מה היה עושה דוד המלך בלילות?

כינור היה תלוי מעל מיטתו של דוד, ובשעת חצות הלילה באה הייתה רוח צפונית ונושבת בכינור שהיה מנגן מעצמו. מיד היה קם דוד ועומד ולומד תורה עד שעלה עמוד השחר. כאשר עלה עמוד השחר נכנסו אל דוד חכמי ישראל על מנת להתייעץ עימו. אמרו לו החכמים: אדונינו המלך, עמך ישראל צריכים פרנסה. אמר להם דוד: "לכו והתפרנסו זה מזה" (כלומר, עזרו אחד לשני). ענו לו החכמים: אין הקומץ משביע את הארי (מעט מזון לא יספיק לכל מי שצריך לו), ואין הבור מתמלא מחוליותו (בור המים לא מתמלא רק מפתח הכניסה אליו אלא מהמים הזורמים לתוכו מאזור רחב). ענה להם דוד: לכו ופשטו ידיכם בגדוד (לפי חלק מהפירושים – לכו עשו מלחמה כדי להשיג פרנסה).

מבוסס על: ברכות ג' ב' \ סנהדרין ט"ז א'

עוד אגדות חז"ל (לכל אגדות חז"ל)

מה היה עושה דוד המלך בלילות?

כתב דוד המלך: "חֲצוֹת לַיְלָה אָקוּם לְהוֹדוֹת לָךְ עַל מִשְׁפְּטֵי צִדְקֶך" וחכמים מספרים על כינור פלאים שהיה מעיר אותו

עוד דברים מעניינים: