מרקס 2.0: כישורי אינטרנט כנכסים מעמדיים

מרקס 2.0: כישורי אינטרנט כנכסים מעמדיים

הסיכום לפניכם הוא חלק מסיכומי הקורס "חברה ואינטרנט" כחלק מאסופת הסיכומים בסוציולוגיה באתר.

למאמר הראשי: מרקס 2.0: האינטרנט ע"פ המרקסיזם וגישת הקונפליקט

על מנת לבחון את הקשרים שבין הרקע המעמדי, השימוש באינטרנט והמעמד החברתי-כלכלי, נשתמש בנתונים מתוך פרויקט האינטרנט והחיים האמריקניים של Pew. יש מספר מגבלות לשימוש במערך קיים של נתונים על מנת לבחון את הקשרים הללו. ראשית, הנתונים הללו נאספו לשם מענה על שאלות מחקריות שונות. במצב המחקרי האידיאלי, הנתונים היו נאספים על מנת לבחון שאלות תיאורטיות ספציפיות. מבנה המחקר יהיה ככל הנראה מחקר ניסויי או אורכי, על מנת שניתן יהיה להתייחס גם לסוגיות של סיבתיות, ולא רק של קשרים. כמו כן, יחידות הניתוח, המשתנים ואמצעי המדידה היו הופכים את העקרונות התיאורטיים הרלוונטיים לאופרציונליים. כפי שאתה יכול לדמיין לעצמך, אסטרטגיות מחקריות מן הסוג האידיאלי הינן יקרות. על כן, אופייני יותר שחוקרים משתמשים במערכים קיימים של נתונים תוך קבלת העובדה שהמשתנים לא יתאימו אחד-לאחד לעקרונות שאותם הם מנסים למדוד. במקרה שלנו, אנו נבחן את הרקע המעמדי, המעמד החברתי-כלכלי והשימוש באינטרנט באמצעות המדדים אשר פותחו כחלק מסקר Pew. הסקר אסף מידע אודות חינוך ההורים, מעמדם התעסוקתי וההכנסה המשפחתית, ואנו נשתמש במדדים הללו על מנת למדוד את הרקע המעמדי. הסקר אסף גם מידע אודות מעמדם התעסוקתי והחינוכי של המשיבים, ואנו נשתמש בנתונים הללו על מנת למדוד את המצב הכלכלי-חברתי. הסקר לא שאל אודות הכנסתם של המשיבים, אך אנו יכולים במקום זאת להשתמש בהכנסה המשפחתית כמדד למעמד הכלכלי-חברתי. בנוגע לשימוש באינטרנט, הסקר שאל אודות השימוש באינטרנט לצורכי עבודה, כשירויות האינטרנט ותדירות השימוש באינטרנט, ובכל אלה אנו נשתמש כמדדים לשימוש באינטרנט. הסקר שאל מספר רב של שאלות שבהן אנו נשתמש על מנת לחקור יותר לעומק את מערכת היחסים בין המשפחה והשימוש באינטרנט (כגון, האם ההורים עוזרים לילדים לבצע דברים באינטרנט). בחלק הקודם, חקרנו את עבודתו של אריק אולין רייט, סוציולוג מרקסיסטי עכשווי המציע ארגון מחדש, רחב ומקיף של התיאוריות של מרקס. רייט הגדיר שלושה סוגים של ניצול, אשר כל אחד מבוסס על סוג מסוים של נכס, ושכולם מתקיימים יחדיו ויחדיו מגדירים את המבנה המעמדי. ראשית, רייט מאשר מחדש את ההבחנה המרקסיסטית הבסיסית שבין בעלי אמצעי הייצור לאלו שאינם. לאחר מכן רייט מגדיר שני היבטים של ריבוד אשר גורמים לפיצול נוסף בקרב העובדים: אלו שיש להם נכסים ארגוניים או כישוריים. בהתבסס על רעיון זה, השימוש באינטרנט וכישורי האינטרנט עשויים להצטייר כסוג של נכס כישורי אשר מעניק עוצמה, כוח ויתרון לבעליהם, שכן הם יכולים להשתמש בהם בתפקידם. ניצולו של נכס זה אמור להניב תוספות שכר לאלה המשתמשים באינטרנט במהלך עבודתם.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: