ביהביוריזם פילוסופי – עיקרי העמדה

פילוסופיה של הנפש בתקופתנו : ביהביוריזם פילוסופי – עיקרי העמדה

מתוך: פילוסופיה של הנפש בתקופתנו – סיכומים

סיכומים, עדכונים והרבה דברים טובים בקבוצת הפייסבוק שלנו – תנו לנו לייק!

ביהביוריזם פילוסופי – עיקרי העמדה

הביהייביוריסטים טוענים שהם יסבירו בצורה אחרת מהי נפש, צורה יותר טובה מאשר הדואליסטים והמטריאליסטים. עם זאת, הם לא אומרים שאין נפש, והם מסכימים למובן מסויים של מצבי נפש (כאמור, אנו משתמשים במושג "נפש" בצורה נייטרלית מבחינה אונטולוגית. השאלה היא רק מה ההסבר הטוב ביותר למצבי הנפש, מבלי שאמרנו עליהם דבר מבחינה אונטולוגית).

 • על פי התפיסה של הביהביוריזם הפילוסופי קיים קשר הדוק בין מצבי נפש להתנהגויות ובין הללו לבין גירויים חיצוניים, סביבתיים.

הנקודה הזו היא מאד מסתברת אינטואיטיבית. אנחנו כן אומרים שלאדם יש נפשיות, ולשולחן אין, הסיבה לזה בד"כ תכלול את התגובה לסביבה שיש לבני אדם (ולחתולים וכו'), ואין לשולחן.

הבהייביוריסט הפילוסופי לוקח את נקודת הפתיחה הזו, שיש קשר הדוק בין נפשיות לבין התנהגות, ולוקח אותו צעד אחד הלאה. הוא אומר שהקשר הזה הוא הרבה יותר מסתם קשר הדוק:

 • קשר הדוק, באיזה מובן? במובן של קשר הכרחי, מהותי: התנהגויות או דגמי התנהגות – דגמי גירוי-תגובה מכוננים את היסוד הנפשי.

הקשר הזה הוא הכרחי, מהותי. דגמי ההתנהגות הם מה שמכוננים את היסוד הנפשי. כלומר, הקשר בין התנהגות לנפשיות הוא לא קשר מקרי/סיבתי/קונטינגנטי, אלא קשר הכרחי, קשר של זהות.

 • §       עבור הביהביוריסט הקשר בין מצב נפש להתנהגות אינו קשר סיבתי מקרי קונטינגנטי, כי אם קשר הכרחי של זהות: מצב נפשי הוא דגם התנהגותי או נטיה להתנהגות מסוימת.

למעשה, הביהייביוריסט אומר שכל מה שאנו אומרים ב"להיות במצב נפשי כלשהו" זה "להתנהג באופן כלשהו".

 • להיות במצב נפשי זה להתנהג באופן מסוים – וזה הכל!

כלומר, אם נפענח את הדברים יותר לעומק, הקשר אינו סיבתי אלא לוגי-הכרחי, של זהות. כעת נוסיף גם – קשר של זהות מושגית, קשר אנליטי.

 • הקשר בין מצבי נפש לדגמי התנהגות אינו קשר סיבתי אלא קשר לוגי הכרחי.
 • הוא קשר של זהות.
 • הוא קשר של זהות מושגית, קשר אנליטי.

כעת ננסה להבין מה הכוונה ב"זהות אנליטית".

הבחנה בין קשר אנליטי לקשר סינתטי

 • טענת זהות מהסוג: א' הוא ב'
 • יכולה להיות אנליטית: אמיתית מתוך ניתוח מושגי, מתוך הגדרת המושגים:
 • רווק הוא גבר שלא נישא;
 • משולש הוא מצולע בעל שלוש צלעות
 • יכולה להיות סינתטית: אמיתית לאור התקיימותן של מצבי עניינים מסוימים, עובדות, בעולם:
 • זואי היא המנחה בקורס פילו' של הנפש בתקופתנו;
 • הסוודר של זואי שחור.

הגדרה אנליטית היא אמתית גם בלי קשר לשום דבר אחר בעולם. זה קשר של בירור הגדרה. אם נשלול את המשפט "רווק הוא גבר שלא נישא" נקבל סתירה לוגית.

לעומת זאת יש הגדרות שרוכשות את האמיתיות שלהם לא מניתוח המושגים אלא מתוך התבוננות בעולם. לדוגמה, מושג ה'זואי' לא כולל בתוכו את זה שהיא מנחה בקורס פילוסופיה של הנפש (ואילו מושג ה'משולש' כולל את היותו בעל 3 צלעות).

זו הבחנה סמנטית בפילוסופיה. כעת, נמשיך ונחיל את ההבחנה הזו על הביהייביוריזם.

 1. לפי הביהביוריסט הפילוסופי יש קשר חזק, לוגי, הכרחי בין מונחים נפשיים לבין מונחים שמציינים דגמי התנהגות: קשר של זהות מושגית, אנליטית

הטענה של הביהביוריזם הפילוסופי היא שהזהות שיש בין המושגים הנפשיים למושגי ההתנהגות היא זהות אנליטית, זהות מושגית.

 1. כלומר: ניתן לתרגם ללא כל שארית כל מונח נפשי אל מונחים שמציינים התנהגויות: הזהות בין מונחים נפשיים למונחים שמציינים דגמי התנהגות היא זהות מתוך הגדרה, מתוך משמעות.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: