פסיכולוגיה התפתחותית: הישגים בלימודים בתקופת הילדות

פסיכולוגיה התפתחותית: הישגים בלימודים בתקופת הילדות – סיכום

הסיכום להלן  הינו חלק מקובץ הסיכומים בפסיכולוגיה התפתחותית וכן חלק ממאגר הסיכומים בפסיכולוגיה .

ראה מאמר ראשי על התפתחות קוגניטיבית בתקופת הילדות

 

ה. הישגים בלימודים

המעבר לביה"ס נחשבת לקשה מפני שהיא כרוכה ב:

I.מעבר לחשיבה לא מעוגנת, כגון: פתירת בעיות המנותקות מהמציאות.

 

II.הטיה תרבותית במבחני IQ

– ילדים לבנים מהמעמד הבינוני הורגלו לשאול שא', ולכן זה איפשר להם להגיב בצורה הולמת.

– ילדים שחורים מהמעמד הנמוך הורגלו לשאול פחות שא' ונועדו למטרות שונות, ולכן הם נחשבו ל"איטיים".

סוגי שא'

– שא' הקבלה, כגון: "מה זה?".

– שא' הקשורות לסיפור מסוים.

– שא' האשמה.

III. אי התאמה תרבותית

– מורים אסייתים מטילים יותר ש"ב, מפנים יותר תשומת לב לעקרונות המונחים ביסוד הבעיות וכו', ולכן הישגיהם של התלמידים האסייתים גבוה מאלה של האמריקנים.

– בחברה האמריקנית קיים פער בין הביצועים של הבנים לבנות במתמטיקה מפני שהמורים מקיימים יחסי גומלין עם הבנים ונותנים להם משוב מועיל יותר.

דרכים לשיפור ההישגים

-התאמת תוכן ותבנית של תוכניות ההוראה מגדיל את מעורבותם של הילדים בפעילויות בכיתה ושיפרו את ציוניהם.

– לאפשר עבודה בקבוצות ולשים דגש על הצלחתה של הקבוצה.

3. מבחני סיכון גבוה (High stakes testing)

מטרה- הערכה פרטנית על ההישגים האישיים של התלמידים לצורך איסוף מידע על מערכת החינוך וביה"ס.

סוגי רמות

ברמת הפרט– חוסר בעמידה במבחני הישג עלולים לגרום למניעת סיום הלימודים.

ברמה המערכתית– תוצאות המבחנים משמשות להערכה של הצלחתו או כישלונו של ביה"ס ספציפי או של מערכת כוללת.

הנחת הבסיס- קביעת יעדים ברורים, רך לציון "עובר" ובדיקת העמידה בתנאים אלה יניבו שיפור ללא צורך להוסיף תקציבים למערכת.

 ראה גם מאגר מושגים אודות: ההתפתחות הקוגניטיבית בתקופת הילדות

כאן באתר תוכלו למצוא עוד סיכומים של האוניברסיטה הפתוחה וכן לקבל מידע אודות לימודי פסיכולוגיה.

מתעניינים בלימודי פסיכולוגיה?

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: