"אין אמת בעולם": על האפשרות של חיים ללא שקר

"שיחה שבה אין מסתירים דבר, האין שמה האמיתי גיהנום?" (אירווין יאלום, כשניטשה בכה)

האמורא הבבלי רבא מספר כי פעם חשב כי אין אמת בעולם. זאת עד שסיפר לו תלמיד חכם בשם רב טבות (או רב טביומי) שגם אם יתנו לו את כל העולם כולו לא יסכים לומר דבר שקר. פעם אחת הזדמן אותו תלמיד חכם אל מקום בשם קושטא (בארמית="אמת") שבו אף אחד לעולם לא היה משקר ואף אחד לא מת בטרם עת. מצא המקום חן בעיני אותו חכם והוא נשא אישה מבנות המקום וממנה נולדו לו שני בנים.

פעם אחת הייתה אשתו באמצע חפיפת שערה כאשר באה שכנה ודפקה על הדלת. החכם חשב לעצמו כי אין זו דרך ארץ שתכנס האישה באותו רגע ולכן אמר למבקרת כי אשתו אינה נמצאת. מתו לו שני בניו. באו אליו אנשי המקום ושאלו הכיצד זה שבניו מתו? סיפר להם מה קרה ואילו תושבי קושטא בתגובה ביקשו ממנו לעזוב את עירם כדי שלא ירגיז עליהם את מלאך המוות. (תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, צ"ז א')

עוד דברים מעניינים:

מדעי החרטא: הפילוסוף שרצה להגדיר מהו "בולשיט"

רבי זירא, רבי מאיר וברוריה על איך להתמודד עם בריונים

הרש"ר הירש ומרטין לותר קינג על הקשר בין עבדות מצרים לחופש וזכויות אדם

עוד דברים מעניינים:

יהדות ותרבות המחלוקת

האם האמונה של היהדות באמת אחת היא האמונה שכדי להגיע אליה צריך לעמת בין אמיתות מנוגדות? על תרבות של מחלוקת מאברהם אבינו עד חכמי ימינו