סיכום בסוציולוגיה: תהליך התבגרות בחברה המודרנית

סיכומים לבגרות בסוציולוגיה: תהליך התבגרות בחברה המודרנית

עמוד זה הוא חלק ממאגר הסיכומים לבגרות בסוציולוגיה

מוריטוריום

ההתבגרות הינה מעבר מסטטוס של ילד לסטטוס של בוגר. בתקופה זו לומד המתבגר את תפקידי הבוגר ונוטל אותם על עצמו בהדרגה.

לתקופה הממושכת של ההתבגרות החברתית בחברה המודרנית קוראים מוריטוריום. התקופה המוריטורית היא תקופת הכשרה למחויבות (נישואין, בניית קריירה, הולדת ילדים וכו').

בתקופה זו המתבגר עדיין אינו בשל להיכנס לעולם של חובות חברתיים. הוא אומנם מתבגר באופן פיסי אך עדיין צריך להכשיר עצמו מבחינה רגשית.

המוריטוריום יוצר יחס דו ערכי של החברה כלפי מתבגרים ומציב אותם כ"אנשי שוליים", משום שהם נמצאים במעבר מיחידה חברתית אחת (קבוצת ההשתייכות) ליחידה חברתית אחרת והם כבר לא ילדים, אך גם לא בוגרים.

הסטטוס "מתבגר" נמשך שנים אחדות והוא ייחודי לחברה המודרנית. הוא נובע ממאפייני החברה  המודרנית התובעת התמחות והכשרה ממושכת לקראת מילוי תפקיד הבוגר.

בחברה מסורתיות נשים הופכות לבוגרות בגיל  קבלת המחזור והן כבר יכולות להיות אימהות והבנים גם הם נחשבים בגיל זה כבוגרים לכל דבר.

תקופת המוריטוריום היא תלויית תרבות.

 

 

המתבגר כאדם שולי

החוקר קורט לוין (1951), שטבע את המונח "שוליות" בהקשר של התבגרות, מפרש את ההתבגרות כחוויה של שוליות.

המתבגר שייך לקבוצת הילדים – כי כמותם הוא תלוי בהוריו, אך קבוצת ההתייחסות שלו היא קבוצת המבוגרים – שאליה אינו יכול להתקבל ומכאן מעמדו השולי בחברה.

מצב שולי זה מאופיין  בגילויים של אי יציבות, חוסר ביטחון, קיצוניות ועוד.

קורט לוין הדגיש את ההבדל בכוח בין המבוגרים לצעירים בחברה. הוא טען שהשוליות היא מאפיין של גיל ההתבגרות משום שהמבוגרים תמיד שולטים במשאבים רבים יותר מאלה העומדים לרשות הצעירים, ולכן כוחם של המבוגרים גדול יותר.

המתבגר אינו ילד אך עדיין אינו מבוגר, לפיכך אינו נהנה מזכויות הילד, אך אינו נושא בחובות המבוגר ואינו זכאי ליהנות מזכויות המבוגר.

 

האם האימפריאליזם עדיין איתנו?

אחר שגרם סבל רב במשך מאות שנים משנה האימפריאליזם את האופן בו הוא פועל אך לא בהכרח נעלם מהעולם שאותו הוא ממשיך לעצב

עוד דברים מעניינים: