סיכום בהיסטוריה: השפעות של העולם ההלניסטי על ההלכה וספרות יהודית

השפעות של העולם ההלניסטי על ההלכה, ועל יצירות ספרות שחוברו על ידי יהודים ("תרגום השבעים", "חכמת בן סירא")

השפעת התרבות ההלניסטית על היהודים באה לידי ביטוי בין היתר בתחומי ההלכה והספרות (בנוסף לתחומי הדת, התרבות והחברה וההנהגה)

"תרגום השבעים" – תרגום קדום של התנ"ך ליוונית.

מדוע תורגם התנ"ך ? בתקופת בית תלמי שלט המלך תלמי השני אשר היה חובב ספרים. הוא הקים באלכסנדריה שבמצרים ספריה גדולה. ישנה השערה הטוענת כי המלך הזמין תרגום הספר ליוונית כי נודע לו שהתורה היהודית ראויה להיות מתורגמת ולהיכלל בספרייתו. השערה אחרת טוענת כי יהודי מצרים אשר אימצו את השפה היוונית ושכחו את העברית ביקשו לתרגם את התנ"ך על מנת שהיא לא תשכח.

בתלמוד מסופר כי תרגום התורה ליוונית נעשה על ידי 72 סופרים שהזמין המלך תלמי השני מירושלים. חוקרים טוענים כי כנראה מדובר בחכמים יהודים שישבו במצרים והם תרגמו את התנ"ך ליוונית. בהתחלה תרגמו רק את התורה. אחר כך תרגמו גם את הנביאים והכתובים. המסורת מספרת על 70 מתרגמים שתרגמו ב-70 ימים ומכאן שמו "תרגום השבעים".

"חכמת בן סירא" – בן סירא היה כוהן וחי בירושלים. היה בקיא בתורה, בהשכלה חילונית.

כתב את ספרו בעברית. חי בתקופה ההלניסטית. ספר בן סירא שייך לספרים החיצוניים, ספרים שלא נכללו בתנ"ך. נכדו תרגם את הספר ליוונית עבור יהודי מצרים.

מספרו של בן סירא ניתן ללמוד על החברה ביהודה ועל אורחות חייה. הוא אינו מזכיר במפורש את היוונים ואת תרבות יוון. אבל נראה שהוא כתב את ספרו נגד היהודים המתייוונים.

בספר מבקש בן סירא מהאדם לקיים את המצוות ולנהוג ביראת שמים. על ידי כך הוא ביקש מהם להתרחק מהפילוסופיה היוונית שאינה מדגישה את יראת האל ואת קיום המצוות. גם לממלאי תפקידים ציבוריים – מושלים ושופטים – יעץ להם בן סירא לנהוג בדרך זו.

דברי המוסר שנכתבו בספר מלמדים אותנו על המתח ששרר בין עניים לעשירים בחברה היהודית. הוא הטיף מוסר לעשירים על גאוותם, על רדיפתם אחר הכסף. תקף את הסוחרים שחיפשו דרכים להתעשר בקלות. הוא קרא לצניעות, לגמילות חסדים וקורא לעשירים להימנע מניצול ולדאוג לחלשים.

בספר יש גם ביטוי למתח ששרר בין שומרי המסורת היהודית לבין המתייוונים.

לדעת חוקרים ישנה השפעה הלניסטית בספרו של בן סירא :

1. פעם ראשונה שמצוין שם המחבר. בספרות היהודית לא נהגו לציין את שם המחבר ואילו בספרות היוונית נהגו לציין זאת.

2. בחלקו האחרון של הספר משבח בן סירא את "אבות עולם" – אבות האומה (אברהם, יצחק ויעקוב, משה ואהרון, דוד ושלמה) – כך נהוג בספרות היוונית.

3. ישנם חוקרים המוצאים דמיון בין הספר לבין רעיונות פילוסופיים כמו שאלת הטוב והרע.

לעומת זאת, ההיסטוריון מ' שטרן טוען כי ההשפעה של תרבות יוון על הספר היא קטנה. הספר נכתב במאה ה- 2 לפנה"ס כאשר התרבות ההלניסטית היא נחלתם של מועטים.

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / המפגש בין החברה ביהודה ובין ההלניזם

באותו עניין, קצת אחרת:

מה מעניין בטרגדיה היוונית ואיך זה קשור לסדרה שאתם רואים עכשיו?

מבוא למיתולוגיה היוונית

פסיכולוגיה חיובית וקארמה טובה

מה הקשר בין הרעיון העתיק של קארמה לבין התורה המודרנית של פסיכולוגיה חיובית? ואיך לדאוג לעצמנו זה בעצם לדאוג לכל העולם

עוד דברים מעניינים: