה אומר (ומה לא אומר) עקרון שלטון העם בדמוקרטיה

 

 

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: