סיכומים בתקשורת

אתר טקסטולוגיה מכיל כמות גדולה של סיכומים בתקשורת מסוגים שונים ומגוונים. מאגר הסיכומים בתקשורת שלנו מכיל סיכומי קורסים אקדמיים המכסים היבטים שונים ותחומי ידע מגוונים של תחום חקר התקשורת ולימודי התקשורת. כל אחד מעמודי הקורסים מכיל רשימה של עמודי סיכום נפרדים המהווים יחדיו את כל חומר הקורס ומהווים כלי למידה יעיל ונוח. למאגרים נוספים ראו מאגר סיכומים לאוניברסיטה.

בין הסיכומים בתקשורת שתוכלו למצוא באתר:

מבוא לתקשורת המונים– קורס בסיסי המהווה מקום טוב להתחיל את ההכרות עם עולם התקשורת ולימודי התקשורת. הסיכומים של הקורס כוללים סקירה של תיאוריות וגישות בסיסיות בחקר תקשורת ההמונים כפי שהתפתחו במהלך המאה ה-20 כאשר תחום זה הפך ליותר ויתר רלוונטי.

תקשורת כתרבות הוא קורס הבוחן את הקשרים שבין תרבות ותקשורת ומהווה נקודת מפגש בין תחום התקשורת והסוציולוגיה.

שפה וחברה עוסק בתחום השפה והקשר שבין השימוש בה לסוגיות חברתיות

היסטוריה של אמצעי התקשורת – סיכומי הקורס "היסטוריה של אמצעי התקשורת" סוקרים את התפתחותם של אמצעי התקשורת השונים לאורך ההיסטוריה של המין האנושי.

מבוא לתקשורת חזותית מכיל סיכומים העוסקים בהיבטים הויזואלים של התקשורת.

פסיכולוגיה של ההמון  הוא קורס חשוב לעוסקים בתקשורת ומבקשים לבחון את השפעתה על התודעה הקולקטיבית.

תרבות פופולרית היא אחד ההיבטים החשובים של תקשורת. הסיכומים בנושא כוללים תיאוריות מרכזיות בתחום.

תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות – בוחן את הקשרים שבין התפתחות טכנולוגית של אמצעי תקשורת, חברה ותרבות.

לגדול עם הטלוויזיה – הוא קורס של האוניברסיטה הפתוחה שבוחן את השפעותיה של הטלוויזיה על ההתפתחות. הסיכומים בקורס כוללים תיאוריות מרכזיות.

רטוריקה אי-רציונלית – בוחן את דרכי ההשפעה של אופני העברת מסרים לקהל.

מבוא לפרסום – יסודות הפרסום – כולל סיכומים המבארים את הדרכים השונות בהן מפרסמים מוצרים.

פרסומות ותרבות הצריכה – בוחן את עולם הפרסומות והדרכים בהם הן משפיעות על צרכנים.

שיטות מחקר – סיכום של הקורס שיטות מחקר לתלמידי תקשורת.

סיכום מאמרים בתקשורת – מאגר של סיכומי מאמרים ממגוון תחומים וקורסים שונים בתקשורת.

כאמור לעיל, בכל אחד מעמודי סיכומי הקורסים תוכלו למצוא רשימות נושאים מפורטות הכוללות עמודי סיכום בנושאים רלוונטים יחד עם קישורים פנימיים המאפשרים למידה נוחה ויעילה, בין אם למבחנים ועבודות ובין אם לשם עניין ולמידה לכל מי שרוצה לרכוש השכלה בתחום התקשורת.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: