סיכום הספר הלבן בקרימינולוגיה

להלן תמצאו אסופת סיכומים מפורטת של הספר הלבן בקרימינולוגיה. כל אחד מהקישורים להלן יקח אתכם לסיכום הפרק הרלוונטי מתוך הספר. הספר הלבן בא ביחד עם סיכומי הקורס תיאוריות בקרימינולוגיה.

פרק 1 :קרימינולוגיה וסטייה חברתיתקרימינולוגים וקרימינולוגיה, שיפוט ערכי, יחסיות הסטייה, סטייה ערכית והתנהגות סוטה, הערות היסטוריות, האסכולה הקלאסית, הגישה הפוזיטיביסטית.

פרק 2: דרכי המחקר בקרימינולוגיההגיוס, העבריינים החוזרים, הפשע ברמה החברתית, מדידת עבריינות, מיהו העבריין, דיווח עצמי, סוגי עברות ועבריינים, מערכת התנהגות עבריינית, חיזוי עבריינות, היקף העבריינות בישראל

פרק 3- הסברים ביולוגיים ופיזיולוגיים לעבריינותלומברזו והעבריין מלידה, הניאו-לומבוריזיאנים, טיפוסי גוף, גורמים ביוכימיים,

פרק 5- המשפחה ותהליך הסוציאליזה כגורמי עבריינותהשפעת המשפחה על הילד, המשפחה העבריינית, מתחים במשפחה, גודל המשפחה וסדר הלידה, שיגור נורמות וקליטתן, מצבי קונפליקט,

פרק 6 – תנאים אקולוגיים וגורמים כלכלייםהשכונה ומקום המגורים, תנודות כלכליות ושיעורי עבריינות,

פרק 7- תורת ההתחברות הדיפרנציאלית ומניעה מצבית של הפשיעהתורת ההתחברות הדיפרנציאלית , בחירה רציונלית ומניעה מצבית של הפשיעה, מדיניות ופוליטיקה.

פרק 8 – התנגשות תרבויות ועבריינות של מהגרים: הגירה ועבריינות, עבריינות נוער בין בני עולים, עבריינות נוער בקרב ערביי ישראל, מודל ההסתגלות

פרק 11- התנגשות קבוצות ועבריינות מאורגנתהפשע המאורגן, פשע מאורגן בישראל, תנאים לפשע מאורגן בינלאומי,

כרגע חסרים לנו הסיכומים של מספר פרקים בספר הלבן בקרימינולוגיה ובהם פרק 4, פרק 9, פרק 10, פרק 12 ופרק 13. אנו עושים מאמצים להשלים את החסר ולהעלות את הסיכומים החסרים בהקדם.

הכסף או החיים: כמה זה "מספיק"?

כמה כסף זה מספיק בכדי לחיות חיים מאושרים? אם התשובה היא "עוד" אז אין לכם סיכוי, אבל מבט אחר על העבודה והקניות יכול לשנות את זה.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר:

הכסף או החיים: כמה זה "מספיק"?

כמה כסף זה מספיק בכדי לחיות חיים מאושרים? אם התשובה היא "עוד" אז אין לכם סיכוי, אבל מבט אחר על העבודה והקניות יכול לשנות את זה.