התנהגות ארגונית – סיכומים

התנהגות ארגונית  – סיכום קורס

התנהגות ארגונית הינו תחום חקר וידע שנכלל תחת תחומים כמו מנהל עסקים ופסיכולוגיה חברתית או ארגונית שנוגע להתנהגות של מסגרות ארגוניות ופרטים בתוך מסגרות ארגוניות כולל תהליכים אישיים, קבוצתיים או ארגוניים. המטרה של חקר ולימוד ההתנהגות הארגונית הוא שיפור ביצועיה של המערכת הארגונית ושל הפרט בתוך המערכת. התנהגות ארגונית כעקרון מתייחסת לשלוש רמות בתוך המסגרת של הארגון: רמת הפרט שכוללת את עובדי הארגון (נקרא גם מיקרו התנהגות ארגונית), רמת הקבוצה שכוללת יחידות שונות המרכיבות את הארגון כמו מחלקות ורמת הארגון כולו שמתייחסת אל המערכת כולה ותפקודו של הארגון כיישות המאזנת בין צרכים, מטרות ואילוצים (מאקרו התנהגות ארגונית).

להלן תמצאו אסופת סיכומים בקורס מבוא להתנהגות ארגונית המסכמים את הנושאים העיקריים הנלמדים במסגרת זו. הסיכומים ערוכים ברשימה להלן עם הסבר קצר לצד כל אחד מהם ומקושרים בניהם על מנת לאפשר למידה אינטואיטיבית. תוכלו לבקר גם בדף המושגים בהתנהגות ארגונית וכן בעמוד סיכום מקוצר. תוכלו גם לעניין בסיכומי הקורס תרבות ארגונית

סיכומים בהתנהגות ארגונית

מהי התנהגות ארגונית – פתיח והגדרת התחום של התנהגות ארגונית

מהי תרבות ארגונית

התנהגות ארגונית: תיאוריות ארגוניות קלאסיות – תיאוריות קלאסיות מראשיתו של תחום חקר ההתנהגות הארגונית

התנהגות ארגונית מודרנית וגלובליזציה – תפיסות בנות זמננו להתנהגות ארגונית והשפעות הגלובליזציה

תפיסה חברתית – מהי תפיסה ומהן השפעותיה על תפקודו של האדם והארגון

עיוותי תפיסה חברתית -הטיות המשפיעות ומעוותות תפיסה חברתית

תפיסה חברתית והשלכות ארגוניות – ההשפעות של תפיסה חברתית על הארגון

אישיות – מהי אישיות וכיצד מאפיינים אותה

תיאור תכונות אישיות – כיצד ניתן לתאר ולהעריך אישיות של אדם

ארגונים ואישיות – המודלים של שניידר והולנד – הקשר בין ארגונים ואישיות והתיאוריות של שניידר והולנד בנושא

 למידה – הגישה הביהביוריסטית – דרכים ללמידה על פי הגישה של הביהביוריזם

למידה – הגישה החברתית-קוגניטיבית – דרכים ללמידה על פי הגישה החברתית קוגנטיבית והדרכים ליישומה בארגון

מוטיבציה- מהי מוטיבציה ומהם הגורמים שמניעים אנשים?

 מוטיבציה פנימית מול מוטיבציה חיצונית – מקורות שונים של מוטיביציה וההבדלים בניהם

תיאוריות תוכן של מוטיבציה – התיאוריות של מאסלו ואלדרפר

תיאורית הציפיות – תיאוריות הציפיות להגברת מוטיבציה

תיאורית הצבת היעדים – הצבת יעדים כדרך לעודד מוטיבציה

צדק ארגוני חלוקתי ותהליכי – תיאורית ההוגנות – סוגי צדק בארגון והשפעתם על מוטיבציה

הערכת ביצוע -על החשיבות של הערכת ביצוע והדרכים לבצע אותה

סיפוק בעבודה – הגורמים המשפיעים על תחושת סיפוק בעבודה

מודל מאפייני העיסוק – תכנון עבודה באופן שגורם לאנשים להתעניין בה

יישום מודל מאפייני העיסוק – הדרכים ליישם את מודל מאפייני העיסוק

תיאוריית שני הגורמים של הרצברג – אודות הגורמים לסיפוק ומוטיבציה בעבודה

מודל עיבוד מידע חברתי – השפעת החברה על התפקוד בעבודה

השלכות של סיפוק או אי סיפוק בעבודה – על חשיבותו של סיפוק במקום העבודה והדרכים להגביר סיפוק

מחויבות בעבודה – חשיבותה של מחויבות והדרכים להגביר אותה

איך מגבירים מחויבות בארגון – דרכים להגברת המחויבות של העובדים לארגון

 קבלת החלטות – מודלים לתיאור תהליכי קבלת החלטות בארגון

הטיות בעת קבלת החלטות – גורמים שיכולים לעוות את תהליך קבלת ההחלטות

מנהיגות – המאפיינים של מנהיגות והתכונות של המנהיג

תיאוריות של מנהיגות – תיאוריות ומודלים של מנהיגות

כריזמה ומאפייניה – מהי כריזמה וכיצד היא באה לידי ביטוי

השפעה וכוח – כיצד נוצרים ומתפקדים כוח והשפעה בארגון

הקבוצה – כיצד נוצרות ומתפקדות קבוצות בארגון

מאפיינים מבניים של קבוצות – גורמים מבנים שלוקחים חלק בתפקוד של קבוצה

רמת הביצוע של קבוצות ונקודות חולשה – נקודות כשל בתפקוד של קבוצות

חשיבה קבוצתית – היתרונות והחסרונות של חשיבה בקבוצה

הרכב של קבוצות – סוגי קבוצות – המוגניות והטרוגניות

סוגי קונפליקטים בקבוצות – קונפליקט מטלה וקונפליקט ביחסים

סטריאוטיפים בקבוצות -ההשפעות של סטריאוטיפים על התנהגות בקבוצה ובארגון

תרבות לאומית -השפעות מקומיות על תרבות ארגונית

המודל של הופשטד – לבחינת תרבות ארגונית מקומית

אינדיבידואליזם מול קולקטיביזם – על פי החוקר הנרי טריאנדס

עוד דברים מעניינים:

מה ההבדל בין סימפתיה ואמפתיה?

האם זו "אמפתיה" או "סימפתיה" שאתם מביעים? בעוד שרוב האנשים נוטים להחליף ולבלבל במשמעות המילים, ההבדל במנגנון הרגשי שלהן חשוב. אמפתיה, היכולת להרגיש בפועל את מה שאדם אחר מרגיש, שונה