גורמים ותוצאות של בעיית הפליטים לאחר מלחמת העצמאות

ניתן להבחין בשני שלבים בהיווצרות בעיית הפליטים לאחר מלחמת העצמאות. בשלב הראשון ישנו מאבק בין היישוב היהודי בארץ לבין ערביי ארץ ישראל הפלסטינית שמביא להתמוטטות של החברה הערבית הפלסטינית השלב הזה מסתיים בחודש אפריל 48 .

בתוך השלב הזה של מלחמת העצמאות מתקיים מבצע נחשון ותוכנית ד' שמביא את הפלסטינים לברוח למדינות ערב ולהרים ערביות בגדה המערבית הם חשבו שיוכלו לחזור אבל אז מתרחש טבח דיר יאסין  שגורם לאלפי פלסטינים לנטוש את בתיהם ולברוח לארצות ערב בהמוניהם כאשר מתקרבים אליהם כוחות ההגנה .

שלב שני –השלב הזה מתחיל בפלישת מדינות ערב ב15 למאי לתוך שטח המדינה שזה קמה והתחלת החלק השני של מלחמת העצמאות.

המטרות ליחס של היישוב היהודי לאוכלוסייה הערבית בשלב זה היה :

1.הצורך לסלק אוכלוסיה ערבית עוינת מכפרים הסמוכים לצירי תנועה ראשיים או ליד יישובים יהודיים כדי להתכונן לאיום אפשרי של מדינות ערב .

דוגמה:בחזית הדרומית היהודים ראו בתושבים הערבים גייס חמישי (בוגדים ) שיכולים לעזור לצבא המצרי בפלישה .

ולכן יש הצדקה מוסרית לכבוש כפרים כגון ג'וליס ,יבנה וכו' .

2.במטרה למנוע חזרה של פליטים שכבר ברחו בשלב הראשון לבתיהם נהרסו בהרבה מקומות כפריים שלמים באופן שיטתי משהחריף את בעיית הפליטים שברחו .

3.היקף הפליטים :בשלב הראשון :עוד נמצאו מקומות בארצות ערב או בערים פלסטיניות בגדה המערבית לפליטים .

אבל כאשר התגברה הבריחה הלאומנית היה קושי לשלטונות מדינות ערב לסייע לפליטים .

הסבר את הסיבות העיקריות (שלוש סיבות )לעובדה שמאות אלפי ערבים עזבו את ארץ ישראל במהלך כול שלבי מלחמת העצמאות .

1.סיבה אחת:בשבועות האחרונים של המנדט הבריטי התפוררה החברה הערבית מבחנה חברתית ,כלכלית וצבאית מה שגרם לבריחה של המוני העם הפלסטיני .

2.מאחר שהחברה הפלסטינית הייתה מפגרת וחלשה יותר היא התפוררה תחת המכות של היהודים בתוכנית ד' ומלחמת העצמאות בכלל וללא מנהיגות צבאית וכלכלית התחילה מנוסה המונית של ערבים .

3.אנרכיה –חוסר סדר בערים הערביות בשלב הראשון בגלל יציאת העשירים והאליטה החברתית את הערים הערביות הביא לכך שהעניים נשארו ללא הגנה של המנהיגות הפוליטית שלהם וללא התמיכה הכלכלית מהעשירים ולכן הם התחילו לברוח .

4.שילוב של שמועות המבוססות על מקרים אמתיים כגון דיר יאסין ובצירוף התעמולה הערבית שאומרת גרמו לבהלת בריחה שהפך לתופעה מדבקת כמו דומינו טברייה ראשון אחכ חיפה וכו'

ראו גם: לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים – בני מוריס

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / נאציזם, מלחמת העולם השניה והשואה / בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון

עוד דברים מעניינים: