חברה ואינטרנט – סיכום קורס

רשת האינטרנט היא ללא ספק אחת התופעות התקשורתיות-סוציולוגיות המרתקות של זממנו. לא חלפו כמה עשורים מאז נכנסה האינטרנט לחיינו ואנחנו כבר עדים להשפעה רחבת היקף שלה בכל תחומי החברה האנושית – החל מהיבטים כלכליים, פוליטיים ובינלאומיים, ועד להשפעות תרבותיות וחברתיות  – דומה כי אפשר לומר בבטחה שהאינטרנט משנה את חיינו ללא הכר ולהזכיר כי זו ככל הנראה רק ההתחלה. השיח אודות "המהפכה הדיגיטלית" שהביא עימו האינטרנט הוא שיח רווח כיום בתחומי תקשורת ההמונים והסוציולוגיה. יש אלו שמשווים את המצאת האינטרנט להמצאת הכתב והמצאת הדפוס ואת המהפכה הדיגיטלית למהפכה החקלאית והמהפכה התעשייתית. מטרת אסופת הסיכומים שלהלן היא להציע דיון בהשפעותיה של האינטרנט עד כה וניסיון לאמוד את השפעותיה לעתיד דרך המחקר הסוציולוגי אודות האינטרנט.

הסיכומים יוקדשו לדיונים בהיבטים הסוציולוגיים של האינטרנט חלק זה של הסיכומים מבוסס על הקורס "חברה ואינטרט" של ד"ר אסתר בריינין המבוסס בתורו על הספר The Internet and Social Inequalities שמציב במוקד דיונו את תחום האי-שוויון והשפעת האינטרנט עליו.

להעשרה מומלץ לעיין בסיכומי הקורס תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות. סיכום הקורס "חברה ואינטרנט" הוא חלק מאסופת הסיכומים בסוציולוגיה כאן באתר.

התבגרות האינטרנט – מאמרו של ג'ון קארי העוסק בהיסטוריה של האינטרנט.

מערכות מידע ותקשורת בראייה היסטורית ועכשווית – סקירה של התפתחות האינטרט כמערכת תקשורת צבאית, אקדמית ואזרחית.

צעדיה הראשונים של האינטרנט –  התפתחות הפרוטוקלים הראשונים של האינטרנט.

התפתחות האינטרנט בשנות ה-90 – עלייתם של אתרי תוכן משתמשים באינטרנט של שנות ה-90.

חוסר שוויון ברשת האינטרנט – על גורמים לחוסר שוויון בשימוש באינטרנט

ההקשר ההיסטורי של האינטרנט – השוואת המצאת האינטרנט להתפתחויות תקשורת אחרות

האינטרנט ואי שוויון חברתי – כיצד והאם משנה האינטרנט את מערכי הכוחות בחברה?

חקר האינטרנט כאמצעי תקשורת המונים – האתגרים שהציב האינטרנט בפני תחום חקר תקשורת ההמונים

היבטים של האינטרנט כאמצעי תקשורת המונים – על הדרישות העומדות בפני מודלים של תקשורת המונים המתארים את האינטרנט.

חקר האינטרנט באסכולת השימושים והסיפוקים – יישום הגישה של אסכולת השימושים והסיפוקים בחקר האינטרנט.

מרקס 2.0: האינטרנט ע"פ המרקסיזם וגישת הקונפליקט – יישום גישתו של מרקס לעולם האינטרנט

קרל מרקס ואי שוויון באינטרנט – גישתו של מרקס להסבר איש שוויון באינטרנט

חוסר שוויון מעמדי והשימוש באינטרנט בגישה המרקסיסטית – כיצד משמש האינטרנט לשעתוק יחסי מעמדות

כישורי אינטרנט כנכסים מעמדיים – היכולת להשתמש ברשת האינטרנט ככוח המייצר פערים חברתיים

 מקס ובר ואי שוויון באינטרנט – התיאוריה של מקס ובר ביחס לתיאוריה של מרקס ביישום לאינטרנט

הפער הדיגטלי בישראל – ממצאי סקר מוכנות דיגיטלית ופערים דיגיטליים – 2005

השימוש באינטרנט לצרכי בריאות – פערים בשימוש ברשת למטרות בריאות

סגנון חיים ושימוש ברשת – יצירת סטטוס חברתי דרך דפוסי שימוש באינטרנט

האינטרנט והחיים החברתיים – כיצד משפיע שימוש באינטרנט על חיים חברתיים

מערכות יחסים מקוונות – כיצד נוצרות ומה טיבן של מערכות יחסים באינטרנט.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: