מלכים א' פרק א' – סיכומון קצרצר

סיכום מלכים א' פרק א:

פרק א' במלכים א' מביא את סיפור מלחמות הירושה של דוד.

הפרק במלכים נפתח באקספוזיציה- היצג (פס 1-4), שבאה לתת רקע ספרותי כיצד יכלו להתחיל מלחמות אלו. זקנתו של דוד המוצגת באור אירוני וחוסר יכולתו לשלוט בממלכה.

בהמשך מובא תיאור המאבק בין אדוניה לשלמה (5-10) תוך נקיטת עמדה תומכת של המספר באדוניה.

ההכרעה מי ייבחר לשלטון מושפעת על ידי תיאור מרד אדוניה על ידי נתן ובת שבע- מתומכי שלמה הראשיים (11-31)

הפרק מסיים בהמלכת שלמה ובפיזור סיעת אדוניה. (32-53)

בכל הפרק אנו מוצאים את המילה מלך כ-66 פעמים. זוהי מילה מנחה שבאה להציג באופן אירוני את סוף ימי דוד.

הפרק כולו משמש כאמצעי שבא להכשיר את שלטונו של שלמה, כיורש החוקי.

פרק א' במלכים הוא פתיחה לספר מלכים כולו. סימנו הוא במאבק על המלוכה, כך גם ספר מלכים סימנו הוא המאבק על המלוכה לא בין שני בנים אלא בין שתי ממלכות- יהודה וישראל.

לחצו כאן לסיכום מורחב של מלכים א' פרק א'

סיכומים לבגרות בתנ"ך