סיכום מבוא לאנתרופולוגיה ותיאוריות אנתרופולוגיות

סיכום מבוא לאנתרופולוגיה

להלן תמצאו סיכומים בקורס מבוא לאנתרופולוגיה.

הסיכומים באנתרופולוגיה כוללים סקירה היסטורית של גישות שונות באנתרופולוגיה וסיכומים מפורטים על  גישות עיקריות באנתרופולוגיה כמו פונקציונליזם, גישת החליפין וגישת הקונפליקט. הסיכומים באנתרופולוגיה כוללים גם תיאור של עבודת שדה באנתרופולוגיה, תיאור של הגישה הסטרוקטורליסטית של לוי שטראוס ודיון בתפקידה של הקוסמולוגיה בתרבויות שונות מנקודת מבטה של האנתרופולוגיה. חלקם האחרון של הסיכומים באנתרופולוגיה נוגע לניתוח טקסים: טקס מעבר על פי רדקליף בראון, טקסי מרידה או טקסי היפוך על פי מקס גלקמן, ניתוח הליך סמלי על פי טרנר, ניתוחם של דה מטה וקורוז לגבי הקרנבל בריו דה ז'נרו והניתוח של לורנס את תהלוכת הורדים וכן סיכומים לגבי נושא המשחק באנתרופולוגיה.

בנוסף, תמצאו כאן סיכומים בקורס תיאוריות אנתרופולוגיות. תיאוריות אנתרופולוגיות חופף בחלק מהנושאים עם מבוא לאנתרופולוגיה אך הוא נותן סקירה מזווית שונה המתארת תיאוריות אנתרופולוגיות וזרמים שונים בהתפתחות של האנתרופלוגיה ועל כן הוא משלים את הסיכומים של מבוא לאנתרופולוגיה. בכל מקרה, הסיכומים של מבוא לאנתרופולוגיה והסיכומים של תיאוריות אנתרופולוגיות נמצאים להלן בנפרד אך הם מקושרים בינהם במקומות שבהם הם מרחיבים זה על זה.

פונקציונליזם

גישת החליפין

סקירה היסטורית

גישת הקונפליקט

עבודת שדה

הגישה הסטרוקטורליסטית

קוסמולוגיה

טקסים

רדקליף בראון – טקס מעבר

טקסי מרידה/היפוך- מקס גלקמן

ניתוח הליך סמלי – טרנר

הקרנבל בריו – דה מטה וקורוז

לורנס- תהלוכת הורדים

המשחק

תיאוריות אנתרופולוגיות

האנתרופולוגיה כדיסציפלינה

מושג התרבות באנתרופולוגיה

אנתרופולוגיה קלאסית

זרמים באנתרופולוגיה בראשית המאה ה-20

אבולוציוניזם חברתי

יחסיות תרבותית/ רלטיביזם תרבותי

מרגרט מיד

התיאוריה הפונקציונליסטית

התיאוריה הסטרוקטורליסטית

אנתרופולוגיה אקולוגית

אנתרופולוגיה סמלית

פוסטמודרניזם באנתרופולוגיה

אנתרופולוגיה נשית/ פמיניזם באנתרופולוגיה

הסיכומים באנתרופולוגיה והסיכומים בתיאוריות אנתרופולוגיות המובאים כאן מתמצתים את החומר של הנושאים השונים בצורה חסכנית ויעילה אך הם אינם יכולים לבוא כתחליף לקריאה של החומר אלא רק לשם חזרה והפנמה. השימוש בסיכומים הוא כמובן כמו תמיד על אחריות הלומד בלבד.

כאן תוכלו למצוא סיכומים אקדמיים נוספים במגוון נושאים שונים.

סיכומי קורסים: מבוא לאנתרופולוגיה, תיאוריות אנתרופולוגיות.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: