פסיכולוגיה התפתחותית: קוגניציה חברתית בתקופת הילדות

פסיכולוגיה התפתחותית: קוגניציה חברתית בתקופת הילדות – סיכום

הסיכום להלן  הינו חלק מקובץ הסיכומים בפסיכולוגיה התפתחותית וכן חלק ממאגר הסיכומים בפסיכולוגיה .

קוגניציה חברתית היא אחד מההיבטים של התפתחות קוגניטיבית בתקופת הילדות

קוגניציה חברתית

למידה שיתופיתלמידה דידקטית
הגדרהרמת הידע והמיומנויות של קבוצת השווים היא שווה, ולכן הם מקיימים יחסי גומלין.אדם בעל ידע (מורה) מסייע לתלמידיו לפתור בעיות מורכבות.
תיאוריהלפי פיאז'ה, הלמידה המשותפת נובעת ממעמדם של קבוצת השווים, ולכן הפרט בונה את התפתחותו הקוגניטיבית.לפי ויגוצקי, המורה מלמד את תלמידו, ולכן ההתפתחות הקוגניטיבית היא חלק מהעולם החברתי.
סוג תמיכהאיןפיגום– מערכת תמיכה שבה האחרים תורמים להתקדמותו של אדם מסוים בתוך איזור ההתפתחות המקורב.
גורמיםא. עבודה על מטלה קונקרטית המספקת מקור עשיר למידע רלוונטי.ב. המידע צריך להיות דו משמעי.

ג. קבוצת השווים צריכים להגיע להסכמה משותפת.

א. לדאוג שהתלמידים ימיינו נכון את התמונות בהתאם לקטגוריות.ב. לסייע לתלמידים להבין את סכמת הסיווג.

ג. לנהל יחסי גומלין עם תלמידיו.

צורות למידהא. למידה לבד.ב. צפייה– למידה ע"י התבוננות באחרים.

ג. למידה בזוגות.

ד. הדרכה– ילד אחד מלמד את חברו דבר מסוים.

ה. למידה דרך שיתוף פעולה.

אין
יתרונותהילד אקטיבי בלמידה מפני שהוא מתמקד במשימתו להשלים את מטלת המיון.א. המורים מתכננים את תוכנית ההוראה.ב. ניתן להסביר את סכמת הסיווג העומדת בבסיסה של המטלה.
חסרונותא. קושי להסביר את סכמת הסיווג העומדת בבסיסה של המטלה.ב. אין תכנון של תוכנית ההוראה.קושי בהבנת נק' מבטו של התלמיד.

 ראה גם מאגר מושגים אודות: ההתפתחות הקוגניטיבית בתקופת הילדות

כאן באתר תוכלו למצוא עוד סיכומים של האוניברסיטה הפתוחה וכן לקבל מידע אודות לימודי פסיכולוגיה.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: