תיאוריות בקרימינולוגיה -סיכומים

להלן תמצאו אסופת סיכומים של הקורס תיאוריות בקרימינולוגיה העוסק בתיאורים וגישות שונות לעבריינות וענישה. בכל אחד מהקישורים להלן תמצאו סיכום של גישה או נושא במסגרת הקורס תיאוריות בקרימינולוגיה וכן קישורים פנימיים בין הסיכומים השונים.

התיאוריה של שוהם לגבי ענישה

התיאוריה של הירשי אודות פיקוח חברתי

התיאוריה של אייסנק – תיאוריה פסיכו-ביולוגית

תיאורית הבלימה – תיאוריה סוציולוגית

המודל הטופוגרפי של פרויד – הגישה של הפסיכואנליזה

המודל הסטרוקטורלי של פרויד

תיאורית ההתפתחות של פרויד ואריקסון

המודל הדינמי בעקבות פרויד

התיאוריה של אדלר – פשיעה בעקבות רגשי נחיתות

סדר לידה ע"פ אדלר
סגנון חיים ע"פ אדלר
סגנון פעולה ע"פ אדלר

דרכי התמודדות על פי אדלר

תיאורית התיוג של בקר וממשכי דרכו

גישת היש הקיומי של אדד

מצב של חוסר אונים על פי לבינס ואחרים

גישת ההתחברות הדיפרנציאלית של סתרלנד

הגישה הפונקציונליסטית – מבוא

הגישה הפונקציונליסטית של דורקהיים

עבריינות וסגנון חיים בגישה הפונקציונליסטית

עבריינות נוער בגישות שונות

ראו גם סיכום הספר הלבן בקרימינולוגיה

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: