התיאוריה של פיאז'ה – סיכום

פסיכולוגיה התפתחותית: התיאוריה של פיאז'ה – סיכום

על פי התיאוריה של פיאז'ה, ההתפתחות הקוגניטיבית מתרחשת כאשר הילד חוקר את העולם אך מוגבלת ע"י מבנים קוגניטיביים הקיימים בכל שלב.

א. הפעוטות נחשבים לחרוצים בכל הקשור לחקירת עולמם מפני שהם פעילים מבחינה מוטורית ושכלית.

ב. הסתגלות– האדם משתנה על מנת לתפקד בצורה יעילה יותר במצב מסוים, ולכן היא כרוכה בשני תתי תהליכים:

I. הטמעה- תהליך יישום של כושר הקיים במצבים חדשים.

II. התאמה- תהליך של עשיית שינויים במיומנויות קיימות לצורך התמודדות מוצלחת עם הסביבה.

– במהלך השנתיים הראשונות, ההטמעה וההתאמה הופכים את הרפלקסים (מיומנויות מולדות) לסנסוריות ומוטוריות לצורך ישומם במצבים שונים מפני שהן משקפות סכמות (מבנים קוגניטיביים בסיסיים המקנים אסטרטגיה לתיאום מידע סנסורי ומוטורי).

– בתקופות מאוחרות, ההטמעה וההתאמה מרחיבות ומשכללות את הידע שצבר הילד על העולם.

ג. התאזנות– תהליך וויסות עצמי המוביל את הילד לקראת הסתגלויות יעילות יותר. חוסר איזון נגרם בעקבות דרישות העולות על רמת ההתפתחות הנוכחית, ולכן הילד ינסה להשיב את הדברים למצב של איזון באמצעות התאמת ההתנהגות לדרישות של הסביבה.

ביקורת

1. תיאוריות ניאו- פיאז'יאניות

א. לפי פישר, ההתפתחות הקוגניטיבית נובעת מרכישת מיומנויות מורכבות.

ב. לפי קייס, ההתפתחות הקוגניטיבית נובעת מגדילת הקיבולת הזמינה של הזיכרון המאפשרת לילד להתמודד עם מידע מורכב יותר לצורך ביצוע מטלות מורכבות. במהלכו גדל מרחב עיבוד המבצע של הילד ככל שהפעילויות השכליות שלו מתפתחות מבחינה ביולוגית והסתגלותית.

סוגיות

– ההתפתחות אינה עולה בקנה אחד עם שלביו של פיאז'ה.

– המגבלות הקוגניטיביות הקיימות אצל התינוקות נובעות מיכולותם המוגבלת לעבד מידע.

– טווח היכולת והידע המולדים של התינוק רחב.

– השפעת ההקשר החברתי על התפתחות התינוק חזקה.

2. דקאלאז'– היעדר סימולטניות בהתפתחות הילד בתחומים שונים.

א. לפי פישר, ההתפתחות כרוכה במגבלות קוגניטיביות כלליות ובתחומים ספציפיים.

ב. לפי מקול, המעבר בין השלבים מתאפשרת לאחר רכישת מיומנויות חדשות לצורך התגברות על מכשולים.

3. טווח קשב– מס' הפריטים שהאדם מסוגל לחשוב עליהם.

א. כוח שכלי- יכולת עיבוד מידע אצל התינוק.

ב. זיכרון עבודה- יכולת עיבוד מידע הזמינה לצורך ביצוע מטלה קוגניטיבית מסוימת.

אם זיכרון העבודה מתמלא לפי שהמשימה הושלמה, זה ימנע את התקדמות לשלב הבא בעקבות עומס יתר.

I. לפי פישר, ילדים שנמצאים ברמה 1 אינם מסוגלים לבצע יותר מפעולה אחת.

II. לפי קייס, תרגול מתמיד יאפשר לילד להתחיל להשתמש במיומנויות חדשות כהתנהגות.

סוגיות- החוקרים לא הצליחו למדוד את קיבולת זיכרון העבודה והיכולת של התינוק לחבר פיסות מידע ל"גוש" אחד.

4. ניאו נייטיביסטים מאמינים בקיומם של יכולות מולדות מתוחכמות ובחשיבותן של ההתנסויות הרצופות של המיומנויות.

5. תיאוריות וויגוצקיאניות

א. התינוקות דומים לתיירים בטיול מאורגן יותר מאשר לחוקרים.

ב. התינוקות מסוגלים ללמוד מהר יותר דרך ההורים.

ג. למיומנויות שהתינוקות רוכשים נודע ערך רב בהקשר החברתי או התרבותי.

הסיכום להלן  הינו חלק מקובץ הסיכומים בפסיכולוגיה התפתחותית וכן חלק ממאגר הסיכומים בפסיכולוגיה . כאן באתר תוכלו למצוא עוד סיכומים של האוניברסיטה הפתוחה וכן לקבל מידע אודות לימודי פסיכולוגיה.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: