הוגי עידן הנאורות

עידן הנאורות התאפיין בשינויים מרחיקים לכת בתחום הפילוסופיה וייסודה הלכה למעשה של הפילוסופיה של העת החדשה.

בין ההוגים המרכזיים של עידן הנאורות והפילוסופיה של העת החדשה ניתן למצוא דמויות כמו רנה דקארט שהניח את אבני הפינה לחשיבה הפילוסופית וההגותית של העת החדשה, דיוויד יום, ברוך שפינוזה ג'ון לוק ואחרים. אחד ההוגים שאולי יותר מכל דבר אחר מזוהים עם הרעיונות של הנאורות הוא עמנואל קאנט.

מה משותף לכל הוגי הנאורות?

 1.ניסיון לנסח חוקיות חברתית

התנהגות חברתית הושפעה מתנאים סביבתיים. אין הגדרה לתנאים הסביבתיים, הכוונה לכל מה שסובב את החברה בחיי הפרט כגון כלכלה, ממשל, חברה, מעמדות וכו'.

ההנחה של הוגי הנאורות היא שהתנהגות החברה אינה מקרית אלא תהליך בעל חוקיות, והם ניסו לפענח את החוקיות הזו. ההיסטוריה האנושית רצופה ברצונות האדם וזה מוביל את ההתנהגות של החברה כולה.

 

2. השתנות/התפתחות אבולוציונית: רעיון הקידמה

זוהי תפיסה הגורסת שהאנושות מתקדמת לעבר תנאי חיים טובים יותר מוסרית, פוליטית וטכנולוגית. רעיון הקידמה התפתח על רקע האופטימיות שיצרו תופעות חברתיות חשובות שהתגברו בתקופה זו, כגון קפיטליזם, תיעוש ובורגנות.

הוגי הנאורות סברו שהתפתחות המין האנושי הוא במגמת התקדמות, שיפור מתמיד של תנאי הסביבה. התפתחות ההיסטוריה מנקודת מבטם היא התפתחות מתקדמת וחיובית.

דוגמא להתפתחות: המצאת הדפוס– הביאה לתיעוד רעיונות, ספרים, עיתונות… (נחשב לדעתם לקו פרשת מים)

השתנות / התפתחות = התקדמות

 

3. ראשית הכתיבה האתנוגרפית

כתיבה אתנוגרפית משמעותה תיעוד של תרבות אחרת (בימינו זו עבודת האנתרופולוג). עבודה אתנוגרפית, כלומר יציאה לשטח וחקר תרבות, לא הייתה קיימת והחלה רק במאה ה-18. הראיה של הוגי הנאורות היא מאד לא כוללת, כיוון שהפרספקטיבה שלהם מתחילה ונגמרת בגבולות אירופה, הלא רובם היו אירופאים (צרפתים, אנגלים, סקוטים). הידע שלהם נבע מאירועים שהתרחשו באירופה והיסטוריה של עצמם כגון ימי הביניים.

מה שכן היה בתקופת הנאורות זה מסעות מיסיונריים של כמרים שתיעדו את מסעותיהם, תיארו כיבושים קולוניאליים, חיי חברה, צורת פולחן, דפוסים טקסיים, גידול ילדים, סגידה לאלים… זו תופעה שהחלה אף קודם, כיבוש אמריקה במאה ה-14 למשל. תיאורי החברה, הדת, המשפחה- לכל אלה נחשפו הוגי הנאורות והן מהוות מקור להשוואה בין ההיסטוריה האירופאית של "המין האנושי" לבין מקומות אחרים עם חברות שונות.

 

4.  תורות שלבים אבולוציונים

רבים מהוגי הנאורות לא מסתפקים בהנחות יסוד כגון "קיימת חוקיות" (סעיף 1), אלא עוסקים באופן מפורט ב"שלבי האבולוציה האנושית"- מהם השלבים? קודם כל עליהם להשתחרר ממושגים דתיים הסוברים כי האדם נוצר ע"י האל. לכל הוגה הייתה תורה שונה שפיתח, כולם עפ"י הנחות היסוד המשותפות שפורטו עד כה.

דוגמא להוגי נאורות שעסקו בעיקר בהתפתחות "המין האנושי" בשלבים:

סקוטי

צרפתי

צרפתי

Ferguson

Turgot

Condorcet

הוגי הנאורות שכתבו בעיקר בשנות השישים של המאה ה-18. הסתכלו על התפתחות המין האנושי כהתפתחות בשלבים.

טורגו למשל התייחס לשלבי התפתחות ראשוניים כמעבר מציידים ולקטים ← לרועים. בשלב המוקדם האדם היה תלוי במה שהטבע מספק לו, לא היה מייצר.

 

הקשר של קומט לנאורות

  1. ממשיך דרכם של הוגי הנאורות (נולד 9 שנים לאחר תחילת המהפכה הצרפתית, שמסמלת את סוף עידן הנאורות).
  2. קומט והוגי הנאורות מחפשים חוקיות להתפתחות החברתית.
  3. קומט והוגי הנאורות מדברים על התפתחות אבולוציונית, המין האנושי משפר את עצמו (רעיון הקידמה).
  4. ג'ון לוק טען שהאדם מתפתח על בסיס ניסיון, תהייה והשוואות. גם קומט האמין בכך.

ראו גם:

הוגי הנאורות על זכויות טבעיות

אריסטו על הדבר הכי טוב שיש

מה מניע את הפעולות שלנו, למה אנחנו שואפים לדברים טובים ומהו הטוב הגבוה ביותר שאליו ניתן לשאוף. אריסטו על מה שחשוב בחיים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: