מבוא לתורה שבעל פה – סיכומים

מבוא לתורה שבעל פה – סיכומים

תורה שבעל פה (תושב"ע), מעצם שמה, מובחנת מהתורה שבכתב (היא התנ"ך). במונח תורה שבעל פה אנחנו מתייחסים למכלול טקסטים, פירושים והלכות העוברות בעם היהודי במסורת או תוקנו על ידי חכמים.

המסורת היהודית קובעת כי משה קיבל לידיו את התורה שבכתב במעמד הר סיני כאשר אליה מצטרפות המצוות והפירושים שבעל פה. עד לימי כתיבת המשנה במאה השנייה לספירה הייתה התורה שבעל פה אכן בעל פה שכן היא עברה כמסורת אוראלית ולא הועלתה על כתב על מנת לייחד את התורה שבכתב. רק בימי חז"ל, לאחר חורבן בית המקדש השני החל תהליך של העלאת התורה שבעל פה על הכתב עם כתיבת המשנה. מאז המשנה נוספו לעולם התורה שבכל פה התוספתא, מדרשי ההלכה, אגדות, כתבי התלמוד (הבבלי והירושלמי), ספרי הלכה וכן ספרות שו"ת.

הקורס "מבוא לתורה שבעל פה" כולל עיסוק במקורותיה של התושב"ע, תולדותיה ועקרונותיה והתפתחותה במרוצת אלפי שנים של הגות יהודית. בין היתר נסקרים נושאי היחסים בין התורה שבעל פה והתורה שבכתב, מדרכי ההלכה והפרשנות, המשנה, הברייתות והתוספתא, התלמוד הבבלי והירושלמי, ספרות האגדה, סמכותם של חכמים, תקנות גזרות ומנהגות, משפט ומוסר, ספרות הפוסקים וספרות השו"ת.

להלן תוכלו למצוא אסופת סיכומים של נושאים שונים מתוך הקורס מבוא לתורה שבעל פה. כאן תוכלו למצוא סיכומים נוספים ביהדות ומחשבת ישראל וכן ראו סיכום הספר במעגלי ההלכה.

 מקורות התורה שבעל פה – על המסורת היהודית לגבי התורה שבעל פה והמחלוקת בין רמב"ם ורמב"ן האם היא קדמה למעמד הר סיני או לא.

אנשי כנסת הגדולה – התקופה, המוסד ומאפייניה – המוסד המרכזי של חכמי ישראל בימי בית שני. ראה סיכום נוסף אודות אנשי כנסת הגדולה

תקופת הזוגות – תקופת שלהי בית שני בה מנהיגים נשיא ואב בית הדין של הסנהדרין. עוד סיכום על תקופת הזוגות.

הזוג הראשון – יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן

הזוג השני – יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי

הזוג השלישי – יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח

הזוג הרביעי – שמעיה ואבטליון

הזוג האחרון – הלל ושמאי

פרושים וצדוקים – שתי אסכולות של מנהיגי דת בתקופת בית שני

רבי יוחנן בן זכאי – מנהיגם הרוחני של היהודים לאחר חורבן בית המקדש ומקים המרכז הרוחני ביבנה

מדרש יוצר, מדרש מקיים ואסמכתא – על ההבדלים בין סוגי המדרשים השונים ומהותם

י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן – מערכת הכלים האנליטיים שעל פיהם מפרשים את התלמוד ופוסקים הלכה

קל וחומר – הקשה ממקרה קל אל חמור

גזירה שווה – הסקה שווה בשני מקרים דומים

בניין אב מכתוב אחד ומבניין אב ושני כתובים – הסקה מבין עניינים שיש בניהם דמיון

מדרשי ההלכה של רבי עקיבא ורבי ישמעאל – המחלוקת בין רבי עקיבא ורבי ישמעאל על פירוש ההלכה מהתורה

מדרש הלכה ופשוטו של מקרא – המחלוקת על האם מדרשי ההלכה זהים עם הפשט של המקרא

עריכת המשנה – האופן שבו נערכה המשנה על פי המקורות

כתיבת המשנה– מדוע עלתה התושב"ע על כתב?

המגמה בעריכת המשנה – העקרונות המנחים בעריכת המשנה

חלוקת המשנה – קביעת סדר המשניות

עריכת התוספתא – מטרתה ותכניה של התוספתא

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: