סיכומים באזרחות לבגרות: פרק ב'- המדינה הדמוקרטית: הגדרות וגישות

סיכומים באזרחות לבגרות: פרק ב'- המדינה הדמוקרטית: הגדרות וגישות – הדגם הליברלי והדגם הסוציאל-דמוקרטי

דמוקרטיה =  שלטון העם.  מדינה דמוקרטית היא מדינה שפועלת על פי עקרונות הדמוקרטיה מבחינת ההתנהלות שלה, עקרונות כמו שלטון העם, הפרדת רשויות ועוד ומבחינת הערכים המנחים אותה כמו פלורליזם, סובלנות, זכויות האדם והאזרח. המדינה הדמוקרטית מיישמת את הערכים האלו ומגינה עליהם.

ישנם הבדלים ביישום של העקרונות הדמוקרטיים ביו מדינות שונות.

לדמוקרטיה שתי גישות עיקריות:

דמוקרטיה ליברלית – גישה דמוקרטית עם דגש ליברלי (ראה: ליברליזם) הדוגל באינדיבידואליזם שרואה את הפרט כיסוד של הדמוקרטיה ועל כן היא מדגישה את יסוד החירות על פני יסוד השוויון. תפקידה של המדינה הדמוקרטית במודל הליברלי היא להגן על זכויות הפרט. התערבותה של המדינה בתחומי החברה והכלכלה במודל הליברלי היא מוגבלת ומינימלית ומיועדת לספק רק את הצרכים המינימליים בעבור מי שאינו יכול להשיג אותם בכוחות עצמו, וזאת במטרה לשמור על כבוד האדם וחירותו. השוויון נשמר בתחום הפוליטי עם זכות הצבעה לכל ומתן קול שווה לכל אזרח, אך המדינה אינה מתערבת בתחומים החברתיים-כלכליים.

דמוקרטיה סוציאל דמוקרטית–  הגישה הסוציאל-דמוקרטית יוצאת מעמדה לפיה לחברה יש אחריות כלפי כל האנשים המשתייכים אליה ולכן ניתן בה דגש גדול יותר על עקרונות השוויון מאשר על החירות האישית. השוויון בגישה הסוציאל דמוקרטית אינה בא לידי ביטוי רק בתחום הפוליטי-פורמלי אלא גם באופן מהותי דרך ניסיון לצמצם פערים חברתיים וכלכליים. זאת מתוך גישה כי חירות ללא שוויון אינה חירות כלל.  על מנת לתת משמעות אמיתית לדמוקרטיה, גישת הסוציאל-דמוקרטיה סבורה כי צריך להעניק שוויון שאינו רק משפטי אלא גם כלכלי וחברתי לכל אדם. על פי גישה זו מותר לפגוע במידה כזו או אחרת בחירויות הפרט על מנת לשמור על חברה אחידה ללא פערים. תפקידו של השלטון בגישה הסוציאל-דמוקרטית הוא להתערב בחיים החברתיים-כלכליים בכדי לוודא שלא נוצר אי-שוויון ופערים חברתיים וכי לכל קבוצה זכות שווה להשתתף במדינה ובשלטון בה (כך למשל, אם קבוצה אחת היא חלשה יותר מבחינה כלכלית הדבר עלול לפגוע ביכולת שלה לייצג את עצמה במסגרת הדמוקרטיה). כאמור, השמירה על עיקרון השוויון בסוציאל דמוקרטיה מובילה לעיתים לפגיעה בחירויות הפרט. בכדי לבסס מדיניות חברתית שוויונית המדינה הסוציאל דמוקרטית מנהיגה חינוך חובה חינם, מקצה משאבים לתמיכה בשכבות החלשות ומפעילה מערכות רווחה ותמיכה בנזקקים (כמובן, במחיר מיסים גבוהים יותר). המיסוי בגישה זהו חייב להיות פרוגרסיבי, כלומר – ככל שהאדם מרוויח יותר כך הוא משלם יותר מיסים בכדי לתמוך באלו שמרוויחים פחות, ולהפך.

חזרה אל: סיכומים לבגרות באזרחות

העשרה:

מסורות ליברליות ומסורתיות במחשבה הדמוקרטית

ליברליזם ולאומיות

שוויון וחירות בתפיסה הסוציאל-דמוקרטית

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: