סיכום: פרוייקט חוקה בהסכמה – עקרונות יסוד: הלוח העברי וכשרות

סיכום: פרוייקט חוקה בהסכמה – עקרונות יסוד: הלוח העברי וכשרות

מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית – סיכומי מאמרים

סיכומי מאמרים במדעי המדינה

9. הלוח העברי

חלופה א

(א) הלוח העברי הוא לוח רשמי במדינת ישראל.

הסעיף קובע כי הלוח העברי יהיה בעל מעמד רשמי בישראל אולם אינו קובע כי הוא הלוח הרשמי הבלעדי. הלוח אף הוא אחד מן הסימנים התרבותיים הייחודיים של העם היהודי ומורשת היהדות. קביעתו כלוח רשמי היא לכן דרך נוספת להדגיש את הייחוד התרבותי של ישראל. יחד עם זאת, הלוח הגרגוריאני הוא כה מקובל בעולם עד שאין הצדקה לקבוע כי רק הלוח העברי הוא לוח רשמי בישראל. החוקה אינה מפרשת את המשמעות להכרזה כי הלוח העברי הוא לוח רשמי. מטרת העיגון החוקתי היא סמלית והכרזתית.

(ב) תקופת הכהונה של נשיא המדינה, הכנסת ומבקר המדינה תהיה לפי הלוח העברי.

חלופה ב':

(ב) הסעיף לא ייכלל בחוקה.

חלופה ב' מציעה כי הוראות אלה תישארנה, אם יהיה בכך צורך, ברמת חוק רגיל. חלופה זו מתבקשת במיוחד אם לא יוזכרו בחוקה סמלים.

10. כשרות

 

חלופה א':

במוסדות ממלכתיים בישובים שמרבית תושביהם יהודים תישמר הכשרות.

ההצעה נותנת עיגון חוקתי רק לחובת מוסדות המדינה לשמור על הכשרות כאשר הם נמצאים בישובים שמרבית תושביהם יהודים.

מטרת הסעיף הינה הצהרתית, אם כי יש לה כמובן גם השלכות מעשיות לגבי מוסדות כאלה. החובה החוקתית לשמור כשרות מוגבלת למוסדות של המדינה – מוסדות ממשלתיים או של רשויות מקומיות – ובלבד שהם ממוקמים במקום שבו הם אינם משרתים בעיקר לא יהודים. נושא הכשרות במקומות אחרים, לרבות המוסדות הציבוריים כגון אוניברסיטאות ובתי חולים, יושאר להכרעת המשחק הפוליטי הרגיל וכוחות התרבות והשוק. התקווה היא כי כשרות תישמר בפועל, או לפחות כי תהיה אפשרות זמינה לבחור באוכל כשר, בכל המקומות שבהם חשוב כי יוכלו לאכול תושבי המדינה על שלל גישותיהם לדת ולכשרות. אוכלי כשר יכולים לאכול רק במקומות שהכשרות בהם מובטחת. אלה שאינם מקפידים בשמירת כשרות רק נדרשים לקבל כלל שיאפשר לכל עמיתיהם לאכול במקומות הציבוריים המשותפים.

 

חלופה ב':

הסעיף לא ייכלל בחוקה.

חלופה ב' מוותרת אף על עיגון מצומצם בחוקה. ממילא, כאשר יש מקומות שבהם חיוני שכל הציבור יוכל לאכול יהיו מקומות אלה כשרים שכן שומרי מצוות זקוקים לאוכל כשר בעוד חילוניים רשאים לאכול אוכל כשר. הימנעות מהסדרת הנושא בחוקה היא גם ניטרלית לגבי ההוראות התרבותיות השונות בענייני מזון של בני קהילות שונות בישראל.

סוגיות בנושאי החוקה בישראל:

מבוא

אופי המדינה

מחויבויות יסוד

אזרחות

שבות

סמלי המדינה

שפה

ימי מנוחה

הלוח העברי וכשרות

זיקות חוץ וחיי משפחה

חינוך

מקרקעי המדינה

ירושלים כבירת ישראל

שמירה על המקומות הקדושים

רשויות השלטון

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: