פילוסופיה של הנפש בתקופתנו – סיכומים

פילוסופיה של הנפש בתקופתנו – סיכומים

הקורס "פילוסופיה של הנפש בתקופתנו" הוא קורס העוסק בהיבטים השונים של החשיבה הפילוסופית על הנפש האנושית, בדגש על תפיסותיה של הפילוסופיה האנליטית. השאלות שנשאלות בתחום הפילוסופיה של הנפש נוגעות בין היתר למצבים נפשים ולקשר שלהם למצבי המוח והשאלה האם ישנה נפש המנותקת מהחומר. כלומר, האם יש בנו משהו מעבר לצבר של תגובות כימיות המהוות את התודעה שלנו או שמא אנחנו חומר בלבד. הסוגיה הפסיכופיזית מלווה את הפילוסופיה מזה אלפי שנים והקורס "פילוסופיה של הנפש בתקופתנו" מנסה להציע עליה מספר תשובות בנות זמננו.

כאן תמצאו אסופה של סיכומים מהקורס המסודרים על פי נושאים ומקושרים בינם לבין עצמם ולמקורות חיצוניים על מנת לאפשר לימוד איכותי ונוח.

סיכומים, עדכונים והרבה דברים טובים בקבוצת הפייסבוק שלנו – לייקקונו!

מושג הנפש

מצבי הנפש

המאפיין המבחין של מצבי הנפש

1. מכוונות של מצבי הנפש:

2. מודעות:

3. מאפיין הכרתי (אפיסטמי) של ידע עצמי

בעיית הנפשות האחרות

רקע לבעיה הפסיכופיזית

הבעיה הפסיכופיזית: מוניזם ודואליזם

סיבתיות פסיכו-פיזית

המאפיין הנפשי והבעיה הפסיכופיזית

דואליזם

הגדרה חיובית לדואליזם?

דואליזם: הטיעון מתוך הכשרים האינטלקטואלים

דואליזם: טיעון אפשרות ההפרדות (טיעון הזומבי)

דואליזם: טיעון הידע של פרנק ג'קסון (החדר של מרי)

דואליזם אינטראקציוניסטי וחוק שימור האנרגיה

דואליזם -סיבתיות והעדר מיקום

דואליזם ובעיית הנפשות האחרות

רקע לגישת הביהביוריזם הפילוסופי

ביקורת "הטעות הקטגוריאלית" של גילברט רייל

ביהביוריזם פילוסופי – עיקרי העמדה

דוגמאות לגישת הביהביוריזם הפילוסופי

טענות הביהביוריזם הפילוסופי

עקרון האימות של המשמעות

ביהביוריזם ובעיית הנפשות האחרות

הביקורת על הביהביוריזם הפילוסופי

ביהביוריזם וסיבתיות פסיכו-פיזית

מטריאליזם ותורת הזהות הפסיכופיזית

טענת הזהות הפסיכופיזית

נסמכות פסיכו-פיזית

טיעונים בעד תורת הזהות הפסיכופיזית

טיעונים נגד תורת הזהות הפסיכופיזית

בעיית התכונות הנפשיות

פיזיקליזם סוג

טיעונים ובעיות בהקשר של פיזיקליזם סוג

פיזיקליזם פרט

פונקציונליזם

משמעויות התפיסה הפונקציונליסטית

פונקציונליזם עממי ופונקציונליזם אמפירי

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: