פסיכולוגיה קוגניטיבית – מאמרים סיכומים

מהי פסיכולוגיה קוגניטיבית ?

הפסיכולוגיה הקוגניטיבית עוסקת בחקר תהליכי חשיבה. אורליך נייסר: "פסיכולוגיה קוגניטיבית נוגעת בכל התהליכים שבאמצעותם קלט חושי מתורגם, מקודד, מעובד, מאוחסן, משוחזר ונעשה שימוש בו".  הגדרה זו רואה באדם מערכת של עיבוד מידע ואת דרכיה ופעולותיה של המערכת הזו מבקשת הפסיכולוגיה הקוגניטיבית להבין. בהגדרתו של נייסר הוא מתייחס לתהליכים קוגניטיביים כגון חשיבה, תפיסה, הפניית קשב, זיכרון ועוד. מקצת התהליכים מודעים לנו ורובם המכריע אינו מודע לנו כלל. רעיון נוסף בהגדרתו הוא העובדה כי המידע הנקלט במערכת החושית מתורגם לייצוג שכלי שמערכת העצבים מסוגלת לעבד, לאחסן ולשנות בצורות שונות.

יכולתו לדמות חפץ במוחנו ולהטות אותו נקראת רוטציה מנטאלית, זהו תהליך קוגניטיבי שמתאפשר משום שלאחר התבוננות בחפץ הוא תורגם לייצוג שכלי אשר לאחר תהליך עיבוד אוחסן במערכת העצבים המרכזית ומשם ניתן היה לשלוף אותו ולבצע עליו את תהליך הרוטציה.

כאן תמצאו אסופת סיכומים בפסיכולוגיה קוגניטיבית המחולקים על פי נושאים שונים על פי הרצף המקובל של הקורס. עמודי הסיכומים השונים מקושרים בניהם בנושאי מפתח והפניות להגדרות של מושגים שונים על מנת לאפשר למידה אפקטיבית. הסיכומים כאן הם חלק ממאגר הסיכומים בנושאי פסיכולוגיה באתר כחלק מתחום לימודי פסיכולוגיה.

סיכומים ומאמרים בפסיכולוגיה קוגניטיבית

 התפתחות הפסיכולוגיה הקוגניטיבית

מדידת משתנים מתווכחים, מודלים קוגניטיביים והמחקר הקוגניטיבי

זיכרון

מטלות זכירה

 המודל הרב שלבי של הזיכרון

מודל המאגר הבודד לעומת המודל הדו-שלבי של הזיכרון

קוד אקוסטי של מידע

מטלת בראון פיטרסון

אפקט אורך המילה

עקומת המיקום הסדרתי

דיסוציאציה כפולה בין פריטים קדם אחרונים לפריטים אחרונים

 אפקט אחרונות בקרב בעלי חיים

הוכחות נוירופיסיולוגיות התומכות במודל הדו-שלבי לזיכרון

זיכרון עבודה –  חלוקת הזיכרון לטווח קצר לתת מאגרים נוספים

חלוקת הזיכרון לטווח ארוך לתת מאגרים: תהליכי (פרוצדורלי) ומוצהר (דקלרטיבי)

החלוקה לזיכרון סמנטי ואפיזודי

מבנה הזיכרון הסמנטי – מודל קולינס וקווליאן

מבנה הזיכרון הסמנטי – מודל מערך התכונות של סמית

מודל התפשטות האקטיבציה של קולינס ולופטוס

מטה זיכרון

חישה תפיסה וקוגניציה

גישות להבנת תהליכי תפיסה וחקירתם

פסיכופיזיקה

חוקי הפסיכופיזיקה

תיאורית גילוי האותות

תפיסה חזותית –  גוון ובהירות

התפיסה כתהליך עיבוד מידע

מנגנוני קשב ותפיסה

מודלים של קשב

גישת הסלקציה לקשב

גישת הסלקציה המאוחרת לקשב

המודל המוחלש לקשב

הגישה התהליכית לקשב

מודל הזרקור הקשבי

 תיאורית אינטגרציית התכונות

תיאורית הקשב כתלויי אובייקט

תפיסת צורה על פי גישת הגשטלט

מודל ההתאמה לתבנית בזיהוי צורה

הגישה האנליטית לזיהוי צורה

מודל פנדמוניום לזיהוי צורה

תהליכי מטה-מעלה ומעלה-מטה בתפיסת צורה

גישת הבנייה לתפיסת צורה

גיאונטריקה- שפת הצורה

המודל של מר לתפיסה חזותית

התערבות בתהליכי מעלה\מטה

רמזי מרחק חד עיניים

רמזי מרחק דו עיניים

תפיסת הכיוון במרחב

קביעות תפיסתית

קביעות הגודל

קביעות הצורה

קביעות הבהירות והצבע

קביעות הצבע

קביעות של יחסים בין אובייקטים

אילוזית פונזו

אילוזית החדר של איימס

אילוזיית הירח

האילוזיה האופקית-אנכית

תפיסת תנועה

אילוזיות של תנועה

התפתחות התפיסה

הסתגלות תפסיתית

למידה תפיסתית

השפעת מערך תפיסתי, מוטיבציה והבדלים אישיים על התפיסה

לדעת עוד:

דיסוננס קוגניטיבי – מה זה ולמה הוא משמש?

תעתועי הנפש: 10 ניסויים פסיכולוגיים עם לקח לחיים

10 מנגנוני הגנה פסיכולוגים ואיך הם משמשים אותנו

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: