מבוא לתרבות: עליית החילוניות

מבוא לתרבות: עליית החילוניות

ראה גם: מבוא לתרבות המערב

מהי תרבות

·         במאה ה-19 התחיל תהליך שבו "אלוהים מת".
·         ב-1883  פרדריך ניטשה, פילוסוף ובלשן, פרסם את הספר "כה אמר זאראטוסטרהל". זאראטוסטרה הוא דמות שפרידריך המציא והסיפורים זה המסעות שלו.
·         ניטשה מציג את מות ה-ה' כעובדה. הכוונה היא שהאדם זנח את ה-ה' במאה ה-19.
·         עד כה הדת הסבירה לנו את המציאות, עזרה להתמודד איתה. האדם זנח את הדת כדרך להסביר את המציאות.
·         שתי מהפכות מרכזיות הובילו לתופעה זו:
1.       המהפכה התעשייתית – אנשים עזבו את הקהילות המוכרות שלהם ועברו לעיר הגדולה המתועשת. יש משבר של האדם עם ההכרות שלו עם עצמו. החיים בעיר מנוכרים, עובדים כל היום, אין חיים קהילתיים.
2.       המהפכה המדעית – בני אדם הפסיקו להסביר את המציאות בעזרת הדת. החלו להסביר הכל מבחינה מדעית, החלו לשם כל דבר תחת שאלה. זה מנוגד לדת שדורשת לקבל כל דבר כפי שהוא ללא הסבר. המדע מטיל ספק בכל דבר ביקום, שום דבר לא ברור. המדע אף שם את המצוה לחרוש את האדמה לפי מצוות האל תחת שאלה.
·         הבעיה במות הה' שאין לו יורש. אין לנו במי להאמין, ואין מערכת מסודרת שתסדיר לנו את החיים. לפי מיטשל האחראי היחידי על חיינו הוא אנחנו האדם.
·         ניטשה אומר שהדת הנוצרית מגבילה לנו את המחשבה, זו דת של ריטואלים חוזרים.
·         מות הה' משחרר אותנו מהכבלים של הנצרות, אנחנו יכולים לפתח את המחשבה לכל כיוון שאנחנו רוצים.
·         לאחר מות הה' אם קורה לי משהו טוב או רע אין לי את מי להאשים. זו דילמה של האדם הפרטי. בגלל הדילמות יש מעבר בין דתות, הקמת כתות כי אנו מחפשים מישהו שיקל עלינו להתמודד עם הסביבה שלנו.
·         מות הה' יצר את הושג חילוניות. אין הסכמה מוחלטת איך אנו מגדירים חיוניות: אנשים שלא מקיימים מצוות של האל, תפיסה שאת הדין והחשבון נותנים לאנשים אחרים והשכר והעונש בעולם הזה, שמים את האדם במרכז ולא את האל.
·         נקודות שמסכימים  עליהם שמרכיבות את החילוניות:
1.       ההומניזם – האדם במרכז, החברה צריכה לדאוג לחיים שלנו. משם התפתחו הזכויות הטבעיות צריך להגן עליהם.
2.       רציונליזם – כל דבר הוא רציונאלי כלומר התפיסה החילונית בוחנת כל דבר ומבקשת לעשות זאת בצורה רצינאלית.
3.       הסובלונות – המוכנות לקבל אדם גם אם הוא לא מאמין בתפיסת העולם שלי, למשל קבל הומוסקסואלים לחברה. השאלה היא מה גבולות הסובלנות? התקובה היא "קצה האף. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה עד שאתה נוגע לי בקצה האף. זה מנוגד לדץ כי הדת כוללנית, אם מישהו לא מקיים מצוות הוא פוגע בחברה כולה.
4.       ריבונות – זכותו של אדם או קבוצה לקבוע את אורח החיים שלהם באזור מגוריהם. ההסכם הראשון שקונן את רעיון הריבונות הוא הסכם ווסטופליה 1648. הוא אומר כי לכל נסיף  באירופה יש זכות לקבוע מה הדת שלו. בפעם הראשונה לכניסייה אין זכות לכפות את הדת שלה. כך בפעם הראשונה גם הוגדרה טריטוריה.
·         ישנם כמה סוגים  של חילוניות:
1.       אתאיזם – שוללת לחלוטין את קיומו של ה', לא מכירים בקיומו.
2.       התפיסה האגנוסטית – לא שוללת את קיומו של ה'. הם אומרים שהם מכירים רק בדברים שיכולים להוכיח. הם יודעים שלא ניתן להוכיח את קיומו של האל, לכן הם לא מאמינים בו.
3.       דאיסטית – אנשים שמאמינים קיומו של האל אך כעובדה וא כאמונה. הם מאמינים שה' ברא את כל מה שיש מסביבינו אך הם בעצמם לא מאמינים לה', בטקסטים.
·         במדינת ישראל יש אלמנטים חילוניים. למשל טקסים של יום השואה או יום הזיכרון הם טקסטים חילוניים. למרות שהרבנות קיבלה את זה, הם בעלי אלמנטים חילוניים. בנוסף השפה שלנו שהייתה פעם לטקסטים קדושים בלבד, היא שפה חילונית. בחוקה גם ישנם אלמנטים שמנוגדים לדת.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: