עידן המהפכות: המהפכה הצרפתית – סיכום מורחב

עידן המהפכות: המהפכה הצרפתית – סיכום מורחב

מתוך: חברה, פוליטיקה ותרבות בעידן החדש

ציטוטים היסטוריים מעניינים על המהפכה הצרפתית

המהפכה הצרפתית (1789) בישרה שינוי פוליטי מעמיק ביותר והיא אולי האירוע הדרמטי ביותר בעידן המהפכות. ההשפעה של צרפת הייתה כה אדירה עד שהיה ביטוי במאה ה-19 שגרס כי כאשר הצרפתים מתעטשים אז מדינות אירופה מתקררות, ההשפעה הייתה עד כדי כך מרחיקת לכת על מדינות אחרות .

הצרפתים טענו שהם ביצעו את המהפכה לא רק למענם אלא למען האנושות כולה .

המקורות שמהם ינקו שתי המהפכות – הדגם האנגלי , לא ניתן לנתק את שתי המהפכות ממה שקרה באנגליה , פילוסופים ( הפרדת רשויות ) שדיברו על חופש , זכויות אדם , חוקי טבע ( בני האדם נולדו שווים ) , כל אלו חלחלו אצל המתיישבים האמריקאים ובצרפת .

המהפכה הצרפתית זעזעה את העולם , היא ייצבה את אירופה מבחינה פוליטית בהתחלה ולאחר מכן את העולם . הייתה השפעה אמריקאית , הצרפתים רצו לייצא את המהפכה כפי שהבולשביקים יעשו מאוחר יותר .

בהקשר למהפכה הצרפתית נוכל לומר שיש השפעה של אבות ההשכלה והוגי עידן האורות , הם דיברו על חופש , על פיזור עוצמה , על זכויות – הם הובילו למהפכה האמריקאית שהובילה לצרפתית , הייתה דוגמא למהפכה שכבר בוצעה , אבל המהפכנים ב – 1789 לא חשבו שיש צורך ליצור משטר רפובליקני , כלומר לא ביטוי למלוכה אלא החשיבה היא למונרכיה מוגבלת שתבצע תיקונים ברוח אבות ההשכלה והוגי הפילוסופיה של העת החדשה .

הרקע למהפכה הצרפתית: המשטר בצרפת באותה העת – משטר ישן פיאודלי , משטר של בעלי זכויות , של משפחות בעלות יוחסין ששמרו על זכויותיהן מדור לדור , משטר מנוגד להתפתחות הכלכלית של משטר קפיטליסטי . מה שהוביל להיווצרות מעמד בורגני שמקומו נדחק מעמדות השלטון או כל עמדה חשובה בתחום המדינה . נוצר מעמד חדש שלא יכול ליטול חלק בניהולה של המדינה , המשטר נשאר משטר פיאודלי .

בצרפת ישנן 3 מעמדות : כמורה , אצולה ומעמד שלישי , מתוך אוכלוסייה של 23 מיליון בני אדם , 120 אלף כמרים , 400 אלף אצילים והמעמד השלישי הוא הרוב של האומה , בתוך אותן מעמדות יש פיצולים . המעמד השלישי הוא זה שנדחק ולא היו לא כל זכויות בשלטון .

לכמורה היו 10 אחוז מהקרקעות , פטור ממיסים , עושר רק , בתי דין משלה , ניתן להגיד שמעמד כמורה בכיר הוא חלק מן האצולה . בצד הכמורה העשירה היה מעמד כמורה שחי חיי דלות איומה , וזה מה שהוביל לכך שחלק מן הכמרים הצטרפו למהפכה מכיוון שהם ראו את הזיוף הרב שהיה קיים .

מעמד האצולה הוא של אצולת יוחסין מורשת , חיי פאר , פטור ממיסים , זכויות מיוחדות , סמלים מיוחדים , ראשי צבא , מעמד זה לא השתתף במהפכה . בצד האצולה העשירה ניתן למצוא רובד אצולתי שחי חיים עניים , זאת מכיוון שהם לא היו יכולים לעבד אדמה כי זה אינו ראוי לאציל לעשות זאת .

שני המעמדות הללו עמדו בחזית בכדי למנוע שינויים או תיקונים חברתיים , אם התחילה התמרדות היא הגיעה מהם מכיוון שהם רצו לשמר את מעמדם .

השאלה המרכזית של המהפכה הצרפתית הייתה מדוע המעמדות העליונים עליונים יותר מהמעמד השלישי ?

המעמד השלישי המדובר הוא מעמד שנמנע ממנו ליטול חלק בחיים הפוליטיים , זהו חלק שלמעשה לא ניתן לו שוויון זכויות אליו הטיפו אבות ההשכלה , כל המשרות הציבוריות למשל מוגבלות למעמד מסויים ולכן המעמד השלישי הוא מעמד חסום .

הפיאודליות היא שיטה מיושנת שלא ביטאה את ההתפתחות הכלכלית .

בתוך המעמד השלישי היו את : 1. אנשי הכספים , בנקאים , פקידי אוצר וכדו'… הם היו אנשי המעמד השלישי שהיו גם עשירים , הם תהו מדוע אם הם עשירים ותורמים לחברה , למה אין להם זכות למשל להתגייס לצבא או להיות בתפקידים פוליטיים? 2. הסוחרים 3. התעשיינים 4. בעלי המקצועות החופשיים- עו"ד , מורים , מרצים , רופאים , שהיוו את השמות הגדולים של המהפכה הצרפתית 5. הפועלים   6. פרולטריון תעשייתי שהחל בהתפתחות , בתקופה זו של ראשית המהפכה התעשייתית יש הגות המדברת על מושגים של חברה שוויונית     ( הטבע נתן לכל בני האדם עושר ולכולם צריך להיות חלק בעושר ) 7. האיכרים – צרפת הייתה מדינה חקלאית , האיכרים חיו בגלות איומה , עוני מכפיר , נתונה לסכנת בצורת , רעב וכו' .

מדוע התיקונים של לואי ה-16 הובילו למהפכה והיו חסרי תועלת ? מסיום תקופת כהונתו של לואי ה-14 ועד תחילת המהפכה הצרפתית , צרפת הייתה שקועה במצב כלכלי רע , היא הייתה באופן קבוע במלחמות מה שרוקן את קופת המדינה , משימת איזון התקציב נפלה על המעמד השלישי , והשאלה הייתה : מדוע הנטל נופל על המעמד השלישי בעוד שרוב הרכוש הוא בידיהם של בני המעמדות האחרים ? הבעיה הייתה שהמעמדות כולל המלך לא רצו לבצע רפורמה , האריסטוקרטיה ( כמורה ואצולה ) טענו שזכויות אלו הן מקודשות , המלך עצמו טען שהשלטון הוא אלוהי , ב-1879 המצב הגיע לתסיסה והשינויים לא היו אפשריים בגלל התנגדות האצולה . באותה העת היה קיים בצרפת פרלמנט שם ישבו גם כן רק חברי האצולה שלא אפשרו לשינויים להתרחש .

בכדי להניע מהפכנים יש צורך באנשי השכלה . זהו אינו גורם יחיד למהפכה , יש צורך בהגות מדינית והמחשה עמוקה שמאחוריה יהיה רעיון מרכזי .

ראשי ההשכלה דיברו על זכויות , על הפרדת רשויות , על ביטול המונרכיה , כל זה חלחל לבני המעמד השלישי , מה שמעניין הוא שדווקא אנשי האצולה השתמשו בכתבי פילוסופים מסוימים בכדי להצדיק את שמירת זכויותיהם .

רוסו האמין שהאדם חושב קודם כל על האינטרס הציבורי מכיוון שממנו יוצא האינטרס של עצמו .

הכומר סיאס – "מהו המעמד השלישי?" , זהו אותו מעמד הגדול משני המעמדות האחרים יחדיו , לפי סיאס מעמד זה הוא כלום הדורש להיות משהו .

המעמד השלישי הכריז על עצמו כ-"אסיפת הנבחרים" , ב-14.7.1789 זהו צעד מהפכני מכיוון שהיה ברור שזה בלתי אפשרי לבצע תיקונים ולנוע קדימה , ההסתערות על הבסטיליה ( איפה שהיו אסירים כלואים ) סימלה את תחילת המהפכה הצרפתית. (ראה גם: הרדיקליות של 1789 / פרנסואה פירה )

ב – 4.8.1789 האסיפה הלאומית מודיעה על ביטול זכויות היתר של המעמדות העליונים , ביטול ההבדל בין אציל לאדם פשוט בכל הפרמטרים ( משפט , מס וכדו' ) , מה שהם רוצים לומר הוא שהמשטר הישן בטל ועבר מן העולם .

מה שהשפיע יותר מכל היה "ההכרזה על זכויות האדם והאזרח" כ-3 שבועות לאחר מכן , זוהי הכרזה של זכויות ולא חובות והוא המסמך המשפיע ביותר על ההיסטוריה של אירופה , הוא הושפע מאומות שונות , הוא הדגיש שקודם כל בני האדם הם חופשיים , שווי זכויות , וככה הם צריכים להישאר – הזכויות הן חירות , קניין , ביטחון , התנגדות לדיכוי , אף אדם לא מתעלה על אחר כולל אלו השולטים בדת .

אחד ההיסטוריונים כינה את הכרזה זו כ"תעודת הפטירה של המשטר הישן" , למרות ההצהרה הזו לא כל האזרחים שווים , למשל רק אזרח פעיל רשאי לבצע ( מי שמשלם מס באופן קבוע ) , ונשים לא נכללות בקטגוריה של שוויון זכויות .

המהפכנים לא חשבו על ביטול המונרכיה באותו השלב , המלך מבחינת המהפכנים הוא המלך של הצרפתים ולא של צרפת , הוא מולך באמצעות החוקים של אסיפת הנבחרים , המלך כפוף לעם , יתר על כן בטלים זכויותיהם של המעמדות העליונים : רכוש הכנסייה הוא רכוש האומה , בישופים מתמנים ע"י המדינה ונשכרים מכספה , אין השפעה של האפיפיור .

ב – 1789 קבוצת מהפכנים בשם "יעקובינים" מתחילים לחשוב על יישום המהפכה בצורה הקיצונית ביותר ע"פ תפיסתו של רוסו .

ב-4.8.1789 בצרפת הכריזו על צו לביטול הפיאודליזם = שוויון , המלך הוא מלך הצרפתים ולא מלך צרפת ועובד תחת החוק , אין זכויות יתר , כנסיה אינה מעמד בפני עצמו אלא ממונה ע"י המדינה , הכריזו על מהפכה .

ב-26.8.1789 – זהו מסמך אוניברסאלי ולא רק בצרפת , הוא מושפע מן ה"ביל אוף רייטס" ( 1776 ) , אך הוא מרחיב אותם לכלל האוכלוסייה האזרחית , זהו מסמך של זכויות האזרח , שוויון וחופש , ביטול העבדות . עדיין אין שוויון בין המינים ובין בני האדם באופן טוטאלי .

האסיפה הלאומית רצתה מונרכיה מוגבלת ע"פ התפיסות של הדגם האנגלי , מונרכיה שלמלך יש זכות וטו, שאין מעמד כנסיה , המשכורת משולמת ע"י המדינה , זוהי תפיסת המהפכנים ב – 1789 , בשלב זה לא הייתה מדמה להביא לחיסולה של המהפכה אם כי ה"יעקובינים" דגלו ברעיון הרפובליקה .

המהפכה לא נעה בכיוונים נכונים , זה לא בא לידי ביטוי , הייתה התנגדות מצד המלוכה ומצד הכנסייה מבפנים ומבחוץ . מתחילה נהירה ובריחה של אנשי כמורה ומלוכנים מן המשטר החדש והתכנסו במקומות כמו גרמניה ( פרוסיה ) ואוסטריה ( שתי מדינות שהתנגדו למהפכה ) . בתוך צרפת המלוכנים חשבו שיש איום פנימי וחיצוני .

ביוני 1791 , המלך ניסה לברוח , הוא היה מחופש ותפסו אותו , מבחינת המהפכנים זוהי בגידה , המלך בוגד בעם שלו ( הוא בעצם עובר לצד השני של המהפכה ) , בריחת המלך הוא אינדיקציה מה עלול להתחולל , יש איום אמיתי של אסיפת כוחות כדי לדכא את המהפכה . ולכן מאפריל 1792 מכריזים מלחמה על אוסטריה ופרוסיה . המלחמה היא למען המהפכה והמהפכה היא למען המלחמה , אירופה נכנסת בעצם לשלב ( עד 1815 ) של מלחמות עד לכניסתו של נפוליון .

כשמהפכנים הגיעו הם הביאו את בשורת המהפכה , גם נפוליון דיבר על המהפכה , חודשים לאחר מכן בספטמבר 1792 מכריזים המהפכנים על הרפובליקה ואפילו בינואר 1793 עורפים את ראשו של המלך .

"יעקובינים" – אנשים שדוגלים בשוויון וחירות , אנשים קיצונים , הם תפסו את השלטון בתקופה זאת . הם רצו ליצור משטר חדש של אחווה וחירות , דמוקרטיה חדשה . "חירות" זה להביא אותך לחיות לפי התבונה , זה לא בדיוק מה שאתה רוצה לעשות את תעשה , זוהי התפיסה של רוסו , בני האדם עוסקים רק במימוש האינטרסים הפרטיים שלהם וצריך לחנך את האדם לחשוב ע"פ הקולקטיב ולא על האינדיבידואל . רובספייר ( חסיד של רוסו ) רוצה לחנך מחדש את האדם .

בין 1792-1795 היה שלטון טרור של ה"יעקובינים" שהוציאו להורג המון מתנגדים . שלטון של מהפכה ושל מלחמות . פעם ראשונה שגייסו את כל האומה בשביל מלחמה , זה מבשר את התקופה של נפוליון שהולכת לבוא שמגייס גם הוא את כל האומה למצבי חירום של מלחמות .

המהפכה הזו הביאה למהפכת נגד של קבוצה בשם "תרמידורים" ( חלקם יעקובינים יותר מתונים )               ב-1795 ביצירת שלטון שנקרא שלטון הדירקטוריון ( 5 אנשים מושחתים , המהפכנים חיסלו אחד את השני ) , השמדה הדדית זו הביאה שוב לעליית הרויאליסטים שקיבלו רוב . וכדי למנוע את עליית הרויאליסטים הוכרז למעשה על משטר צבאי ביחד עם נפוליון ועוד שניים שעשו את המהפכה .

נפוליון ( 1797-1815 ) – היה קורסיקני ולא צרפתי , הוא היה הקונסול הראשון , נפוליון תמך ברובספייר . הוא מונע רק בתאוות השלטון , ב-1803 הוא הזמין את האפיפיור לטקס שלו כדי להכתיר את עצמו  לקיסר , נפוליון לקח את הכתר של האפיפיור ושם אותו על ראשו שלו .

הוא יצר כמה דברים בשביל הצרפתיים : קובץ חוקים לכלל האומה הצרפתית שגם נשאר לאחר מכן , ראשות מיסים עליונה , בנק מרכזי , שיא העוצמה שלו הייתה ב -1807 עד הירידה שלו שהתחילה בין 1814-1815 למרות שלא ביטל שום דבר .

למעשה ב-30 במאי 1814 המלחמות הנפוליוניון , היה כינוס ועידת פריז וסיום מלחמות נפוליון . בתקופה זו הגלו אותו לעיר אלבה , וב-1815 הוא הוגלה לסנט הלנה וסיים את חייו ב-1821 .

מה שחשוב לנו שמי שניהל אחריו את המדינה היה מטרליץ' , הוא ידע איך ליצור איזון באירופה לאחר המלחמות של נפוליון , יש יצירה באירופה של הקונצרט האירופי ( רוסיה , אנגליה , צרפת , פרוסיה ואוסטריה ) , הקונצרט הזה שם דגש על 2 מושגים : 1. לגיטימציה של השלטון המלוכני . 2. רסטורציה זוהי החזרה של השלטון המלוכני במקומות שבהם הוא כבר לא היה קיים . הם האמינו שהשלטון המלוכני הוא השלטון הנכון , השלטון שמבטיח את המשך הקיום עלי האדמות .

אבל אף על פי כן , אירופה אחרי המהפכה נעה בשני כיוונים לרסטורציה ולגיטימציה , אך בעת ובעונה אחת הם רצו להחזיר את מה שהיה קודם במהפכה ( מעמד הביניים שרצו שוויון ) , אפילו באנגליה טענו שזהו המאורע הגדול ביותר שהתרחש . אירופה תנוע לאורך כל התקופה בשתי תנועות אלו עד שיבואו לידי התנגשות .

ראה גם: דעות פילוסופים אודות המהפכה הצרפתית, תוצאות המהפכה הצרפתית

היום שבו אי אפשר יותר: איך באות מהפכות לעולם?

מקורה ומשמעותה של הססמא "חירות, שוויון, אחווה" במהפכה הצרפתית

חמש תיאוריות מנהיגות קלאסיות

חמש תיאוריות קלאסיות שמנסות להסביר מהי מנהיגות ומה הופך אדם למנהיג. האם מנהיגות היא תכונה מיוחדת, הקשר מסוים, תלות או עניין של כוח?

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: