פסיכולוגיה של השואה – סיכומים

הקורס פסיכולוגיה של השואה.

מבנה הקורס

נסקור בקורס שלוש תקופות רלוונטיות לשואה:

  1. לפני השואה (1933 (עליית המפלגה הנאצית לשלטון) – 1939 (פרוץ מלחמת העולם ה-2)
  2. מהלך השואה (1939 – 1945): התקופה המשמעותית ביותר
  3. לאחר השואה (1945 והלאה)

בתוך כל תקופה נסקור וננתח את ארבעת הקבוצות המרכזיות :

  1. קבוצת המחוללים: הנאצים ושותפיהם.
  2. קרבנות וניצולים – יהודים, צוענים, הומוסקסואלים, מפגרים, נכים, חולי נפש, מתנגדים למשטר (קומוניסטים וכו').
    אין לנו מספיק עדויות של הקרבנות ולכן אנחנו נוטים להאמין שמה שעבר על הקרבנות דומה לעדויות שקיבלנו מהניצולים. יש ניצול שאמר שהיה הבדל משמעותי בין שניהם – ייתכן שבאלו שניצלו היה משהו הישרדותי חזק יותר (המובן הרע – תוקפני).
  3. הצופים מהצד
  4. המצילים – אנשים שסיכנו חייהם במטרה להציל אחרים.

הסיכומים דנים ברקע ההיסטורי + הסבר פסיכולוגי (נדון בקבוצות השונות):

1. לפני השואה: 1933 (עליית המפלגה הנאצית שלשלטון) עד 1939 (פרוץ מלחמת העולם ה-2)
2. מהלך השואה: (1939 – 1945)
3. בתום השואה (1939-היום):

 

לסיכומים נוספים בפסיכולוגיה פנו למאגר הסיכומים בפסיכולוגיה באתר. לסיכומים נוספים של האוניברסיטה הפתוחה פנו למאגר הסיכומים של האוניברסיטה הפתוחה.

יהדות ותרבות המחלוקת

האם האמונה של היהדות באמת אחת היא האמונה שכדי להגיע אליה צריך לעמת בין אמיתות מנוגדות? על תרבות של מחלוקת מאברהם אבינו עד חכמי ימינו

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: