שאלות של צדק וכוח בארץ הקצה: אלכסנדר מוקדון ומלך קציא

פעם אחת הלך הכובש הגדול אלכסנדר מוקדון לביקור אצל מלך ארץ קציא, ארץ הקצה.

כשהגיע הראו לו את כל אוצרות ארץ קציא, כסף וזהב, אך מוקדון אמר: "לא את הכסף והזהב שלכם באתי לראות, אלא את החוקים שלכם".

בעודם יושבים באו שני אנשים להשפט בפני מלך קציא.

אמר אחד האנשים: אדוני המלך, קניתי מאדם זה חלקה נטושה וחרשתי בה ומצאתי מטמון. אמרתי לו שיקח את אוצרו כי חלקה נטושה קניתי, לא מטמון.

אמר האדם השני: כפי שאתה מפחד מגזל כך גם אני – ואת החלקה שמכרתי לך מכרתי עם כל מה שבתוכה מהתהום ועד הרקיע.

פנה מלך קציא לאחד האנשים ושאל אותו: יש לך בן? ענה לו האיש שכן

פנה לשני ואמר לו: יש לך בת? ענה האיש שכן.

אמר המלך: אם כך שיתחתנו זה עם זו ויקבלו אליהם את המטמון.

למשמע הדברים נדהם אלכסנדר מוקדון. שאל אותו המלך: על מה את תמה, האם לא שפטתי היטב? אילו היה מגיע המקרה הזה לשיפוט במדינתכם, מה את היית עושה?

ענה לו מוקדון: הייתי עורף את ראשו של זה וראשו של זה ולוקח את המטמון לבית המלך.

בתגובה שאל מלך קציא את אלכסנדר מוקדון: האם מאירה לכם השמש בארצכם? ענה מוקדון שכן.

והאם גשמים יורדים עליכם? ענה מוקדון שכן.

שאל מלך קציא: והאם יש כבשים ועזים בארצכם? ענה מוקדון שכן.

או אז קילל מלך קציא את אלכסנדר מוקדון ואמר: רק בזכות הכבשים והעזים מאירה לכם השמש ויורדים לכם הגשמים.

מקור: תלמוד בבלי, מסכת תמיד, דף ל"ב, ב

עוד שאלות של צדק בסדרת הכתבות שלנו מהו צדק.

 

בטח יעניין אותך גם:

ואהבת לרעך כמוך: יהודים וערבות הדדית

"אין אמת בעולם": על האפשרות של חיים ללא שקר

11 ציטוטים מרחיקי ראות על צדק חברתי

 

עוד דברים מעניינים: