תיאוריה ביקורתית – סיכום

תיאוריה ביקורתית היא שם כללי לאסטרטגיה אקדמית ואינטלקטואלית שנוסחה במקורה על ידי אסכולת פרנקפורט המרקסיסטית בכדי לאפיין פעילות אקדמית בתחומי החברה שתכליתה ראייה ביקורתית של החברה וחתירה לשינוי בה. תיאוריה ביקורתית נבדלת ממסורות קודמות בסוציולוגיה ומדעי החברה שהסתפקו בתצפית בלבד ולא שאפו לתקן או לבקר את המציאות החברתית שהן חוקרות.

לתיאוריה הביקורתית נודעה השפעה גדולה מאוד ופעילות אינטלקטואלית רבה בתחומים שאינם רק תחומי הסוציולוגיה מושפעת כיום במידה רבה מהמורשת של החשיבה במסגרת של תיאוריה ביקורתית. התיאוריה הביקורתית החלה את דרכה כהמשך (ושבירה) של המרקסיזם על ידי קבוצת הוגי אסכולת פרנקפורט ובהם הרברט מרקוזה, אדורנו, הורקהיימר וולטר בנימין ששאפו להפוך את הפעילות המחקרית לכלי ביקרותי שתכליתו להביא שינוי חברתי. צמיחתה של התיאוריה הביקורתית ועלייתה של אסכולת פרנקפורט מתוארים לרוב על רקע האכזבה של הוגים מרקסיסטים מכישלון "מהפכת הפועלים" ועליית הפאשיזם בשנות ה-20 של המאה ה-20.

להלן תמצאו סיכומים של נושאים שונים המשתייכים למסורת של תיאוריה ביקורתית. הסיכומים מתחילים בתיאור של תנועת הנאורות שהתיאוריה הביקורתית צמחה על הרקע האינטלקטואלי שלה ומתוך התנגדות אליה. הסיכומים כוללים כמו כן דיון במשנתם של תומס הובס וזיגמונד פרויד וכן הדיון בין האידיאליזם והמטריאליזם בפילוסופיה על רקע משנתם של הגל וקרל מרקס בכדי להסביר את הרקע שעליו צמחה התיאוריה הביקורתית. לאכל מכן סוקרים הסיכומים את עיקריה המרכזיים של אסכולת פרנקפורט והוגיה כמו הרברט מרקוזה. הסיכומים ממשיכים עם דיון בהתקבלותה של התיאוריה הביקורתית ואסכולת פרנקפורט בארצות הברית בשנות השישים על רקע תמורות חברתיות בה ואת עלייתם של זרמים הממשיכים את דרכה של התיאוריה הביקורתית כמו הפוסטמודרניזם והפמיניזם. הסיכומים מסודרים לנוחיותכם בסדר כרונולוגי המתאר את התפתחותה ומורשתה של התיאוריה הביקורתית והם כוללים קישורים פנימיים בניהם בכדי לשפר את איכות הלמידה בעזרת הסיכומים.

הנאורות

תומס הובס

זיגמונד פרויד

אידיאליזם ומטריאליזם

מרקסיזם

פרויד ומרקס

אסכולת פרנקפורט

ביקורת הנאורות של אסכולת פרנקפורט

האדם החד מימדי\ הרברט מרקוזה

אסכולת פרנקפורט והתפתחויות פוליטיות בארה"ב

תופעות חברתיות בשנות ה-60

פוסטמודרניזם

פמיניזם

פמיניזם רדיקלי

התנועה הפמיניסטית

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: