הון תרבותי – הסבר קצר

הון תרבותי הוא מושג בסוציולוגיה שנטבע על ידי פייר בורדייה. ניתן להגדירו בפשטות כסך המשאבים התרבותיים העומדים לרשותו של אדם בחברה. משאבים אלו יכולים לכלול את החינוך של האדם, הידע שלו, צורות ההתנהגות שרכש לעצמו, חפצים בעלי ערך תרבותי ולבסוף הכרה רשמית בצורות תעודות ותארים.

הגדרה של הון תרבותי

בורדייה מגדיר הון תרבותי כצורות הידע, ההשכלה, הכישורים והיתרונות שיש לאדם ומעניקים לו מעמד גבוה יותר בתוך החברה. באופן עקרוני, ההורים הם אלה שמספקים לילד את ההון ההתחלתי שלו, המעביר עמדות וידע הנחוצים להתפתחות במערכת החינוך והתעסוקה. דוגמה פשוטה היא שהליכה לבית ספר טוב מעניקה לך ידע, יכולות, קשרים, ויתרונות אחרים בחיים שהם טובים או אפילו טובים יותר מכסף. דוגמה מורכבת יותר היא היכולת לדעת מה לומר בראיון שמכניס אותך לבית ספר טוב מלכתחילה.

סוגי הון תרבותי לפי בורדייה

בורדייה מחלק את ההון התרבותי לשלושה היבטים: מגולם, ממוסד ומחופצן.

הון תרבותי מגולם מתייחס ליכולתו של האדם לקחת חלק בחברה באמצעות עמידה בנורמות שלה. לדוגמה, חלק חשוב מהיכולת לעשות עסקים הוא לדעת איך להתנהג כאיש עסקים.

צורה מחופצנת של הון מסוג תרבותי הם נכסים בעלי ערך תרבותי, כגון ספרים, ציורים וכו'. לדוגמה, הצגת הספרים ה"נכונים" על המדף שלך מעידה על האדם ה"נכון" שאתה.

צורה ממוסדת של הון כזה היא הכרה רשמית בהון התרבותי של האדם. הדוגמה הנפוצה ביותר היאתארים לימודיים. ניתן לראות בתעודה ניירות ערך פיננסיים ממשיים שניתן לפדות אותם בהתאם לערך שהשוק נותן להם. לדוגמא, תואר "דוקטור" או "רב" מעידים על כוח תרבותי מסוים של אלו המחזיקים בהם.

מושג ההון התרבותי של בורדייה קשור הדוקות למושג ההביטוס שלו המתאר את האופן בו אנשים מפנימים התנהגויות חברתיות.

המשמעות של הון תרבותי

בעבור בורדייה, ההון שקובע את המעמד שלנו בחברה לא נמדד רק בכסף. ישנם סוגים של הון שמתבטאים במה שאנחנו יודעים, מה שאנחנו מבינים, השפה שפינו, ההבנה של התנהגויות מסוימות, הטעם האתסטי ועוד דברים רבים אחרים שקובעים את מקומו בחברה. אדם יכול להיות מרושש לגמרי אך עדיין להשתייך לאליטות מסוימות בזכות ההון התרבותי שלו. הסוג הזה של ההון, שקשור גם כמובן להון כלכלי, קובע את המבנה החברתי במובנים רבים. מי שמתחיל את חייו עם ידע מועט, ללא נכסים תרבותיים וללא תעודות ממוסדות חינוך, יתקשה מאוד להצליח בחברה.

לדעת עוד:

קשרי הון-סגנון: הביטוס והון תרבותי

סוגי ההון: 11 דרכים שונות להיות עשיר

למה טעם טוב שווה הרבה כסף?

עוד דברים מעניינים: