ספר איוב – סיכום קורס

ספר איוב הוא חלק מספרות החוכמה שבמקרא.

ספרות זאת עוסקת בשאלות קיומיות הנוגעות לחיי האדם, ואילו ספר איוב עוסק בעיקר בשאלת הסבל האנושי. במרכז הספר עומדת דמותו של איוב, אדם צדיק וישר. אבל השטן 'מתערב' עם אלוהים, שאם יפגע האל בבני משפחתו של איוב, בחוסנו הכלכלי ובבריאותו, יפסיק איוב להיות צדיק. האל פוגע באיוב החף מכל פשע. רוב הספר מורכב משיחות וויכוחים של איוב עם רעיו שבאים לנחם אותו. חלקים אלה של הספר כתובים בלשון פיוטית מורכבת, ויש בהם מוטיבים מיתיים.

לספר איוב יש מסגרת, תחילת וסוף. אנו מכירים מילים ומשמעות ובספר זה יש המון מילים יחידאיות ולכן לא ניתן להבין את המשמעות שלהן. ננסה לפענח מה אומרות הדמויות בספר.

לאיוב יש מצוקות שמובילות אותו לנאומים והוא מתמודד לאורך הספר מול ה' ואל מול השטן שהם הדמויות העל.

לספר איוב יש סיפור מסגרת של פתיחה וסוף שכלול בתוכו המון ויכוחים של אנשים. הדמויות המרכזיות של הספר הם איוב והחברים/מכרים שלו – אליפז התמני, צופר הנעמתי ובלדד השוחי ובנוסף אליהוא בן ברכאל הבוזי.

פירוש וניתוח של פרקים נבחרים בספר איוב:

נושא ספר איוב: צדיק ורע לו

דמותו וזהותו של איוב

דמויות בספר איוב

מבנה ספר איוב

השטן בספר איוב ובספר היובלים

סיפור המסגרת של ספר איוב – פרק א'-ב'

פרק ג': איוב מקלל את יומו

פרק ד': נאום אליפז

פרק ה': נאום אליפז

פרק ו': תשובת איוב לאליפז

פרק ז': המשך נאום איוב

פרק ח': תגובת בלדד

פרק ט': תגובת איוב

איוב פרק י"א: נאום צופר

איוב פרק כ"ה

איוב פרק כ"ו: התשובה האחרונה של איוב לרעים

איוב פרק כ"ח: מזמור לחכמה

פרק ל"ח-ל"ט: מענה ה' מן הסערה

פרק מ"ב

כאן תוכלו למצוא סיכומים נוספים אודות ספר איוב מתוך מאגר הסיכומים לבגרות בתנ"ך באתר וכן דיון בתובנות ושאלות מספר איוב.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: